Milan Rašík: Rada likviduje konkurenci

radiotv22Komentář Změny v éteru IV: Radiohrad => Čas postrádal vyjádření majitele licence Radiohradu Milana Rašíka, který se toho času nevyskytoval v Česku. Své vyjádření k výsledkům licenčních řízení nám tedy poskytl dodatečně.

Při zjišťování podmínek nutných pro prodloužení licence jsem byl informován, že stávajícím majitelùm
licencí bude prodloužena licence, pokud nemají ekonomické a finanční problémy a neporušili zákon. Všechny
požadované podnínky Radiohrad splňuje. Rozhlasové pokrytí na severní Moravě bylo vyvážené do té doby, než Rada
přidělila stávající kmitočty Radiu Čas. Tímto krokem 1) byla zlikvidována konkurence v oblasti Slezska, 2) nastala menší možnost výběru stanic posluchačem a 3) byla snížena konkurenceschopnost v daném regionu pro ostatní stanice (vytvoření monopolu).

Paradoxem je, že v posledních letech jsem vylepšil špatné pokrytí signálem RH v regionu vystavěním nového
vysílače a získáním nového kmitoètu 97.4, který mi Rada schválila a v zápětí v tomto licenèním řízení nepochopitelně odebrala. Myslím si, že při detailním prostudováním materiálu kmitočtového spektra v regionu dojdeme ke stanovisku, že signály 97.4 Radiohradu a 98.3 Rádia Čas jsou si naprosto rovnocenné svou polohou a vyzařovací schopností. Rád bych znal stanovisko radiokomunikací o 70ti procentním rušení Radia Čas stanicí ČRo 3 – Vltava v dané oblasti.

Nakonec bych chtěl dementovat jakékoliv informace o dohodách s jinými rádii. Čekám na oficiální písemné
stavisko rady o neprodloužení licence.

S pozdravem Milan Rašík

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .