Kaminský: Free Rádio jsme zvolili i s ohledem na úspěšný pořad Freetime

Brněnské Radio Student přikročí v horizontu týdnů k relaunchi. Poté, co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválila žádost provozovatele o změnu názvu programu a licenčních podmínek, již nic nebrání přechodu z Radia Student na nové Free Radio. Na toto téma jsme si povídali s programovým ředitelem stanice Martinem Kaminským.

Proč dochází ke změně názvu stanice a jak jste vybrali zrovna tento?
Podle osobních zkušeností a následně i provedených konzultací jsme zjistili, že skupiny našich posluchačů se neztotožňují s názvem stanice „Student”. Proto jsme se rozhodli požádat o změnu označení na název obecně přijatelný pro mladého posluchače, který bude blízký studentům i ostatním skupinám mladých lidí, a který vyjadřuje záměr stanice tak, jak je popsán v licenci… Jsme rádi, že se nám daří v době síťování stanic zůstat „sví”. I toto reflektuje skutečnost, že „Free Rádio” je skutečně nezávislé a jde o další naplňování licence projektu. Právě nezávislost je totiž jedinečnou příležitostí, jak se opravdu stát specifickým rádiem v jihomoravském regionu bez vlivu omezující programové sítě. Jediným slovem, které vystihuje všechny aspekty našeho vysílání – volný, svobodný, nezávislý, spontánní, rozpustilý, štědrý, nenucený, nevázaný, ochotný, dobrovolný, smělý… je slovo „free”, které v řadách mladých lidí již více než zdomácnělo. Název Free Rádio jsme zvolili i s ohledem na úspěšný pořad Freetime, který je v programu rádia zařazován několikrát denně od samého počátku vysílání a je velmi kladně přijímán našimi posluchači.

Kdy ke změnám ve vysílání dojde?
V horizontu týdnů.

RRTV vám schválila snížení podílu mluveného slova z 25% na polovinu. Proč jste k tomu přistoupili?
Vzhledem ke stále vzrůstající kvalitě moderátorů a zpravodajů rádia jsme nyní schopni stejný objem informací sdělit za kratší dobu. Posluchač nepřijde o žádnou informaci, kterou mu chceme sdělit a jsme schopni mu ji předat v takovém časovém úseku, po který mladý posluchač udrží vysokou koncentraci poslechu, a zároveň tím umožníme našemu mladému posluchači lepší poznání hudební produkce.

Prodloužili jste i programové bloky, kterých je nyní méně. V čem vidíte výhodu nového schématu?
Výhodou je přiblížení k biorytmu posluchače. Jde v podstatě o spojení některých stávajících bloků, které bylo navrženo především na základě našich poznatků, zkušeností z vysílání, telefonátů a dalších reakcí posluchačů rádia, proto jsme přesvědčeni, že tímto našim posluchačům vyjdeme vstříc. Touto cestou chceme na stranu rádia přilákat i nové posluchače.

Budou změny podpořeny reklamní kampaní?
Nejlepší reklamní kampaň je taková, která lidi nadchne a o které si sami poví. Nejlepší reklamní kampaní je vysílání samo, ale samozřejmě půjdeme i do reklamy marketingového mixu, která je pro rádio našeho typu nejvhodnější.

Co si od toho slibujete z hlediska poslechovosti?
Z hlediska poslechovosti máme svoje cíle a těch se budeme snažit dosáhnout. Osobně věřím, že ve výhledu několika průzkumů jich dosáhneme.

Jak se změní muzika? Žádná změna v této oblasti v licenčních podmínkách nebyla.
Muzika se bude vyvíjet pouze s přirozeným vývojem na hudební scéně reflektované v našem vysílání. I nadále chceme být v tomto ohledu sví a dávat posluchačům muziku, kterou nemají šanci slyšet v jiných rádiích, a pokud ano, pak jako jedni z nejrychlejších.

Zaznamenal jsem, že Student lze v autorádiu na dálnici ladit pět kilometrů před Brnem na Olomouc i Prahu. Jak jste tohoto pokrytí z Husovic dosáhli? Plánujete další zlepšení pokrytí?
Naším cílem v tuto chvíli není expanze do regionů. Chceme především pracovat v prostoru, kde to známe a kde se můžeme naplno věnovat svým posluchačům. A abychom toho dosáhli, musíme především posílit signál ve městě Brně, kde díky krajinným nerovnostem a zástavbě dochází k výraznému terénnímu stínění. Chceme aby byl signál dostupný i v místech, kde v tuto chvíli není kvalitní nebo chybí zcela. Reagujeme tak na četné stížnosti našich posluchačů, kteří nemohou dostatečně naše rádio přijímat. Navíc původní technické parametry vysílače frekvence 107,0 MHz pro Brno byly uvažovány podstatně výše než nynějších 0,148 kW.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .