Helax kandiduje do Evropského parlamentu!

radiotv22Není to vtip ani kachna! Je to skutečnost. Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo politickou stranu Helax – Ostrava se baví (HOB) pro volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 11. a 12. června 2004. Není to shoda jmen – rádio i strana sídlí na stejné adrese!

Radio Helax najdete v Ostravě, ve známé ulici plné barů, diskoték, klubů a restaurací – Stodolní 8. Politickou stranu Helax – Ostrava se baví rovněž ve známé ulici plné barů, diskoték, klubů a restaurací. Také ve Stodolní 8.

Shodnost s ostravským rádiem je i v dalším atributu. Logo politické strany HOB je vyvedeno ve stejném stylu Radia Helax – červený podklad, žlutý nápis Helax s roztřepeným L a pod ním bílý dodatek Ostrava se baví.

Radio jako prostředek k prosazení podnikatelských zájmů

Politická strana Helax – Ostrava se baví byla zaregistrována 21. srpna 2002 před komunálními volbami jako regionální mikrostrana. Za cíl si dala využít mediálního vlivu Radia Helax k prosazení podnikatelských cílů ve známé ostravské Stodolní ulici.

Podle serveru Politikon je Stodolní ulice ostravským centrem zábavy. Avšak zároveň je terčem ostré kritiky tamějších obyvatel kvůli rušení nočního klidu a zvýšené kriminalitě. Helax naopak hájí podniky ve Stodolní ulici.

V komunálních volbách získala HOB hlasy 24.000 voličů, což nestačilo ke vstupu na ostravskou radnici.

Na kandidátní listině figurovali mladí lidé. Strana ve svém programu nabízí jednoduchá, populistická, mnohdy neuskutečnitelná řešení – například jednočlenné policejní hlídky pro větší rozsah policejní kontroly. Zákon ovšem hovoří o dvoučlenných hlídkách.

Ústřední motto HOB zní: vyvětrat radnici, uvidíme, zda budeme ve své činnosti pokračovat.

Ze Stodolní až do Bruselu?

Ministerstvo vnitra ČR projednalo podle § 23 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), kandidátní listinu politické strany Helax – Ostrava se baví pro volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky ve dnech 11. a 12. června 2004, a rozhodlo takto: Podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do Evropského parlamentu registruje kandidátní listinu politické strany Helax – Ostrava se baví.

Politická strana HOB podala svou přihlášku k registraci do Evropských voleb 5. dubna 2004.

Ministerstvo vnitra ČR přezkoumalo podle § 23 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu podanou kandidátní listinu a zjistilo některé nedostatky týkající se náležitostí kandidátní listiny ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b), odst. 1 písm. g) a odst. 6 zákona o volbách do Evropského parlamentu, příp. některé údaje jsou nesprávné.

Dne 13. dubna 2004 byla politická strana Helax – Ostrava se baví prostřednictvím zmocněnkyně písemně vyzvána Ministerstvem vnitra k odstranění závad podané kandidátní listiny. Na základě uvedené výzvy byly vady ve lhůtě podle § 23 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu nově jmenovaným zmocněncem odstraněny.

Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách do Evropského parlamentu, rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Předseda neznámý

Předseda HOB je prakticky širší veřejnosti neznámý. Nezná ho ani specializovaný server Politikon (zde je uvedeno, že předseda vůbec nebyl zvolen), není ani uveden ve výpisu z rejstříku stran a hnutí vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Radio Helax přitom není ojedinělým rádiem v České republice, které je využíváno k prosazování politických a podnikatelských zájmů. RadioTV se pokusilo již několikrát kontaktovat zástupce Radia Helax, ti ovšem nechtějí se svým okolím komunikovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .