Fleischmann: Vidím Bonton mezi šesti nejposlouchanějšími v Praze

Prezident české pobočky mediální skupiny Lagardere Michel Fleischmann je svývojem Radia Bonton po jeho relaunchi spokojen a vidí jeho místo do budoucna mezi pěti až šesti nejposlouchanějšími stanicemi v Praze. V rozhovoru pro RadioTV se dále vyjadřuje k nové reklamní síti RegioNet, vysvětluje aktivity skupiny na Slovensku a zamýšlí se nad novým průzkumem poslechovosti RadioProjekt.

Jak jste spokojený s rádiem Bonton po několika měsících, plní vaše očekávání?
Je nutné si uvědomit, že jsme zatím úplně na začátku: jde o nově zaváděné rádio s novým formátem. Úspěšnost se měří podle výsledků RadioProjektu a v něm je inovované rádio Bonton zastoupeno zatím velice krátce.

Myslím tím, zda se zatím naplňují vaše představy…
Já bych to řekl takhle: protože neslyším o prakticky žádných problémech, tak to jde asi dobře. Vedení tohoto rádia je po manažerské stránce plně funkční a spolupracuje s celou společností a především vysílaný program se přibližuje požadované kvalitě. Zatím jsme ale jen na začátku. Myslím si, že Bonton je velmi perspektivní, a když se procházím po Praze i jinde, kde má Bonton pokrytí, tak s radostí zjišťuji, že je slyšet. Dávám mu velkou šanci. Udělali jsme pro něj hodně, dali jsme mu know-how a uskutečnili plno průzkumů kolem, které nám jasně vydefinovaly takové rádio, o které by měli mít posluchači zájem. Já už vidím, jak se brzo dostane mezi pět až šest nejposlouchanějších rádií v Praze.

Budete něco dál dělat se třemi mimopražskými kmitočty rádia Bonton? Připravíte pro ně speciální program nebo je necháte ve stávajícím v kompletu – anebo existuje třeba myšlenka, že by se přiřadily k Info Radiu?
Ty kmitočty jsou pro rádio Bonton důležité a nemáme v plánu je využívat jinak než doposud. Info Radio konstruujeme jako čistě pražské rádio a navíc ze zákona ani není možné jakékoli přesunutí nějakých kmitočtů na jiné rádio – ale i kdyby to šlo, tak bychom takový krok neudělali.

Vždy se dá hledat nějaká cesta… vrátit… požádat…
To si bohužel myslí někteří novináři, možná si to myslí i někteří politici, a rozhodně si to myslí někteří provozovatelé. Naše politika byla vždy fungovat podle zákona a ne podle „hledání nějaké cesty“.

Někteří to dokázali…
Jsou lidé, kteří si myslí, že je to možné a někdy jim to dokonce i projde. My to chápeme prostě v jiném kontextu, vystupujeme na úrovni mezinárodního měřítka, plně respektujeme zákon a vytváříme projekty, které mají dlouhodobou životnost. Takže musíme fungovat v rámci jasně daných a kontrolovatelných parametrů a stavět do budoucna na jasně definovaných cílech, jak komerčních, tak i dalších.

Jaká je situace se soudním sporem s MMS ohledně obchodního zastupování Rádia Bonton?
První stání proběhne během léta, proto myslím, že není vhodné, abych se k tomu nyní vyjadřoval. Náš názor je jasný a podle něj jsme postupovali v souladu s právem již od počátku, jinak bychom do toho sporu vůbec nešli; tento náš postoj vyplývá z toho, co jsem odpovídal dříve. Něco jiného je, že v zájmu stability celého rozhlasového trhu jsme vždy byli a nadále jsme otevřeni k dohodě s MMS v dané záležitosti. Na dohodu ale vždy musí být dva.

Od 1. srpna 2006 máte zastupovat síť rádií Hey a mám pocit, že je stále „ticho po pěšině“, chystáte to stále, nebo došlo k nějaké změně?

K žádné změně nedošlo, síť Hey začínáme prodávat od 1. srpna. To vaše zmiňované ticho po pěšině má velice jednoduchou příčinu – prostě na tom pracujeme v tichosti, ale o to intenzivněji. Tedy obchodní integrace sítě Hey do prodejních kanálů Regie Radio Music se vyvíjí velice dobře a i naše spolupráce na přípravě prodeje reklamy s vedením rádií Hey je velice pozitivní. To znamená, že doopravdy k 1. srpnu letošního roku uvádíme na trh v rámci produktů Regie Radio Music síť rádií Hey.

O nové síti…

Když jste spouštěli nový Bonton, mluvil jste o budování další sítě, takže mohl by toto být zárodek: rádia Hey s Bontonem a s dalšími rádii? Spojíte je jako onu třetí síť nebo je ještě brzo?
Momentálně rozsah naší stávající obchodní spolupráce s rádiem RockZone, Info Radiem, Bontonem, sítí Hey, rádiem Haná a rádiem Rubi již obchodní sítí je. Po doplnění našimi dalšími produkty se bude jednat o produkt se zhruba 7% podílem na trhu nabízený od 1. 8. 2006. Cíl je jasně definovaný: nejdeme cestou zastupování všech, ale zastupováním těch značek, které mají takové pokrytí, aby si zbytečně nekonkurovaly.

Můžete v tuto chvíli uvést další rádio, které by patřilo do této  sítě, nebo nemáte ještě nic konkrétního?
Máme rozjednány některé projekty s danými rádii, ale není to tak daleko, abych o tom mohl podrobněji veřejně mluvit. Rozhodně ale mohu uvést, že takhle jsme fungovali vždy a že tyto naše snahy neznamenají nic nového. My jsme vždy byli pro jednání s rádii. Někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo, já ale věřím, že během jednoho roku tento projekt začne dosahovat úspěšnosti, kterou jsme si určili.

Máte už nějaký název pro tuto síť?
RegioNet.

Dřív se mluvilo o tom, že by mohla proběhnout i akvizice sítě Hey, vy jste to popřeli. Je něco nového v tomto směru, máte o tuto síť do budoucna zájem?
Nic nového není. Naše jednání s managementem rádií Hey vedeme na úrovni prodeje reklamních časů na národním trhu, žádné jiné jednání neproběhlo a rádia Hey nejsou na prodej. Myslím si, že na trhu se obecně ví, že jsme otevřeni jednání, k tomu, abychom podpořili naši růstovou dynamiku, a je na rádiích, aby za námi přišla s nabídkou. Investičně jsme připraveni jít do jakékoli ekonomicky smysluplné akvizice. Teď jsme ušetřili na digitálních televizích…

O slovenském trhu…

Máte stále zájem o akvizice na Slovensku?
Na Slovensku jsme učinili několik pokusů, které zatím nedopadly, ale ten záměr skupiny jít na Slovensko existuje, ale s kým a v jaké formě se mění od nabídky a poptávky. Je ale pravda, že bychom chtěli jít na Slovensko a podnikat tam na rozhlasovém trhu.

Kdybychom se bavili o konkrétních nabídkách, jakou stranici byste si vy osobně představoval jako ideální investici na Slovensku?
Já nevím, zda lze říct ideální, ale já si myslím, že prostě naše cíle, naše síla a naše znalost výroby jistých produktů je zaměřená na sítě a na celoplošné stanice.

Třeba Expres?
Expres byl nedávno koupen…

Kdybychom se nebavili o tom, kdo je k mání a kdo ne…
Třeba Expres, ano, třeba Expres… anebo některé jiné z pěti celoplošných rádií či sítí působících na Slovensku.

Ony nejsou úplně celoplošné, spíš multiregionální…
Přesně tak, na Slovensku jsou rádia postavena trochu jinak než v České republice. Nás zajímají pochopitelně tato pokrytí, máme s nimi zkušenosti a dokázali jsme dostatečně, že taková rádia umíme vytvářet. Potom je tady druhá fáze, která je pro nás na Slovensku důležitá, a to je rozhlasový reklamní trh jako takový, tedy existence Regie Radio Music na Slovensku.

V záležitosti zastupování už činíte nějaké kroky?
Regie Radio Music je na Slovensku založená už asi dva roky.

A už něco dělá?
Snaží se připravovat naše aktivity na Slovensku. Jedná.

A bude někdy zastupovat rádia?
Zatím k tomu vůle na Slovensku nebyla, ale našim cílem to rozhodně je.

A existuje možnost, že by tam bylo pouze mediazastupitelství a neměli byste tam žádnou vlastní stanici?
I to se může stát.

Nedávno se měnil majitel Twistu, o něm jste nepovažovali za vhodné jednat?
Pochopitelně jsme se o Twist zajímali, protože byl dán na trh a poptávka přišla. Problém byl, že nebylo jasné, s kým se jedná. Až se to vyjasní, tak možná dojde k druhému kolu.

O RadioProjektu…

Co říkáte na první výstup Radio Projektu?
My spíš čekáme, co bude s příštími výsledky. Tyto první výsledky jsou jenom na menším vzorku, který ještě není úplně směrodatný, takže nechme to otevřené…Ukázalo se, že některé prognózy Radio Projektu byly správné, jiné se úplně nepotvrdily… Uvidíme, jestli se potvrdí poté, kdy ve vzorku bude víc respondentů. Nahrává to mladším formátům… Jestli se výsledky potvrdí, bude to velké vítězství pro naše rádia i pro Regie Radio Music. Nevýhodou je příliš velká změna a bude tedy chvíli trvat, než jí reklamní trh uvěří.

Co převažuje?
Převažuje to, že Regie Radio Music má větší podíl na trhu, než měla. Což je velice dobře, stabilizuje to trh a doufáme, že v této stabilitě bude trh pokračovat. Co se týče rádií, Evropa 2 se vyvíjí podle očekávání. Impuls zabodoval, takže super, a Frekvence 1 nás příjemně překvapila, že i při nové metodice si drží stabilní pozici a je možné, že si při kompletních výsledcích ještě polepší.

Co čekáte v dalších výsledcích?
Podle mne nastane takové sblížení na prvních třech pozicích, že to bude doopravdy – ostatně jako už je to skoro teď, tedy de facto na úrovni statistické chyby. Ono se dnes už nedá jasně říct, že je jedno rádio první, druhé, třetí…ony jsou všechny tři první a asi tomu tak bude i nadále, nehledě na to, které z nich zrovna v daném čtvrtletí dopadne nejlépe. To je ta hlavní konstatace. A je fajn, že jsou to ta tři rádia, která tvoří nosnou páteř Regie Radio Music a že ta ostatní jsou daleko za námi. Takže tato situace je příjemná.

Jak vidíte v této souvislosti otázku elektronického měření, které by snad většinu pochybností o validitě mohlo rozptýlit?
Bylo by to fajn, jen si jej trh prostě zatím nemůže dovolit. Je ale jisté, že krok k individualizaci výzkumu pro rádia je krok správným směrem. Naše nabídky klientům budou o to kvalitnější.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .