Fleischmann: Program Evropy 2 je vytvářen na základě studií

radiotv22RadioTV nabízí první část dubnového seriálového rozhovoru s prezidentem rádia Evropa 2 Michelem Fleischmannem. Tentokrát o zákonech komplikujících život českému mediálnímu soukromému sektoru, o jazyku ulice, o Francii, moderátorech E2 i konkurenci.

Na úvod se musím zeptat. Do novely mediálního zákona Poslanecká sněmovna vtělila krátkou pasáž o spisovné češtině. Vystoupil jste proti tomu. Třeba v dopise, který jste mj. adresoval do Mladé fronty Dnes i do RadioTV, jste přímo napsal, cituji: Nebo (citovaný paragraf) míří jiným směrem. Ten směr by mohl být jednoduchý nátlak (nejde asi ještě o cenzuru, ale to přijde…), aby privátní sektor omezil, nebo dokonce zrušil zpravodajství, ale především publicistiku. Jde tedy o zásah do svobod provozovatelů podle stávajícího zákona 231/2001 Sb., § 31, odst. 1. (nemluvě o následujících odstavcích). Ptám se. Vnímáte to opravdu tak, nebo jde jen o politickou rétoriku silných slov?

Můžete to tak brát, ale já to tak nemyslel. Opravdu jsem to myslel vážně. A to nejde jen o tento schválený neschválený zákon. Je to v kontextu toho, co se poslední dva tři roky děje v české kotlině. My se dostáváme do fáze rozvoje elektronických médií, kde vysloveně cítíme nátlak.

Mohl byste ho konkretizovat?

Ten nátlak je právě konkretizován těmito zákony. V poslední době máme vyústění třech vážných otázek. Nejvážnější otázka je nový zákon o elektronických médiích, který podstatně změní zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Je nátlakový a nepřináší nic pozitivního pro privátní sektor. Jde to proti soukromému sektoru.

Druhý zákon je vyústěním působení jisté politické většiny za poslední dva tři roky. Je to zákon o koncesionářských poplatcích. Neskutečným způsobem zvýhodňuje veřejnoprávní rozhlas vůči soukromému sektoru. Ta nevyváženost, která existuje dlouho, je tímto potvrzena. Jen připomínám pro upřesnění: navýšení o osm korun pro Český rozhlas je přínos asi 750-800 mil. pro veřejnoprávní rozhlas. Přitom už nyní dostává 1,4 mld. korun. Tím se dostáváme přes dvě miliardy. Přitom celý soukromý rozhlasový sektor disponuje v obratu cca částkou 1,2 mld., což dělá v čistém příjmu cca 700 mil. Takže se dostáváme do něčeho bláznivého, kde Český rozhlas reprezentuje zhruba 28% celkové poslechovosti. Je to hysterické dávání síly veřejnoprávnímu sektoru a záměrně říkám hysterické, protože všichni po celé Evropě víme, že role veřejnoprávního sektoru skončila. Skončila!

Myslíte si, že je to problém i jiných evropských zemí?

Jako příklad neberme Německo, je tam jiná struktura. Za příklad si vezměme BBC. Vyhodili tam z důvodu X ředitele, šéfredaktora… Ve Francii tři týdny stávky, nefunkčnost Radio France. Přitom mají peněz jako želez, to si ani Český rozhlas neumí představit. V Česku za posledních deset let – a je to vidět na výsledcích – ztrácí posluchače. A co se děje z politické strany? BBC chtějí privatizovat nebo naopak tomu dát ještě víc peněz, ve Francii se mluví o tom, že by tuto „koninu“ měli zastavit a v Česku hysteričtí poslanci navýší koncesionářské poplatky takovým způsobem, že je to nehoráznost. Tyto tři příklady (Velká Británie, Francie, Česko) beru jako jasný signál toho, že role veřejnoprávního sektoru skončila. At poslanci jasně nahlas řeknou: navyšujeme vám peníze, abyste lépe sloužili politické reprezentaci. V pořádku. Ale to pak nesmí mít reklamu, sponzoring apod. Nesmí se kazit reklamní trh.

Zeptám se jinak. Kdyby Český rozhlas neexistoval nebo spíše byl omezen na dvě stanice, troufl byste si (jako mediální dům) na zpravodajskou stanici typu Radiožurnál?

Pochopitelně, že bychom už dělali zpravodajské rádio mluveného slova po celý den. Pochopitelně, že bychom vytvářeli rádio klasické hudby. Pochopitelně, že bychom vytvářeli nové formáty pro mladé atd. Už teď jsme službou veřejnosti.

Uměli byste to?

Nejenom, že bychom to uměli. My bychom to dělali lépe a levněji. A ještě bychom českému státu odevzdávali peníze z daní vydělaných peněz. Tím pádem by český stát ještě zbohatl. Takhle to jenom stojí peníze, je to ostuda… A když to zjednoduším, tak nejen že jako občan České republiky platím za neschopnost vyřešit problém televize Nova, ještě musím dávat peníze do něčeho, co poslouchá věkový průměr okolo 60 let. A přitom to jsou lidé, kteří jsou ve své většině – na to jsou studie – proti demokratickému systému jako takovému a jsou to spíše posluchači s komunistickými názory. Ano, mluví možná spisovně česky. Což je ten další třetí zákon – spisovná čeština. Je to ukázkou neprofesionality chování poslanců České republiky. Paní poslankyně Levá, členka Stálé komise pro sdělovací prostředky, nepocítila ani nutnost se zeptat privátních televizí a rádií, jak oni na tom jsou. Je neprofesionál a je velice těžké akceptovat rozhodnutí Parlamentu, které je založeno na neprofesionalitě. Ona si navíc dovolí říci, že do zákona nezařazuje veřejnoprávní subjekty, protože mají kodex, na kterém pracují. On ještě ani neexistuje. To je něco neskutečného! My máme kodex. Impuls má také kodex. Paní poslankyně Levá prostě neví, která je levá a pravá. Měla by se nad sebou více zamyslet. Ale já jí to ani nevyčítám. Ona to má jako politickou zakázku vycházející z ideologie komunistické strany. Rozumím. Ale že na to poslanci zvednou ruku… Měli by se stydět a každé ráno koukat do zrcadla a opakovat si nějaké věty, aby mluvili správně česky. Protože to co je vidět ze zasedání Parlamentu, tak to jsou často projevy vulgarismů nejnižší úrovně. (smích)

Jinak o spisovné češtině. Bavme se už o Evropě 2.

Evropy 2 se to netýká.

Dobře, ale Vám se pravděpodobně líbí jak vaši moderátoři Evropy 2 mluví…

Vůbec nejde o to, jestli se to líbí mně, nebo ne. Ten zákon je postaven na tom, že jako celoplošný provozovatel mám „zajišťovat rozvoj českého jazyka a vyzdvihovat jazykové dědictví.“ Já jsem přesvědčen…

Shodněme se, že ten zákon je, použiji slovo diletanský. Ale bavme se o tom, jestli si nemyslíte, že by moderátoři měli mluvit kultivovaně a pokud možno pěknou, popř. i spisovnou češtinou…

Absolutně si nekladu otázky, zda se mi to, jak naši moderátoři mluví, osobně líbí. Já jsem literární člověk, který pochází z uměleckého prostředí a mám ho rád, takže pochopitelně to někdy poslouchám se zavřeným uchem. Ale! V Česku existuje tzv. duální systém. Soukromý sektor je tu od toho, aby žil z toho, co lidé chtějí. Evropa 2 nedělá nic jiného než to, že poslouchá co se říká na ulici, co se čte v novinách, kouká se na filmy, chodí na výstavy, které dneska existují, chodí na koncerty, které v Česku jsou a reflektuje tuto realitu. Věřte mi a my na to máme studie, že Evropa 2 reflektuje tuto společnost lidí mezi 12 a 29 lety. To je prostě realita. Takže otázka vůbec nestojí, zda líbí nelíbí. Není to dostatečně zajímavé. Já patřím možná mezi nějakou intelektuální frakci této populace, ale kolik nás je? Je nás strašně málo a pochopitelně bojujeme za to, abychom měli kontakt s kulturním a literárním světem. Nehledejte to v rádiu.

Šel jste cestou komerčního masového rádia. Lze to přirovnat k TV Nova? Vladimír Železný je také znám jako znalec obrazů, přesto vytvářel masový program…

Nikdy se nepřirovnávám k panu Železnému, protože mám ke světu jiný postoj. Ale co se týče privátního komerčního mediálního sektoru, pan Železný měl ve velké většině pravdu. To se musí uznat a také kvůli tomu měl úspěch. On respektoval většinového diváka, my respektujeme posluchače. Parlament ČR rozhodl, že nebude akceptovat většinového posluchače. Když bude akceptovat posluchače podle svých parametrů, tak je to jenom – bohužel – minorita této republiky. To je ale chyba českého státu a ne naše, že vytváří fiktivní kulturní minoritu.

Jaká je francouzská Europe 2?

Po stránce formátu pro starší než pražská Evropa 2. Ale co se týče mluveného slova, tak stejně. A to mi věřte. (smích) Naopak. Když si vezmeme příklad Francie co se týče mluveného slova, tak jsou mnohem dál, v uvozovkách, modernosti jazyka, který má i svůj název. Oni tam mají ale jiný problém. Tam je tolik menšin a prolnutí slov do běžného jazyka, které pocházejí jak z arabštiny, vietnamštiny, z angličtiny… Udržet francouzský jazyk ve formě spisovné je absolutně nemožné. Ve Francii takovéto zákony také existují, jsou inteligentněji formulované, ale hlavně je to jinak postavené. Ne proti francouzskému jazyku, jako u nás proti českému. Zákon paní Levé zakazuje češtině se rozvíjet. Francouzský zákon je postaven na obranu proti anglosaským vlivům jazyka. Ale to je úplně něco jiného! O čem to tady mluvíme? Dobře. Jestli chce paní Levá udělat zákon, aby neměla vliv angličtina nebo ruština na češtinu, tak at si ho udělá. Ale ten současný nemá žádné opodstatnění a vyhrožuje! A to já mu vyčítám nejvíce. Všichni na to mávají rukou, že je to přece jedno, že to nemá žádné sankce. Má to sankce! Jsou to sankce, kterých jsme si zažili dostatek v minulé době. Nám nikdo neříkal, že ze zákona nesmíme dělat tohle. Radši to nedělej, nebo budeš mít problémy.

Zeptám se přesto ještě jinak. Cítím, že někteří moderátoři, zvláště o víkendu, si dokonce někdy dávají důraz, aby to slovo řekli nespisovně, přestože to slovo chtějí říci spisovně. Příklad: být vs. bejt. Někdy cítím i ten odklon, že záměrně to řeknou nespisovně.

Nevím o tom…

Neslyšel jste.

Slyšel, pochopitelně. Ale nepamatuji si, že bych si někdy všiml tohoto konkrétního případu a jestli to dělají záměrně, tak je to hloupost.

Takže chcete, aby moderátoři mluvili normálně přirozeně?

Chci, aby mluvili normálním jazykem, který vyjadřuje jejich věkovou kategorii, pro kterou toto rádio je.

To je pro jakou?

12 až 29 let. Jejich prvotním úkolem je vědět, jakým jazykem mluví jejich generace a tento jazyk používat. To je jejich prvotní úkol.

Aha. Takže jako domácí cvičení mají za úkol sledovat prostředí této věkové kategorie…

Jestli to nedělají, tak nemohou být dobrým moderátorem.

Mají sami chodit po ulici a zjišťovat, jak se mluví?

Mají se zajímat o to, jaké jsou nové trendy, jaká jsou nová slova, jaké jsou normy nového jazyka. Když se bavím s lidmi tohoto věku, tak ano. Některá slova mi unikají, ale jsem natolik ještě normální, že se zeptám, co to znamená. Vysmějí se mi, ale řeknou mi to. A já jsem jenom rád, že to poznávám. Dobrý moderátor, který neumí jazyk ulice, není moderátorem.

Přece jen, Evropa 2 je masová stanice…

Znáte nějaké privátní rádio, které není masové? Řeknete mi Radio Classic FM, děkuji a dál? (smích) Já nevím, ale cílem rádia je přece být masový…

A myslíte si, že v tom máte větší úspěch, když jste do programu aplikovali jazyk ulice?

Jinak. Jsou rádia, která děláte lokálně nebo si myslíte, že tomu dáte nějaký hudební formát. Máte i celoplošné rádio. Mám-li malé rádio v menším městě, tak co mne prvotně zajímá, je oslovit místní obyvatele a vytvářím program pro ně. Divím se, když poslouchám tyto rádia, že se snaží dělat Evropu 2 a zapomínají na své vlastní posluchače, které mají o dvě ulice vedle. Nerozumím. Asi kvůli tomu nemají dostatečnou úspěšnost. Pak jsou rádia, která máte doopravdy s formátem přesně definovaným, děláte rádio se specifickou formou. V Česku bohužel je rádií moc, tím pádem malé peníze, které tu jsou, jsou redistribuované plošně a nikdo nemá dostatečně peněz, aby si udělal skutečně seriozní studii na to, aby vysílal tu správnou hudbu, v tom jakou hudbu chce dělat. Takže oni vlastně dělají další nějaký paskvil, který je z dobré vůle. Ale protože na to nemám finanční prostředky, tak to dělám blbě. A pak máte rádia s větším pokrytím. Dneska to není jenom sít Evropy 2. V Česku je sítí mnoho. Nebudu jmenovat. Někteří si tak snaží říkat a je to dobře. Některé si odmítají tak říkat a dělají to podvodně – říkají: my jsme regionální a přitom jsou jasně nadregionální atd. Oni to dělají z jiného důvodu. Oni to dělají proto, aby na Radě RTV mohli plakat jako regionální a zároveň i jakože jsou celoplošní. Pláčou na dvou terénech a Rada jim to „žere“, což je chyba. Ne těch provozovatelů, ale Rady. Je to nehezké, protože nenávidím lidi, kteří vytvářejí úspěšnost svých rádií na nacionalismu. Nesnáším. A ještě když k tomu začnou říkat, že oni vrážejí peníze, které vydělali do regionu, zatímco ty velká rádia se zahraničním investorem, ty peníze bůhvíkam jdou… Hloupost. Pochopitelně, že jdou zpátky do rádií. Ale oni pláčou a říkají, že ty peníze vrací do regionu… A pak si koupí auto za tři miliony korun a vytahují se s tím… Myslím si, že je to intelektuální podvod a že člověk se takto nemá chovat, a hlavně nemá zneužívat hlouposti ostatních. Má využívat svých schopností. Je zajímavé sledovat, jak regulátor bere malopodnikatele, který pláče nad svou malostí, jako fajn člověka a jak bere velkopodnikatele, který zaměstnává velké množství lidí a platí daně, za zlého kapitalistu. Celoplošné rádio není ani Evropa 2 a dnes snad ani ne Frekvence 1. S tím vznikem tolika rádií její pokrytí řídne a Rada na to nereflektuje. Vrátím se k myšlence. Dělám rádio, které je pro větší počet pokrývaných obyvatel. A tam musíte dojít k jedné věci. Musíte si udělat studie, abyste přišel k těm bodům, které jsou sjednocující. A z toho vám vychází nějaký program. A my jsme to udělali na Evropě 2 a ono se to povedlo. To znamená, že program Evropy 2 je vytvářen na základě studií, které děláme, abychom věděli, co věková kategorie 12-29 let chce poslouchat, čím se chce bavit, o čem se chce dozvídat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .