RRTV zkoumá lokální reklamu na Impulsu a Frekvenci 1

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s celoplošnými stanicemi Radio Impuls a Frekvence 1. Předmětem šetření jsou odpojované lokální reklamy, které se nelíbí některým regionálním rádiím. Podnět k prošetření podalo Hitrádio Dragon a připojila se k němu rádia Helax, Rubi, Haná a Contact Liberec, která pouzkazují na to, že by celoplošné stanice měly celý svůj program vysílat na celém území ve stejné podobě.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s provozovatelem Frekvence 1, a. s. správní řízení z moci úřední pro možné porušování licenčních podmínek na programu Frekvence 1 a nařídila ve věci ústní jednání. Stejné řízení zahájila s provozovatelem Londa s.r.o. na programu Rádia Impuls a navíc s oběma stanicemi zahájila správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 231/2001 Sb., kterého se mohly dopustit tím, že neposkytly Radě požadovaný záznam vysílání programu Frekvence 1 ze dne 18. října 2007 v čase od 11:00 do 12:00 hodin, resp. Radia Impuls ze dne 18. října 2007 v čase od 10:00 do 11:00 hodin.

Předmětem řízení je skutečnost, že Impuls a Frekvence 1 nevysílají reklamu pouze celoplošně, ale některé své reklamní bloky „rozpojují“ a tehdy vysílají na některých skupinách vysílačů odlišný program, tedy konkrétně lokální reklamu. To se nelíbí regionálním stanicím, které argumentují tím, že ani jedno z obou celoplošných privátních rádií nemá v licenčních podmínkách povoleno rozpojování programu za účelem lokálních reklamních breaků, čímž údajně porušují zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.

„Na základě vlastního monitoringu oznamovatel zjistil, že někteří provozovatelé celoplošného rozhlasového vysílání mj. Frekvence 1, a.s. provozující rozhlasové vysílání s názvem programu Frekvence 1 a společnost Londa spol. s r.o. provozující rozhlasové vysílání s názvem programu Rádio Impuls, svévolně zasahují do programu, a to tím způsobem, že od programu odpojují reklamní bloky, takže v tentýž časový okamžik je do vysílání zařazována jiná reklama např. v Praze, jiná v Karlových Varech a jiná v Brně,“ stojí v sížnosti, kterou RRTV zaslal provozovatel Radia Dragon. „Vzhledem k tomu, že reklama jako část vysílání je nedílnou součástí programu a zařazuje se do vysílání, kterým se podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. rozumí prvotní šíření původních rozhlasových a televizních programů a služeb přímo souvisejících s programy, včetně teletextu v analogovém a televizním vysílání, určených k příjmu veřejností v podobě chráněné nebo nechráněné systémem podmíněného přístupu, prostřednictvím sítí elektronických komunikací, je odpojování reklamních bloků a zařazování odlišné reklamy do vysílání v týž okamžik ze strany provozovatelů celoplošného vysílání v rozporu jak se zákonem tak i s licenčními podmínkami.“

Radio Dragon jako provozovatel regionálního rozhlasového vysílání spatřuje ve výše popsaném jednání provozovatelů celoplošného vysílání křivdu a cítí se být nezákonným postupem provozovatelů celoplošného vysílání dotčen na svých právech. Radu pro rozhlasové a televizní vysílání žádá o prošetření uvedených skutečností a o sjednání nápravy, tj. aby RRTV jako správní orgán vykonávající státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, vydala rozhodnutí, kterým by protiprávní jednání provozovatelů celoplošného vysílání zakázala a za porušení zákona č. 231/2001 Sb. a licenčních podmínek případně uložila sankci. V případě, že by Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nerozhodla výše uvedeným způsobem, je oznamovatel připraven bránit svá práva všemi dostupnými právními prostředky.

Obě napadené stanice s tím nesouhlasí a tvrdí, že své licenční podmínky nijak neporušují. Jasna Sýkorová, tisková mluvčí skupiny Lagardere, která vlastní kromě Frekvence 1 také mediazastupitelství Regie Radio Music, nechce kauzu komentovat s odůvodněním, že Frekvence 1 se ničím neprovinila a další informace poskytne Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na ústním jednání, ke kterému ji regulátor vyzval. Generální ředitel Radia Impuls Jiří Hrabák byl o něco sdílnější. Podle něj Radio Impuls sice nemá odpojovanou reklamu v licenčních podmínkách, ale v předloženém projektu, který je jejich nedílnou součástí a navíc stanice už v roce 2001 Radu pro rozhlasové a televizní vysílání oficiálně informovala, že reklamní breaky bude regionálně odpojovat.

Výsledek správního řízení je těžké jakkoliv předvídat. Jak Frekvence 1, tak Radio Impuls opravdu v licenčních podmínkách nemají o lokální odpojované reklamě ani zmínku. Na druhou stranu, části programů odpojuje Česká televize (Dobré ráno), aniž by to měla v licenčních podmínkách. Ty totiž jako provozovatel ze zákona vůbec nemá. Stěžejní bude tedy asi odpověď na otázku, zda je reklama součástí programu nebo je od něj oddělena. Je pravděpodobné, že ať už Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodne jakkoliv, neúspěšná strana napadne její rozhodnutí u Městského soudu v Praze.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: