RadioProjekt III.+IV.Q 2009: Struktura posluchačů podle věku a pohlaví

struktura_radioprojekt1V dnešním článku o poslechovosti se zaměříme na data, která jsme vám ještě v dosavadní historii serveru RadioTV nepřinesli. Zabývat se totiž budeme strukturou posluchačů všech českých rozhlasových stanic, můžete se podívat na věkové rozložení posluchačů a také na fakt, zda danou stanici poslouchají raději muži či ženy.

Všechny níže uvedené výsledky vyplývají z průzkumu poslechovosti RadioProjekt III.Q – IV.Q 2009, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median. V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno asi 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let ve sledovaném období 1.července – 17.prosince 2009.

Všechna následující data udávají počet posluchačů v tisících, jedná se o týdenní ukazatel poslechovosti. V článku jsou uvedena čísla z celostátního pohledu. Přemýšleli jsme, zda zvolit týdenní či denní poslechovost, denní odráží tvrdé posluchačské jádro. Přesto většina lidí neladí rádio denně, týdenní data realističtěji odráží posluchačskou strukturu jednotlivých stanic. Ve velké většině případů jsou podíly u obou ukazatelů podobná.

Pojďme už nyní na konkrétní data, strukturu stanic v jednotlivých regionech zjistíte kliknutím na příslušný odkaz u každé oblasti. U rádií s menšími čísly poslechovosti je třeba brát údaje s rezervou.

Celoplošné rozhlasové stanice

graf 1, graf 2

V případě České rozhlasu lze celkem jasně říci, že mezi vešmi sledovanými subjekty vládne nejstarší posluchačskou základnou. Mladší lidé ze všech stanic veřejnoprávního média ladí i mladší lidé. Je v celku jasné, že nejmladší posluchači si vybírají Evropu 2, podíl posluchačů mladších 39 let tvoří 78%, snížíme-li hranici na věkovou kategorii 13-29 let, činí toto číslo 55%.

Nejvyrovnanější podíl mužů a žen vykazuje Frekvence 1, následuje Rádio Impuls. Nejvyšší podíl žen má zastoupení v Českém rozhlas 2 – Praha, naopak muži si nejvíce vybírají obecně zpravodajské stanice – Radiožurnál, ČRo 6 či Rádio Česko.

Praha a střední Čechy

graf 1, graf 2, graf 3

Právě tento region nabízí pro mladé posluchače největší potěšení, ve věkové kategorii 20-29 je bezesporu nejúspěšnější Expresradio, jeho týdenní zásah v této kategorii činí 56%. U nejmladších posluchačů je velmi oblíbené Fajn Radio, v kategorii 12-19 let jeho zásah činí 24%, 20-29 let potom 36%. Velmi mladou posluchačskou základnu má i Rádio Bonton, 64% jeho posluchačů pochází z kategorie 20-39 let, s rozšířením na 13-39 let toto číslo činí 81%. Opomenout nesmíme ani Radio 1, 44% jeho posluchačů je ve věku 20-29 let.

Jižní Čechy

graf 1

Největší podíl mužů vykazuje na jihu Čech Rock Radia jižní Čechy (jedná se o Prácheň a Gold), ve věkové struktuře vyčnívá interval 20-39 let (zde je zastoupeno 61%), dalších 17% je ve věku 40-49 let. Na mladší publikum se orientuje nejvíce stanic Kiss Jižní Čechy, podíl posluchačů ve věku 13-39 let činí 77%, dalších 17% je ve věku 40-49 let. U Rádia Orlík je určení přesnějšího rozložení posluchačů obtížnějších kvůli 5 tisícům lidem.

Západní Čechy

graf 1

V dalším českém regionu zasahuje nejmladší spektrum posluchačů Kiss Proton, ve věku 12-39% jej poslouchá 81% všech posluchačů této stanice. Naopak nejstarší věkovou základnu vykazuje Český rozhlas – Plzeň, 80% všech posluchačů je ve věku 50-79 let. Rock Radio Šumava v porovnání s ostatními rockovými stanicemi v České republice poslouchá nejvíce žen, zhruba 42%.

Severní Čechy

graf 1

Nejmladší strukturou posluchačů se i na severu České republiky může pochlubit Fajn Radio, konkrétně 79% posluchačů Fajn North Music je ve věku 13-39 let, u Fajn Radia Agara toto procento činí 63%, u Hitrádia FM pak 61%. U rádií v tomto regionu mezi posluchači převládají muži, největší podíl žen vykazuje už zmíněný Fajn North Music, nejméně pak u Fajn radia Agara.

Východní Čechy

graf 1

Situace na východě Čech se nijak dramaticky neliší od zbytku republiky, strukturou nejstarší posluchače mají tradičně regionální stanice Českého rozhlasu, naopak nejmladší publikum má Fajn Radio Life, 82% je ve věku 13-39 let. Ženy dávají největší přednost Českému rozhlasu, u ČRo Hradec Králové přesahuje podíl žen 60%, o něco větší podíl si připisuje ČRo Pardubice.

Jižní Morava

graf 1, graf 2

Velmi mladé posluchače má bez překvapení Kiss Publikum, struktura je rovnoměrně rozvrstvena mezi kategorie 13-19 (26%), 20-29 (26%) a 30-39 let (21%). Největší podíl v kategorii 30-39 si připisuje Hey! Brno (33%), společně s RockMaxem (32%). Rádio Zlín ve všech věkových kategoriích dosahuje v průměru 14-15%.

Český rozhlas Region (Vysočina) vykazuje jednu z nejmladších struktur mezi veřejnoprávními médii, kategorie 30-39 let je zastoupena mezi všemi posluchači této stanice v podílu 23%, což je nejvíce v republice (srovnatelný podíl vykazuje jen Radiožurnál 21%), v kategorii 20-29 let podíl činí 8%.

Severní Morava

graf 1, graf 2

Podívejme se do posledního koutu České republiky. Na severu Moravy pozorujeme výrazné podíly v kategoriích 20-29 a a 30-39 let. Fajn Radio Hity má nejvíce posluchačů ve věku 20-29 let (49%), v této kategorii je ještě významně daří Kiss Morava (29%), Rádiu Helax (37%) a Rádiu Rubi (31%). 30% posluchačů Hitrádia Orion je ve věku 30-39let, podobně na tom jsou Hey! Ostrava (29%), Rádio Haná (24%) a Rádio Rubi (27%).

Největší podíl žen vykazuje ČRo Ostrava – více než 60%, podobně také ČRo Olomouc. Naopak nejvyšší podíl mužů můžeme vypozorovat u rádia Hey! Ostrava (70%).

Mediální zastupitelství

graf 1

Jak zastupitelství Media Marketing Services (MMS), tak Radio Regie Music (RRM) vykazují zhruba stejnou posluchačskou základnu co se týče věku, podíl mužů a žen je zhruba stejný s mírnou převahou mužů. Nejsilnější zastoupení mají lidé ve věku 20-29 a 30-39 let (asi 21%), následují 40-49 a 50-59 let (16-17%).

Největší podíl ve vyšších věkových kategoriích zaujímá Media Master (reklamu prodává Českému rozhlasu), 23% posluchačů je ve věku 60-69 let, 21% ve věku 50-59%, další nejvíce zastoupenou skupinou je 70-79 let (17%). Nezastupované stanice rozprostírají všechny věkové kategorii rovnoměrně.

RÁDIA TOTAL

graf 1

Poslední grafy ukazují věkové složení posluchačské základny souhrnně pro jednotlivé programové rodiny a také pro všechna tuzemská rádia dohromady. Logicky největší podíl mužů (pod 70%) je na kontě Hey!, o něco menší podíl mají Kiss Rádia.

Porovnáme-li Fajn a Kiss rádia, zjistíme, že o něco mladší strukturu vykazují Fajn Radia, největší podíl u nich zaujímá věková kategorie 20-29 let, konkrétně 34%, dále pak 13-19 let (24%) a 30-39 let (23%). U Kiss jsou podíly 21% (13-19 let), 28% (20-29 let), 24% (30-39 let).

Právě pracujeme na tradiční rubrice Ohlasy z rádia, kterou vám přinese v průběhu března.

Autor článku:

Komentáře (44)

  1. Martin Petera Autor příspěvku

   Dobrý den.

   Údaje zavádějící nejsou. Procentuální údaje jsem zvolil proto, že jsou přehlednější. A cílem tohoto článku bylo přinést informace o struktuře posluchačů jednotlivých rozhlasových stanic.

   Týdenní poslechovosti jsme se už věnovali. Nejpozději v pátek aktualizujeme tabulku poslechovosti, kde si případně podle jednoduchého vzorce (procenta děleno 100, krát počet posluchačů) můžete konkrétní počet posluchačů zjistit.

  2. PV

   myslel jsem to tak že rádio X s celkovou poslechovostí 100.000 má třeba kategorii C procentuálně slabší než rádio Y s celkovou poslechovostí 50.000 a přesto to menší procento z vyššího počtu znamená lidí než u druhého rádia.

  3. Martin Petera Autor příspěvku

   Právě byla aktualizována tabulka poslechovosti – radiotv.cz/poslechovost. Jsou tam souhrnné celorepublikové výsledky – týdenní a denní poslechovost.

 1. folk

  Pokud by stanice ČRo neřešily nějaké poslechové koláče, ale prostě by šokově nasadily laťku kvality o dvě třídy výše ( jedním z prvních kroků by bylo např. zrušení reklamních spotů a zkvalitnění pořadů pro mládež ), tak by plnily svůj smysl jakožto veřejnoprávních stanic. Pak už by nikdo nemusel přemýšlet jak zaujmout průměrného českého pivaře, šmelináře, nebo pavlačovou drbnu, protože by se stanice ČRo od ostatních jasně a trvale lišily kvalitou a nesnižovaly by ustavičně laťku v naivních pokusech o přibližování se fiktivnímu “průměrnému” posluchači. Naopak by rozhlas táhl lidi ze současné zdegenerovanosti nahoru. Z blbství a primitivismu směrem k moudrosti a kultivovanosti. Ke schopnosti naslouchat druhému i vysvětlit svůj názor. A přinesl by do lidských dnů i skutečnou hudbou. Jiný úkol ( podle mě ) rádio ani nemá.

 2. Jose

  Hm… Chybí mi údaje ohledně Country rádia a chybí mi údaje ohledně Beatu. Jinak se zdá, že z toho vyplývá, to, co se tak nějak ví. Tedy všichni pitomci se orientují na 13-30 let. Což je bohužel z nich slyšet. A ČRo zase na na ty nad 50 let, což je z něj taky slyšet. Takže katagorie 30-50 má stále minimální zastoupení. Je to velice zvláštní vzhledem k tomu, že se domnívám, že kategorie 30-50 je neproduktivnější a i pravděpodobně je na tom ekonomicky nejlépe. Přesto se na ní s prominutím dosti z vysoka sere. Což mi přijde značně na hlavu. Tedy discotéky pro dětičky a vzpomínání na socialismus pro důchodce a nic mezi tím. Obrovská díra, kterou se snaží vyplnit jen někteří, tedy z uvedených Rock Radia tedy 42 let…Hey a Rock Max 33-39 let… Zdá se tedy, že rocku a folku je asi stále ještě málo. Nebo generace 30-50 jsou stále vynechávány. Je to paradoxní v době, kdy se mluví o prodlužování věku a o tom, že nebude na důchody. Zajímalo by mne, jestli procentuální kategorie 13-30 let vůbec odpovídá svým zastoupením, možnostem v ČR, tedy zda je vůbec fyzicky možné aby zde bylo tolik mladých, jak se ukazuje, že se pro ně hraje. Obávám se, že nikoli.

  1. Martin Petera Autor příspěvku

   Údaje o Country Radiu a Rádiu Beat Vám chybět nemusí, najdete je v regionu PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, Country pod odkazem graf 1, Beat v tomtéž regionu – odkaz graf 2. :)

  2. Jose

   Aha díky. Na grafy jsem zatím nekoukal. Jen jsem si přečetl článek.

  3. Martin Petera Autor příspěvku

   Vypisovat úplně všechna data do textové podoby by nebylo přehledné a možná i matoucí, většina informací je tentokrát v grafech, kde není opomenuta žádná stanice.

  1. Jose

   Nevím. Třeba děti do 13 let rádia neposlouchají. Ale je to docela možné, protože sám jsem ho začal také poslouchat v 13 letech, do té doby mne to nezajímalo. Zase je fakt, že od těch 13 mi to zatím vydrželo denně až do 50. Díval jsem se konečně na ty grafy a je to zajímavé. Tedy, že Country rádio bude mít nejvíce posluchačů mezi 50-60 lety, to jsem očekával. Že Beat má nejvíce mezi 30-40 jsem spíše neočekával, řekl bych, že je pro starší, tedy, že spíše mezi 40-50, stejně jako to má Oldies rádio, kde jsem to očekával ano to je přesně. Zase je s podivem, že Hey Čechy má také nejvíce mezi 40-50. Tam bych naopak očekával, že to bude níže, tedy 30-40. Pak to Hey Čechy nedělá dobře, tedy necílí přesně na svoji skupinu, protože tam jsou všelijaké různé otlemené vtipy, které mi spíše připadají vhodné pro posluchače do 30 let…Tedy mě jako 50 rozčilují a nelíbí se mi. Když by tam nehráli od minulého roku dobrou muziku tak by mne to rádio vůbec nezajímalo. Chování tam mají stejně pubertální jako na Evropě 2 a kdekoli jinde. Jen k tomu pěkně hrajou.

 3. Václav Kadlček

  Já jsem ve 13 začal poslouchat E2. Do té doby jsem vystřídal hodně stanic. A právě do té doby se hodně řešilo, co kdo poslouchá. Kdo neposlouchal Kiss, nebyl in. Potom už to byla out otázka. Ještě se jí někdo vysmál, a v konečném důsledku rádio nikdo nevzpomněl, ani já.

  1. Jose

   No jo, tak vy jste už jiné generace, za nás takové pitomosti jako E2 nebyly. My začínali s poslechem radia Luxembourg na SV a k tomu první cigarety a alkohol a pokukování po holkách. Z českých jsme brali jen Vltavu. A ono sakra, 37 let v hajzlu a ono je to stejný ! Né, dělám si srandu, už 4 roky tady hraje z FM Beat, tak už je to malinko jiný. Ale tedy byl jsem naivní, myslel jsem si že to bude ještě úplně jiný, tedy, že už mi tady tak deset let pojede z FM Radio 1 a Radio Wave a Oldis Radio a Ethno rádio. A ono to stále nejde. Asi tomu ta rudá verbež vládne furt, jináč si to vysvětlit nedovedu.

  2. Barka

   Těch rudých ďáblů je jak na… A možná by se někdo divil, kam ještě po 20 letech
   roztahují sítě. Vem si ,že Topolánek je guma, tedy za bolševika jednoznačně zločinec.

  3. Jose

   To mne spíše vytočily jiné věci. Vezmi si, že nějaké to předvolební plácání, takové ty agitky z ČT s Moravcem tedy proběhly v Babylónu. To je objekt, který si vydržuje ruská mafie, všechno je tam ruský, včetně obsluhy, za stranou, která se kolem toho motá, stojí Rusové. Právě to pomáhá u nás ODS, protože všichni dávají raději přednost jim, nežli aby se dostali k moci tito rusofilové a udělali tady u nás, z toho, druhé Karlovy Vary. Dokonce ještě tak 5 let zpět to bylo vyhlášené semeniště náctiletých narkomanů, tedy tamní discotéky a použité injekční stříkačky jsi našel v nedalekém parku a všude kolem. A ona do toho jde ĆT s předvolebním povídáním. No to je ostuda, co ? To si podle mého soukr. názoru ČT pěkně zavařila a zajímalo by mne, který vůl jim to spískal zrovna v tomto objektu. Nebo to musely sakra tedy být konexe. Prostě proniká to všude. Bohužel. Další věc. Přijede sem Topolánek. Dobře, návštěva Podještědského gymnasia, v pořádku = OK, to je bez problémů…návštěva hotelu Zlatý lev, ano naprosto v pořádku = dobrý hotel a komunisti ho rádi neměli. Stavební firma Syner = no, dobře ač si o nich myslím své a jejich zaměstnanci jsou dělníci z Ukrajiny, dobře je to úspěšná stavební firma, sice trochu pofidérní, zakázky většinou přes město o čistotě výběrových řízená by šlo pochybovat, ale to mě celkem nebolí, je to přeci jen úspěšný typický porevoluční český podnikatel..dejme tomu, to bych zkousnul… ale návštěva v rádiu DD, to přehnal…poškodil si své jméno nebo opět otázka, který vůl ho tam poslal… ta stanice patří tvoru, který se 2x hlásil do KSČ a i komunisti se ho báli, ho tam vzít, jeho fotr byl StBák… vyhrávají tam Vondráčkovou a podobný sajrajt… zesměšňují tam stanici Luxembourg…má to 1 tisíc posluchačů, je to poslední v žebříčku poslechovosti… to tedy sakra není 15 lepších rozhlasových stanic ????

  1. Jose

   Pak už by tady nebylo vůbec koho volit.

  2. Barka

   No jestli to myslíš vážně ,tak Pámbu s námi.

  3. Jose

   No, myslím. Tak si to shrňme. KSČM = nepřichází do úvahy. KDÚ-ČSL = nepřichází do úvahy. DSSS /fašisti/ = nepřichází do úvahy. Věci veřejné /StB Radek John/ = nepřichází do úvahy. Suverenita /Nova, Bobošíková/ = nepřichází do úvahy. Tak tím jsem asi shrnul strany neslušné. Tak. ČSSD = nepřichází do úvahy za Paroubka, bez něj možná ano, s ním, v žádném případě, smrdí totalitními praktikami na kilometr. Evidentně, malý Napoleon, nebezpečný. No a dál. Petr Cibulka = to by šlo, ale už jsem ho jednou volil, vyhozený hlas, nedostane se tam. Zelení = nevím, Liška si vede dobře, ale těžko říci, jak se budou přesně profilovat, nemusí se tam dostat. Taky už jsem je jednou volil. Za Bursíka. Podporuje je Havel. TOP 09 = Kalousek si u mne šplhnul kdysi jedním nečekaným vystoupením proto komunistům, Schwanzenberg má zásluhy z odboje, stejně jako Havel, snažil se už za totality. Celkem jsem o nich dost uvažoval, jenže si nedávno naběhli. S podplácením. Jen oni a KSČM, nikdo jiný. Ještě Piráti. Zahýbat s autorskými právy a elektronickými médii a software atd. je potřeba, neuvěřitelný bordel, vše zastaralé, totalitní, jenže se tam nedostanou a prosazují mimo jiné přímou volbu prezidenta, což se mi nelíbí. No a ODS pod Topolánkem. Za prvé obrana proti Paroubkovi, za druhé obrana proti Klausovi.

 4. Barka

  Jsem na jiné straně. Topolánka je nutné zastavit. Paroubek mě nevadí , ten aspoň
  valorizuje důchody a chce zrušit poplatky. Vůbec za ČSSD jsme konečně dostali k
  důchodu pár korun. Za Těchhle sviní nic a ještě mají tu drzost , že stádu nakecali,
  že se musí šetřit. Že bude každá koruna o kterou ožebračí jak nás důchodce, tak
  hlavně dělníky okamžitě rozkradena , to nějak lidi nenapadá. Takže ČSSD , aspoň
  dostanu pár stokorun. Hyeny z ODS jenom drtí obyčejné lidi. O lidi v kancelářích
  novináře, herce a podobné, no tak na ty dlabu. Ti za celý rok udělají pořádné práce
  jako dělník za 2 hodiny. Vím o čem mluvím , pracoval jsem těžce manuálně. Takže
  peníze k nám , dřív než je prošustrují. ČSSD.

  1. Jose

   No, na stejné straně jsme patrně stáli za Občanského fóra, tedy toho všeho směs proti komunistů. Jenže OF bylo složeno z mnoha lidí a prostě se rozložilo na jednotlivé subjekty. Dva hlavní proudy bych označil asi jako ODS pod vedením Klause a OH pod vedením Dienstbiera, přesto, že toho mám rád a hluboce si ho vážím, neboť na rozdíl od Klause proti bolševikum, spolu s Havlem něco dělal. Dal jsem přednost tehdy Klausovi, protože jeho teorie pevné strany se mi zdála správná oproti teorii jakéhosi volného, jen Hnutí, Dienstbierova. Ovšem netrvalo to ani moc dlouho a Klaus se pro mne stal zcela nepřijatelným, což platí do dnes. Takže jsem se stal voličem ČSSD, tedy za Zemana. To mi ČSSD vyhovovala. Jenže Zeman se na to vyflákl a odešel na chatu. Gross už pro mne byl jen takový zlodějíček. Takže jsem se chvilku plácal jako volič Cibulky a Zelených až se do čela ODS dostal Topolánek, vím, že je to lampasák, studoval ve vojenském gymnasiu J.Žižky v Opavě, je o 4 roky starší. Ovšem reprezentuje pro mne, za prvé venkov, tedy opozici proti těm, co tady udělali nejvíce zla a co se spolčují s komunisty, tedy Klausovi, Tlustému apod. A také proti Paroubkovi, kterého prostě opravdu považuji za nebezpečí. Tedy s totalitou to začal přehánět Klaus a Zeman byl v pohodě. Nyní to podle mého vnímání přehání s totalitou Paroubek a Topolánek je v pohodě. V kanclu jsem tak asi posledních 5 nebo 7 let. Do té doby jsem také normálně těžce manuálně pracoval. Co se týče důchodů, tak na ty stejně nejspíše brzy nebude, takže v podstatě mi vychází, že nejrozumnější je dneska žít takovým způsobem aby se člověk důchodu nedožil, protože pokud bude mít tu smůlu, že se ho dožije, skončí nejspíše pod mostem, jako bezdomovec.

  2. folk

   ODS ? Topolánek v pohodě ??? Jakkoli si vážím příspěvků, které jste psal o přijímačích, tak v tomhle teda lapu po vzduchu. Ideologie, kterou tu zavedla a reprezentuje ODS je pro ČR něčím tak zvráceným, že pokud zakázali DS, tak ODS už měli rozpustit před deseti lety. Osobně znám některé jejich straníky a to byli odjakživa ti největší lumpi v obci, nebo v městě. Mnohdy i bývalí komunisté. Je úplně fuk, kdo vede takovou stranu, to je stejně jen loutka, maskot. Předsedové se střídají, ale ideologie ( neoliberalismus ) zůstává. A ta je problém, ta je neléčitelná a zhoubná. Viz také :
   http://www.blisty.cz/2010/1/22/art50894.html
   http://www.blisty.cz/2010/1/22/art50901.html
   http://www.advojka.cz/archiv/2008/44/volby-a-modry-kolovratek
   http://www.reflex.cz/Clanek38606.html
   http://www.advojka.cz/archiv/2005/9/krize-socialniho-statu

   apod.

   Dá se říct, že kdykoli se stane v ČR nějaká velká špína, tak v osmi případů z deseti v tom má prsty ODS. To není náhoda.

 5. Barka

  Já jsem vždycky preferoval Havla. Je to morální veličina. Narozdíl od lidí , kteří
  na něho házejí špínu. Klaus systamaticky vypracoval způsob, jak vykrást republiku.
  Bolševického gumáka ani omylem. Úplně přesně se tak chovali gumy na vojně. Na
  důchody je peněz dost a ještě hromada zbude. Jenom nerozkrádat. Krize a tyto nesmysly
  jsou jenom na oškubání dělníků a posílení bohatých. Nejstrašnější , že právě
  komunisté jsou jako jediná strana , která jakžtakž dodržuje svůj program. Pro mě jsou
  nejodpornější KDU a Schwarzenberg. Kde byl , když se tady bojovalo proti komoušům?
  A teď nám tady bude rozumovat.

  1. Jose

   No, držet se Havla, by znamenalo volit Zelené. Což není od věci, zdá se, že Liška je dobrej a není to takový propad po Bursíkovi jako jsem očekával. A je fakt, že se tady dějí strašná svinstva. Jako příšerné stavby Tesco v středu města. Patrně znovu obnovena těžba uranu a jeho prodej Rusákům atd. Ať se vrátíme trochu k rozhlasu. Včera…Vlastně dnes v 01 jsem poslouchal ČRo 5 Sever a tam byl nějaký diskusní klub a na závěr tam před Rusáky varovala už i 70 letá babička, tedy s tím, že před tím tady byli jako okupanti, nyní jsou tady jako agenti a dělají vše proto aby to nešlo. Takže to už je na pováženou, když tento reálný stav oslovuje nebo všímají si této situace už i 70 leté babičky. Na druhou stanu, ten redaktor byl nějaký mladý cápek a nezdálo se, že by ji bral příliš vážně. Takže zase je s podivem, že ti řekněme 30 leti parchanti to s prominutím nevidí a že se Rusáků zcela oprávněně bojí ti od 50 výše. Dobře jim ty 30 leté apod Husák a jeho poskoci a následníci po revoluci vychovali, že to ruské nebezpečí přehlíží. Neuvěřitelné. U toho Swanzenberga se opravdu značně pleteš, dávno před revolucí jsem měl v ruce Videojournály a podobné věci, vycházelo to, co dva měsíce, revoluce vlastně byla, když se točila šestka nebo sedmička mám dojem a on makal stejně jako Havel. Bylo to takové dvouhodinové opoziční vysílání na VHS. ještě i vycházely Videomagaziny, ty vyšly snad jen 3, ty zase dělalo Vokno tedy Stárek/Čuňas/ Tedy i tam byla samozřejmě jeho setkání s Havlem a Dienstbierem apod. Takže on toho udělal opravdu hodně a byli si dost blízko, pomáhali oba značně zlepšovat kredit v zahraničí atd. Není to až taková veličina jako Havel, ale je skoro hned za ním. Tedy, když by Havel neexistoval, tak už by tady zůstal v politice snad jedině on. Ale vrátím se k té KDÚ, což je zajímavá otázka, tedy svým způsobem velice zajímavá, nejen ohledně tebe, ale všeobecně. V tomto se shodneme, já je taky nemůžu ani cítit. Ovšem u tebe jsem myslel, že to bude jiné, protože jsi od Hané tedy z Moravy a ještě věřící, takže jsem myslel, že tvá tolerance k nim bude vyšší, nežli u mne a koukám, že je nemáš rád stejně jako já. On je s nimi problém, pokusím se ho definovat. Jak známo tihle lidovci šli už s fašistama, později pomáhali bolševikům a po revoluci přeskakovali od ODS k ČSSD a zase zpátky, což vyústilo až k opoziční smluvě mezi ODS a ČSSD a v podstatě velkému znedůvěryhodnění lidovců. Oni vlastně křesťané měli i jiné zastoupení. Bendu. Toho si šlo myslím vážit. Tedy jestli si vzpomínáš Křesťanká demokratická strana. Jenže ten pitomec příliš podlehl Klausovi a těm jeho blábolům a oni se sloučili s ODS. Čímž udělali obrovskou chybu. Část lidí jim odešla do KDÚ-ČSL a Lidovci pak plavali od čerta k ďáblu. Právě když Kalousek už měl toho dost a založil TOP 09 tak jsem se domníval, že půjde o křestanskou stranu pravicovou, tedy že to bude jako všude jinde v Evropě, kdy i věřící se budou dělit na levici a pravici, tedy Kalousek bude vést ty pravicové a Lidovci už potom zůstanou levicový tedy s ČSSD a KSČM apod. A nebudou přebíhat sem a tam. Jenže oni si tam potom zvolili Swanzenberga, čímž tomu zase dali spíše civilní punc.
   / I když on asi jako kníže věřící bude,mám někdy dojem z jeho proslovů, divil bych se, když by nebyl, ale znám je řekněme jako civilní osoba./ Tam je průšvih, že se nechali pitomci chytit s tím podplácením, prostě nová strana a potřebuje prachy. No tak ODS a ČSSD ti si dali pozor, ale tyhle TOP 09 chytli na švestkách a ještě KSČM. Tak komunistům to samozřejmě přeju, alespoń zase po dlouhé době někdo konečně ukázal, co jsou doopravdy zač. Ovšem těm pitomcům z TOP 09 se to stát nemělo. Jenže stalo se jim to, tak ať jdou do riti, mají si ty svoje lidi vybírat opatrněji.

 6. Barka

  Jose já jsem ze Slovácka. Já razím heslo, že pokud utečeš do ciziny , tak tam zůstaň.
  Je u nás mraky velmi schopných a vzdělaných lidí. Já dřímalu k životu nepotřebuji.
  Klaus a ODS zkoordinovali největší loupež v dějinách státu. Jsou to zločinci. Bolševiky nenávidím strašně. A tímhle se řídím dnes.: politici,vojáci,policajti,
  statisíce kancelářských krys, všelijaké nepotřebné zaměstnání jako kritici, polopsychologové, poradci,manažeři a rady a spousty dalších doslova ždímá dělníky ,
  důchodce, slabé ženy,vše co se vybere od nás utiskovaných , se okamžitě rozkrade.
  Denně se neztratí stamiliony, ale miliardy. Korupce,opojení mocí, nedotknutelnost.
  No a když oni , tak i já. To znamená , že jestliže některá strana chce přidat
  důchodcům ,chce zrušit poplatky, tak má od mojí rodiny 3 hlasy. Valorizovali čésáďáci,
  dostanou hlasy. Pokud by to bylo v moci komoušů , tak bez mrknutí oka mají také
  podporu. A nejsem sám. Lidi už jsou tak nasraní , že komouše asi budou volit čím
  dál víc. Já mám svědomí čisté. Za komunismu jsem se snažil škodit , ale co je moc,
  to je moc. Medek shrábne za 5 měsíců blbnutí 2 250 000 Kč. Takže když oni, tak i já.
  Seru na Janotu, že je potřeba šetřit. Pokud nezačnou oni a neodstoupí, naše hlasy
  nedostanou. Ať se to tady pořádně mele , dám klidně hlas komoušům.KDU nezaručuje, že
  člověk v ní je věřící. Je to strana těžce prospěchářská a bezpáteřní. Myslím, že
  kdyby šlo vedení do kriminálu, ostatně jako z jiných stran, tak se nic nestane.
  Takže asi tak. Jelikož u nás vládnou zločinci , zařídím si to tak , abych u voleb
  sledoval svůj cíl , valorizaci, a pokud to nebude reálné ,zvolím komouše, ať se to mele.Nenávidím je , ale volit levici je nutné. Já jsem od pravičáků dostal jako
  dárek stopnutí valorizace a placení poplatků. Bohužel musím polykat prášky.
  Ta babička to má v hlavě popletené. Sem nepřišli Sověti , sem přišli fašisti,
  stačili vyvraždit pár set tisíc lidí, za veliké podpory spojenců, kteří nás hodili
  přes palubu. A potom přišli Sověti a Rumuni a museli je vyhnat. To znamená všechny.
  Celý proradný posraný Západ. No a potom si vzali , co jim patří. Ostatně zvěrstva
  tady s velikým uspokojením dělali naši lidé. Rusů se bát nemusíš. To nejsou tak
  velcí dobyvatelé, jak by se zdálo. To se teď valí lidem do hlavy. Mele se jenom o
  roku 68, že u nás v Uh,Brodě padlo 96 vojáků , to už se nezdůrazňuje. Konečně také
  proč , když si každý pitomec myslí , že na východe jsou zločinci a na západě spasitelé.

  1. Jose

   Tak to vidím tedy hodně opačně, pravda jezdily tu tanky německé, ale byly to ty z NDR, osobně jsem je viděl a taky tady jezdily polské a maďarské a veleli jim všem Rusáci. Ty jsem viděl. Taky ruská okupační vojska jsem viděl. Viděl jsem je jezdit s tanky po Praze. Viděl jsem je jezdit o deset let později po Ostravě a zastřelit jednoho jejich vojáka, který jim chtěl utéct, honili ho 5 dní.Měli jsme k vůli tomu jako záklaďáci v Opavě, taky pohotovost. Viděl jsem je o dvacet let pozdějí rozkročené a arogantní v těch jejich kamaších v Liberci. Byli všude. Zkurvení okupanti. V 1968 sem vjeli, rabovali a kradli a až po revoluci 1990 odjeli aby se do 6 měsíců vrátili v civilu a kradli tu jako straky dál, provozovali bordely, prodávali drogy. Ano jsou tu stále. Takže mě to nikdo lít do hlavy nemusí, já ruské vrahouny viděl osobně na své vlastní oči. Naopak se o těch sviních vůbec nemluví a zapomíná se na ně. Mělo by se o těch lumpech mluvit denně, všude, v televizi, v rádiu. Brát si ropu a plyn odjinud a ne od nich atd. atd. A co se týče KSČM ty bych nevolil ani když bych měl chcípnout hlady a neměl na elektriku a na topení a na internet a na nic. Mimochodem doživotně už musím od minulého roku žrát prášky taky. No a co. A ještě nikdo mi tady nezakázal číst co chci a poslouchat co chci ať ukradl komu, co chtěl. To mi zakazovali jedině ty svině z KSČ. Podle mého názoru je měli všechny pochytat a pověsit, za to co tu kulturně napáchali. Deset zlodějů je mi milejších nežli jeden komunista, který mi zase bude zakazovat, co si smím pouštět za hudbu a co nesmím a co si smím číst za knihu a co nesmím. O majetek mi nikdy nešlo, do Prahy mě doveze i Škodovka z toho posledního bazaru, který najdu, když na to přijde a muj příjem mi na jídlo stačí. Ale můžu si číst, co chci a můžu si poslouchat co chci a nestane se, že by mi to nějakej státní fízl přišel zabavit. Sice to není bůh ví jaká svoboda a mohlo by být lépe, když by se jim nepodařilo infiltrovat do všech stran od ODS po ČSSD. Ale ještě furt, tu svobodu mám. Tedy zatím mi knihovnu ani fonotéku nikdo nevyraboval. To dělali jen komunisté a dělali by to zase, když by se dostali k moci.

 7. Barka

  Ono je to jedno , jak se jmenují. Komunisti nebo ODS nebo Paroubek. Klidně nech
  pověsí všechny. Já klidně komouše zvolím. Neudělám nic , ale vůbec nic špatného.
  Pokud splní to , co potřebuji , tak nech se plácají. Ti , kdo je měli narvat do
  kriminálu to mají na svědomí. Já už mezi nima rozlišovat nebudu, mě jsou u prdele
  zelení nebo červení. Já zvolím ty , kteří chtějí zaplatit. Na hrdinství je pozdě.
  Kurevstva se tady dějí takové, že už nerozlišuji. Jestli je to bolševk z ODS nebo
  z KSČM mě nevzrušuje. Jenom je naivní a hloupé pořád se nechat ukecávat jak musíme
  šetřit a volit pravici a ble ble. Nestane se nic. Úderem nastoupení do ČSLA jsem
  přestal žít v iluzi a k iluzi se už vracet nebudu. Je Jose strašné , že nevíš ,kdo
  sem Sověty přivlekl. Takže já tisíckrát Rusa , ale nikdy ne Němce. Ti nesou vinu
  spolu s Francií a Anglií za svět 39-89. Tam to začalo. Ne v SSSR. U nás byli za
  války Němci nastěhovaní v baráku. A nechtěj ani slyšet , co se tady dělo. To mě
  bylo vyprávěno.Takže nebýt Západu , nebyly by tady ani Sověti. Oni neplánovali, že
  by nás napadly. To je historický fakt. Byli sem vtaženi. Mimochodem s Rusama náš
  národ nijak závažné problémy v minulosti neměl. Všechno šlo od Germánů.
  Já zůstávám Sovětům vděčný za osvobození.

  1. Jose

   Tady nejde o hrdinství, proti komunistum u moci, tedy KSČ se bojovalo strašně snadno, to byla jedna strana a jedna moc a kdo tam byl, je prostě vinen. Dnes to máš poněkud složitější protože jsou rozptýleni všude, tedy napříč politickým spektrem, v každé z těch stran jsou slušní lidé a v každé z těch stran jsou zloději. Ovšem s vyjímkou komunistů, pro ty to prostě neplatí, ti jsou lumpové všichni, hlásí se dál k odkazu KSČ. To samé fašisti DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) tam jsou také lumpové všichni do jednoho. Nejde ani v jednom z těch dvou případů o demokratickou stranu. Ať se KSČM přejmenuje, vzdá se odkazů komunismu, stane se řádnou politickou stranou a může se pro mne za mne podílet třeba i na vládě, tak, jako to udělali komunisti v Polsku. Ale tato situace, co je, je neúnosná. Dovedeš si představit, že by se po druhé světové válce podílela na budování NSR bývalá strana NSDAP ? Já tedy ne. A vidíš u nás to jde. Komouší tam jsou dál a nejen maskovaní v jiných stranách, ale dál vesele, sami, za sebe. Naprosto neuvěřitelné. Na víc to tříští levici, že ? Když by byli zakázáni nebo se dobrovolně rozpustili, máš levici, tj. ČSSD, daleko silnější. Takže na co tam jsou ? Jen tam štvou a dělají bordel. Co se týče Němců, tak ty v pohraničí usídlil český král a německý císař Karel IV. Do nástupu Hitlera a jeho Národní socialistické strany práce, s nimi bylo soužití naprosto pohodové a zcela bezproblémové, daleko přátelštější nežli s nějakými vrahouny z Ruska. Je pravda, že Rusko napadli už Francouzi tedy např. Napoleon, také ho napadl Hitler, ovšem stejně jako Napoleon, tam dostal přes hubu. Ale to by jsi se zase taky mohl zeptat kolikrát Rusáci napadli Evropu. Třeba za Petra Velikého, Rusové jako potomci Tatarů vždy rádi dupali jednou nohou po Evropě, minimálně Polsku nebo Finsku atd. Ostatně Polsko je posunuté o 100km na západ do dnes a nikdo už ho nevrátí zpět, že ? Nám taky kdysi patřila takzvaná Zakarpatská Ukrajina, že ?
   Tak jistě Churchilovi paměti jsem četl, když si se Stalinem po rozmetání Němců dělili Evropu, tak Angličani měli zájem o Řecko, k vůli přístavům atd. Takže ač to tam bylo velmi komunistické, tedy bylo tam komunistů více nežli u nás, tak je Stalin prodal, tedy vyměnil je za nás, takže dostal nás, o nás Angličané zájem neměli. Takže komunisté z Řecka pak skončili u nás jako emigranti a my začali vesele budovat pod nadvládou Stalina socialismus. Ono je také zajímavé si přečíst i paměti takového Gottwalda. Furt byl v pohodě. Když přijel z Ruska a tam mu soudruh Stalin nadiktoval, jak si to představuje, byl zcela zdrcen a od té doby už jen chlastal a chlastal.

  2. Jose

   I když je fakt, že bolševismus vlastně zapříčinili Němci, když poslali Uljanova vlakem do Ruska aby tam zastavil frontu. Ale stejná vina by šla připsat zase Rusku za to, že to byla tak zaostalá zem a nikdy se tam nerozvinul normální kapitalismus.

 8. Barka

  K nám byli germáni pozváni , to ano , ale to byli lidi , kteří to přišli osídlit.
  Také se sem dostali jiní. Ale co vím bezpečně, že naši zem plundrovali Germáni s
  neobyčejnou perverzností. Polsko bylo a je mezi dvěma mlýnskýma, to je jeho osud.
  Gottwaldovi nic nebránilo aby skočil pod vlak. Já vím naprosto bezpečně co tady dělali
  Němci a co s náma mínil Heydrich. Mě to bohatě stačí. Víc o tom psát nebudu. Pokud
  to nechceš vidět, tak se na to vyprdni. V každém případě jsi fanaticky proti Rusku
  a velmi nekritický vůči nejhoršímu národu v lidských dějinách. Já jsem dvacet let
  nedokázal pochopit zrůdnost konečného řešení. Až časem a po mnoha dokumentech, Šoa
  atd. pomalu se mě začíná osvětlovat hrůznost této trgédie. Myslím , že kdybych sto
  let vymýšlel něco hrozného na nic srovnatelného nepřijdu. Tady začala historie , kdy
  z Rusů děláš podlidi a na ostatní sereš. Máš za kopcem nácky , tak k nim asi
  inklinuješ. Já vím kdy , kde a kdo to odstartoval. Ty hážeš vinu na Sověty a nemáš
  v těle ani kouska citu pro jejich strašné oběti. Znásilnil jsi historii .Vůbec
  nepřihlížíš na úplně rozbité země , miliony vyvražděných Sovětů , hrůzy v Bělorusku.
  Chlapů mezi 18-21 zůstal jen jeden ze sedmi. Co se dělo v Rusku a co tam Němci dělali
  se nedělo nikdy nikde. Proto mají Rusové můj obdiv. Vyhráli válku a ty z nich děláš
  divokou sběř . Už na tento server nevstoupím. Jsi fanatik.

  1. Jose

   Jenže pokud vezmeš nějaké spory ze středověku, tak si v německých muzeích přečteš totéž o Slovanech, co my tady o Germánech. Ostatně Germáni byli i ve Francii o II. světové a jak vidíš, tak už se snáší v EU celkem dobře. Dokonce se i děly srazy pilotů třeba Anglánů a Němců, co za II. světové stříleli proti sobě. A dnes jdou spolu na pivo. A nemyslíš, že existovali taky němečtí antifašisté ??? Oni v těch koncentrácích nebyli nebo co ? No a Židy ti tvoji svatí Rusové vraždili stejně jako Němci. Tedy pokud jsi četl něco o organizacích jako byla ČEKA. Ostatně vůbec koncentrační tábory jako takové okopírovali Němci od Rusů. Čili byli to Rusové, kdo to vymyslel první. To, že Stalin vyvraždil Rusů pomalu jako Hitler nebo to, že vítězili tak, že pomalu za každým vojákem stál agent KGB, který by ho okamžitě zastřelil, když by neběžel dost rychle, do útoku, je ti taky asi jedno. Kolik vlastních lidí zabili oni sami ? Jenže hlavní rozdíl je ten, že v Německu je dnes demokracie, ale té ruské, tedy nevěřím a hodně dlouho věřit nebudu, už jen proto, co dělají Rusové v Čechách a v celé EU. Co dělali v Čečně atd. atd. Tam není do dnes. Jen by jí tam zápaďáci rádi viděli a bůh ví jak se dohodli s Amerikou ohledně společného zájmu proti muslimům, ale pravdu má Havel, když je považuje, za velké nebezpečí a já mám zcela shodný názor, to, že ho západ ignoruje, je bohužel fakt. Co se týče Sasů tak to už jsem ti říkal, tak ty tedy vůbec rád nemám, to je stejnej německej paskvil a stejní komouší jako tady, ostatně tam jezdí soudružka Vondráčková a spol. Mimochodem Prusové také byli z Němců vždy ti nejkrvalečnější, tedy tihle, co z nich pak byli ti hodní soudruzi. Ostatně jim patří v Čechách vysílačka Impuls, tak si je můžeš poslechnout, jak jim to jde. Ne, já inklinuji k jejich opaku, tedy tam dole, k Bavorákům. Ti pijí pivo a jsou v pohodě.

 9. Barka

  První koncentrační tábor založil německý generál v Africe. Už jsem jeho jméno
  zapomněl. Srazy mají v Rusku velkou tradici a dokonce jsem viděl dokument o
  vzájemných návštěvách Rusů a Němců. Já jsem Slovan a ne Germán , Němce nepotřebuji
  a potřebovat nebudu. Rakousko a Německo jsou naši odvěcí nepřátelé. S Rusama nikdy
  žádné velké problémy nebyly. Akorát když už si nikdo nevěděl rady jak s Napoleonem,
  Rakušákama, Hitlerem, tak to dali do pořádku. Židé se vraždili na celé zemi, to je
  jejich osud. A s Evropou tady nestraš , to je omyl tisíciletí a je otázkou jak
  dlouho to vydrží. Francouz Fricky nenávidí, tak jak nenávidí Angličan Francouze.
  Je to umělá bublina přátelství a nebude dlouho trvat a splaskne. Jestli mám někoho rád
  tak Slováky,Poláky a Rusy. To je naše krev. Čeka měla podobné starosti jako
  německé speciální oddíly. Na tom , že ženou vojáky pod pohrůžkou zastřelením
  nebo do prvních řad ženou trestance není nic nového. Ovšem velký byl rozdíl mezi
  gardovými a SS oddíly. Rusové převážně bojovali z přesvědčení a za vlast , no a Němci
  po výplachu s fanatismem. Můžeš překrucovat co chceš, na celém světě pracují NKVD,
  v tvém oblíbeném Německu také. Jenom se o tom nepíše. Také mučí a vraždí. Jenomže ty
  to máš v hlavě nalinkované dopředu. Rus , kterého sem zatáhli tvý milovaní Bavoráci,
  je navždy zrůda a ostatní svatí. Je to kolaps objektivity. My tady jsme si zavinili
  rok 68, naši lidé šli do strany. Naši lidé nic od 48 neudělali. Nevzali pušky,
  neudělali nic. V Polsku byla Solidarita a šlo to na krev a můžou být na sebe hrdí.
  Jenom pitomci tady kvičí , že všechno zavinili Rusové. Hovno. Jsme zbabělý národ,
  který se jenom vymlouvá. Když pár lidí šlo proti komunistům , tak měli za prdelí
  zástup udavačů. Tady je problém. Jenomže ty si vybereš jenom co se ti líbí a hodí
  a že bys přiznal, že jsme jako národ stáli a stojíme za hovno , tak to ne . ToRusáci.
  Stovky přiblblých žvanilů , co každý den omílají rok 68. Kdyby místo Rusů přijeli
  nějací Afričani, tak slavní bojovníci sklapnou prdel a po 10 letach sepíší jakýsi
  nesmysl. Toto je historie našeho alibismu. Ani ten rok 1918 jsme si nevybojovali.
  I v tom měli prsty Rusové. A jak nám pomohli , to už lidi nezajímá. Hašek, jako náš
  jediný spisovatel, který dokázal napsat syrovou pravdu o naší kultuře , vlastenectví
  a vůbec o všem co s námi souvisí , ten by se smíchy potrhal ze slavného 68,
  to by byl zase světový román. Jak ti naši slavní bojovníci v 68 čuměli v Praze na
  tanky a dnes u kamen zvedají flinty.

  1. Jose

   Tak tuhle řekněme evropskou politiku vidím tedy opravdu zcela opačně. Ještě odbočím k těm koncentračním táborům, zůstává pravdou, že Rusové je měli dříve nežli Němci v II. světové válce, tedy např. koncentrační tábory souostroví Gulag začali používat komunisti proti svým vlastním lidem v roce 1929. Díval jsem se zda nebyl někdo dříve a byl. Zdá se, že v Austrálii byly koncentrační tábory do kterých umísťovali za I. světové války Rakušany a Němce už v roce 1915. Zda byl někdo před tím, to nevím. Ano i účastníci II. světové na východní frontě tedy Němci a Rusové pořádají podobná setkání, to je pravda. Ostatně když se podívám na svého dědu tak ten bojoval proti Němcům za Pražského povstání, stříleli tam po nějaké německé hlídce a než ji zneškodnili, tak dva jeho kámoše zabili a jeho zranili a do konce života měl na tváři jizvu po německé kulce. Když se podívám na dědu své manželky, tak ten padl ve Wermachtu někde na Ukrajině, když Rusové udělali letecký nálet na nějaký nemocniční vlak, který vezl ranění z fronty, dělal saniťáka a byl tam samozřejmě tj. na východně frontě za trest, protože ještě před válkou pomohl zdrhnout nějakým kamarádům Židům do Anglie, jen neměli dost důkazů, tak ho nemohli poslat rovnou do koncentráku, tak ho poslali jenom na východní frontu. Takže který z nich byl větší kladas ? Ten civilista, co vyhrabal ze stolku ukrytou pistoli a šel střílet na Němce, když to vše kolem povstalo anebo ten, kdo pomáhal utéct kámošum, když se to dostávalo k moci a pak padl kdesi v cizí zemi někde u sanitky ? V každém případě je semlely tehdejší mašinerie. Proto tvrdím DSSS jako fašistickou stranu zakázat a KSČM jako komunistickou stranu zakázat. Nemá to tedy, co dělat. Nyní k té Evropě. Kdyby banda nácků rozuměj nacionalistů s Masarykem nevymýšleli kravinu, tedy Československo a zůstala dál nějaké středoevropská říše, tedy Rakousko-Uhersko, tak se nikdy v Německu žádný Hitler k moci nedostane. Takže za to můžou především tihle, co zničili tuto Střední říši a vyrobili tak uměle prostor polepený malými státečky a snadnou kořistí jak pro Rusa, tak pro Němce. Ostatně prababička vždy vykládala, že za Rakousko – Uherska se jim žilo nejlépe, jezdili si z Prahy do Vídně. O nic jim nešlo. Jenže to rozbili. Pak ještě kdysi existoval plán od jednoho generála spojit nás alespoň s Polskem. Jenže byl umlčen. Potom Havel po revoluci chtěl dělat tzv. Pentagonálu, tedy úžeji nás spojit od Polska po Jugoslávii. Tak aby se to nepovedlo tak mu spustili válku v Jugoslavii. Slované jsou Poláci, Češi, Slováci, Slovinci, Chorvaté, Ukrajinci. Nikoli Rusové, tam proběhlo tolik mongolských kmenů a Tatarů a všeho možného, že se podívej na jejich kulaté tváře. Tam je slovenské krve tak půlka možná ani to ne. Ostatně my té slovanské krve máme také jen půl ale z druhé strany. Slovo Bohemia je keltské slovo. Jenže Kelty na tomhle území vyvraždili Slované. Tedy Přemyslovci byli Slované. Nic méně jako u Rusů je půl té východní krve a jsou to Slované jen z půlky. Z té druhé půlky jsou to Tataři. Tak Češi jsou zase nejzápadnější Slované, tedy proběhlo tu taky všechno od Francouzů a Španělů až po Švédy . Takže zase u nás je půlka slovanská a půlka z té západní Evropy. Takže těžko si rozumět s nějakým Rusem ze zauralských stepí. Ještě k tomu když se chová jako prase. Když pojedu autobusem, naskáče jich tam asi 6 a řvou na celý autobus, myslí si, že jim to tady patří, arogantní, panovační ruští nadlidé. Raději jezdím autem. Třeba je u vás nemáte. Tak si zajeď do Prahy nebo k nám nebo rovnou do Karlových Varů. Chápu, že je sem netahala ODS, protože se jim s nimi nejlépe krade. Schvalně tady Klaus a spol rozjeli za podporu komunistů strašáka s Němci a vracením nakradeného majetku a zatím co si tupý lid besedoval v médiích na téma Němec, všechno to tady potichu obsadili Rusy. Tak samozřejmě, že máš pravdu, že Češi jsou patolízalové. Nebránili se a nebojovali proti Hitlerovi a naopak ho vítali praporkama na Václavském náměstí. Nebojovali ani proto komunistům v 48. Nebojovali ani v 68 proti Rusákům /v Maďarsku 56 to bylo jiné/ No a samozřejmě ani teď se Rusům nikterak nebrání. Ještě se jich zastávají.

  2. Jose

   Ještě něco dodám. Jednou jsem byl na služební cestě v Jičíně.
   Byli tam v hospodě Rusové, tak jsem si k nim sedl a povídal si s nimi,
   uměli trochu česky a já zase umím ještě ze střední školy trochu rusky.
   Všichni z nich prošli válkou v Afghanistánu. Ukazovali mi, jak se tím nebo tím pohybem zabije nepřítel. / Takže to mám tady tyhle vrahouny v ĆR na ulicích vítat ???/ Ptal jsem se jich, proč tady jsou ? Co tady dělají ?
   Odpověděli mi: ,,Jste pro nás perspektivní !“
   Takže my jsme pro ně perspektivní. Je vůbec nezajímá, že tu žijí nějací Češi.
   Prostě my jsme pro ně perspektivní. To mi přišlo jako dosti drzá odpověď,
   být pro někoho perspektiva.Byl jsem ve Španělsku, spoustu penzionů na pobřeží
   tam tehdy vlastnili Angličané. Zajeď se tam podívat dnes, skoro celé španělské pobřeží vlastní Rusové. Zajeď se podívat do rakouských Alp, zjistíš, že skoro všechny penziony tam už vlastní také Rusové, nikoli Rakušané, ale Rusové.
   Ředitel policie na Kladně se kdysi vyjádřil, že u nás už neexistuje gang, který by neovládali. Též hospod v ČR ovládali velké množství nebo jim platili výpalné a podobně. Takže Gorbačov byl naprosto geniální, perestrojkou umožnil Rusům velice rychle obsadit skoro celou Evropu. Sice za velkých obětí doma, proto ho tam také nemají do dnes rádi a ti, co nemají na jídlo, ho asi moc nepochopili a tak tam ještě dnes běhají s rudými prapory a vzpomínají na Stalina. Ale obsazená Evropa jimi je. To nemůžeš popřít. A Evropa geograficky končí Uralem. Čili mají být za Uralem ne v Alpách a ne u moře ve Španělsku.
   Vítám je jako turisty. Ať přijedou, utratí své peníze a odjedou.
   Vítám je jako emigranty, kteří utečou před tamní mašinerií. Tyto dvě skupiny vítám. Viz. třeba ta lyžařka, co Slovákům vyběhala medaili. Nedostala se, přes známé a tvrdé ruské mafie, požádala si o slovenské občanství a vyběhala Slovákům medaili, ještě řekla na kamery, že se jí slovenská hymna líbí, více nežli ruská. V pořádku, ta je velmi vítána. Emigranty a turisty vítám.
   Okupanty a osadníky, ne. Vše.

 10. Barka

  Gulag jsem kdysi celkem podrobně sledoval v materiálech. Keltové byli neuvěřitelně
  krutí válečníci.,kteří byli svou krutostí takovým postrachem pro Balkán ale i Řím, že
  v té době nic horšího nebylo. Ale byli to kmenové snad státečky nebo co a potom
  přilezli i k nám. Je tady ruská mafie. Kdyby jsme byli bohatší než Italové , tak jsou
  tu také. Mafiáni vždy lezou do bohatší země. Že jsou to Rusáci mě nevadí. Mafie
  řádí po celém světě. Všude. A všechny jsou kruté, jsou to samozřejmě zločinci.
  A máme tady i naši mafii , bývalé estébáky. Také tu jsou agenti ze Západu. Tak jako
  všude. Co je na tomto nového. Jestli je to Rus nebo Američan ? Nebo ty si myslíš , že
  zločinci na Západě ti budou večer zpívat ukolébavku? Do Maďarska přijel s tankama
  Andropov a bylo hotovo. Tak jak dnes přijeli USA do Iráku. Mají ropu, ovládají
  strategickou pozici , vyvraždili desetitisíce civilistů, nasadili tajné. Něco
  uplatili a mají další stát ve federaci. Omluvilo se to nedorozuměním. Naši blbci
  tady to schválili a Bůh Usa a další spojenci mají vymalováno. Když Rusové silou
  hájili své zájmy v Čečně, tak jakoby vyvraždili celý svět. Akorát tam bylo méně obětí.
  A máme tady Afghánistán. Další zločiny,další vyvražďování. Když tam byli Rusové,
  tak se svět málem posral, teď tam ty naše telata platí naše sadisty kteří se dali
  na vojnu ,aby mohli zabíjet. Mohl bych pokračovat , Kambodža , kde Američani
  bombardováním odstartovali jednu z největších hrůz historie, dobyvačné války ve
  Vietnamu, Grenada. Je to zbytečné. Ty jsi prostě zfanatizovaný. Rusové po Ural
  podle tebe už nejsou Slované. My pomalu také. Asi jsme MAMELUCI. Takže vlastně
  my když máme svůj vlastní stát jsme na tom špatně. My jme měli zústat pod Rakouskem.
  Tak to je mě hned veselo na duši. Poněvadž takové blbiny už jsem dlouho nečetl.
  Ještě k tomu Hitlerovi. Hitler když vylezl z kriminálu, dostal znovu prostor.
  Varování od intelektuálů a jeho nebezpečné názory , nebrala vláda dramaticky.
  Sami mu to umožnili. On jenom mistrně využil SA a potřeboval přísahu od Wermachtu.
  Tu nakonec dostal. Němci si to zpískali sami. Ale to není nic nového, jsou to
  extrémně nebezpeční nacionalisté. Patří k dobyvatelům.

  1. Jose

   To je pravda, že Keltové byli krutí válečníci, na druhou stranu byli docela zajímavě spjati s přírodou, tedy některé ty jejich techniky jsou velice zajímavé, ostatně nějaké názvy a svátky je ještě lehce připomínají, tedy ledacos přežilo v nějaké lidové pokroucené formě. To je jediná šance, že část těch Rusů odputuje přes nás do bohatších lokalit tedy Německa atd. Viz. vyklízení i třeba bordelů na E55, což pro ně přestalo být výdělečné. Největší prdel z tohoto hlediska bylo to, když z USA přijeli do Prahy mafiáni si dělit území, naše BISka to tehdy monitorovala ještě s FBI a kde kým. Děsná sranda. Byli to Rusové, ovšem s americkým občanstvím. No, tak jistě Američani to zrovna strategicky moc dobře nevedou, tedy napřed podporovali Afghanistán proti Rusům aby vzápětí museli válčit proti zbraním a válečníkům, které si tam sami vyškolili. Něco podobného je Irák. Napřed. ministrině zahraničí USA, když se jí Husajn ptá,zda zasáhnou mu řekne, že je jim to fuk. Tak on jí vleze do pasti a napadne Kuwait. Na češ zase všichni vyrazí osvobozovat Kuwait. Když ho ovšem z Kuwaitu vyženou, tak ho nedorazí a zase vesele odjedou aby tam za pár let museli znovu. Tehdy ho dorazí, ale místo toho aby zůstali osvoboditeli, tedy předali vládu a vypadli, tak tam dělají ostudu a okupanty dalších X let, jistě bojí se aby se jim ti, co je jich tam nejvíc nespojili s Iránem, Husajna si tam původně pěstovali proti nim. Mají to prostě ti Američané problémy a hlavně dobrý kšeft se zbraněmi. O Vietnamu ani nemá smysl hovořit, to byla snad největší hovadina, co kdy udělali. To s tím Rakousko-Uherskem nesmysl není. Prostě co byla říše od Karla IV ? Nebo Jana Lucemburského ? To jsi měl od Lucemburku prostě až k Střednímu moři. Prostě mým národům. Co jiného je EU ??? Prostě buď se shodnou nebo se neshodnou. Označit Němce za extrémní nacionalisty je blbost. Naprostá. To je dnes naopak příklad multikulturní země. Jednoduchý příklad, když si vezmu stanice italské, španělské, německé, vždy u toho bude i jazyk anglický. Když si vezmu francouzské, bude tam pouze francouzský. Čili např. Francouzi jsou daleko větší nacionalisté nežli Němci. Ještě k tomu Rakousku-Uhersku, promiň, že přeskakuji. Ale Rakousko- Uhersko byl prostě velký trh, mnoho práce, zboží, všeho, prostě paráda, když by to nacionalisti nerozbili. Prostě prababička to zažila, když to rozbili, stálo to pak za hovno i za Masaryka i za Hitlera i za komunistů. Pak už prostě dobře nikdy nebylo. Naposledy za Rakousko-Uherska. Ještě zpět k tomu Hitlerovi, respektive Němcům, tak mimochodem za to můžou také trochu nebo možná dost Francouzi, protože chtěli po Německu zaplatit neuvěřitelné částky válečných škod u I.světové, že. A ještě k tomu nacionalismu, tak např. Bavorsko třeba ještě do I.světové šlo pod svým vlastním praporem ne pod německým. Takže potom Hitler a ten šílený případ není ani tak o nacionalismu a té šílené Hitlerově a Geobblesově propagandě, ale především o německé poslušnosti, to byl ten problém. A to se jim vyčítalo. Že Němci byli vždy poslušní na rozdíl od kohokoli jiného, tedy i Angličané i Češi i Rusové i Francouzi všichni budou rýt, rejpet, přemýšlet jak to ojebat, výmýšlet, jak to udělat jinak. Němci ne, ti drželi hudbu a krok. Poslušnost byl jejich hlavní problém. Nevím, zda jsou ještě stále tak poslušní, jako tehdy.

 11. Barka

  Německo je časovaná bomba. Mají to v krvi. Jenom co bude ubývat surovin. Rusové je
  mají a je nutné mít s nimi dobré vztahy. Němce nepotřebujeme a nikdy jsme je
  nepotřebovali. Rusy potřebujeme. Potřebuje je celá Evropa. Je to obrovské odbytiště
  a také je to stráž proti americké expanzi a dobývání. Keci o tom, že Amerika je
  světový policajt sned už nikoho neoblbnou. Nebýt Rusů tak už je tu máme namontované.
  I s jejich základnama. I když je možné, že naši tupci to prosadí bez ohledu na Rusy.
  Je dobré ,že Rusové mají tak velký potenciál. Chrání nás před Amerikou.
  Němci jsou podvraťáci a nikdy z nich nic dobrého, kromě vzdělaných lidí nevzešlo.
  Německo není multikulturní. Němci se vydali cestou oblbování. Nacionalismus Německa
  dřímá. Výčet historických zločinů , které na nás napáchali je nekonečný.
  Bezva, tak Němci vlastně jsou jen poslušní. Ale koukejme jak jim ta poslušnost šla.
  Co z tebe leze za kraviny není možné. Při americké norimberské frašce , kdy
  doslova nakopali do prdele všem obětem války, tohle tvrdil Goring a spol. Nic se
  nedělo, byli jsme poslušní. Němci se vykašlali na Výmarskou, Francouzi na to hleděli,
  angličané kroutili hlavou a Němci byli poslušní. Prostě 50 000 000 má smůlu. Němci
  nebyli a nejsou nacionalisté. Oni jsou poslušní. To je nářez. Tisíc roků nás napadají
  a vyřeší se to slovíčkem poslušnost.
  Ještě k tomu Rakousku. Ano, v době kterou zmiňovala tvoje prababička byla situace
  stabilizovaná. Pár lidí z mojí rodiny ve Vídni bylo také. Po velmi špatných letech
  válek byl klid. Lidé mohli žít do budoucnosti. Jenomže měli utaženou smyčku.
  Měli přesně vymezená pravidla. Němec měl větší cenu. Proto bylo obrození a naši
  skvělí předci o sobě dali vědět. Jenomže český národ pod Habsburkem dostal tolikrát
  po hubě, že se zmiňovanou dobou je to nepoměr. Takže tohoto kostlivce bylo nutné
  rozložit. Potom bylo strašné období krize. Ta zapříčinila , že Masaryka hodně lidí
  odsoudila. Jenomže on za krizi nemohl a bída a nezaměstnanost byla všude.
  Přesto jsme jako národ byli svobodní.

  1. Jose

   Nebylo to náhodou heslo, rozděl a panuj, které za své doby využíval úspěšně Řím ? Tedy nezačala náhodou první světová válka Srby, tedy Sarajevským atentátem ? A nepodíleli se na tom náhodou Rusové ? Tedy nezahájilo toto náhodou jejich novodobou expanzi do Evropy ? Heslo rozděl a panuj, velice dobře roky používala Anglie. V novodobé historii ho používá úspěšně USA. Jenže tohle asi skončilo příchodem Putina. Ten tam znovu znárodnil Gazprom. Samozřejmě, že je velká škoda, že se nepodařilo prosadit americkou základnu na území ČR, protože pak by nás Američané bránili. Takto nás hodili před palubu, Rusům na pospas. Viz. poslední iniciativa Havla, kdy narazil u Obamy. Časovaná bomba není Německo, ale Rusko. Němci akorát brblají, že musí dneska živit Čechy a Rumuny a východní Němce a Bulhary. Ale jinak investují v Indii, Čině apod. Zásoby jsou v Norsku, pak něco má jít přes Turecko, to se teď připravuje a asi na to brzy přejdem aby jsme nebyli tak závislí na Rusku i když to z Ruska má vyšší kvalitu, ale není možné se nechávat rok, co rok vydírat Rusy. Divím se, že už dávno nepřijali Turecko do EU. Snad k vůli tomuhle budou konečně muset. Oni mají problém v tom, že když by to udělali, tak si poškodí německé přístavy jako Hamburk apod, A taky holandské, jde přes to moc zboží a taky italské… Když by bylo Turecko v EU, jde to přes Turky a ti ostatní utřou, proto to stále odkládají. Další otázkou je Gruzie, tam to vlastní americké firmy. Nedávno se to Rusové znovu pokusili dostat pod kontrolu, tedy přes Abcházii, separatistická proruská část Gruzie, tam rozpoutali válku, nic méně se zdá, že jim to nevyšlo. Ono stejně patrně dojde časem k spojení EU a Ruska. Ovšem záleží na tom jakým způsobem Zatím je Rusko dost nebezpečné a hodně tam vzrůstá nacionalismus. Ostatně to vyváží i k nám, tedy hrají zde ruské kapely Kolovrat apod. Platí naše nacionalisty a snaží se všeobecně EU rozkládat aby ji měli zcela pod kontrolou. Nebo zda to bude probíhat pod americkou kontrolou, ale nejspíše nebude, nechají to prorůst, tedy evropské firmy budou investovat v Rusku a Rusko pronikne sem, čím dál více. Je třeba začít znovu procvičovat azbuku. Také může dojít, ale i k oddálení Ruska, to například, když by se rozdělila Ukrajina, tedy za ty před Dněprem a za ty za Dněprem. Tedy respektive na ty proruské a na ty pro evropské. Uvidíme. Také může dojít někdy ke vstupu Ukrajiny do EU a pak i třeba Ruska, ale to by se muselo Rusko hodně ještě změnit. Na to v této chvíli nevypadají. Ještě štěstí, že už po sobě nestřílí s Ćínou i když ten ruský medvěd je tak nevyzpytatelný, že to nikdy nikdo neví, co zase přelétne stratégům v Moskvě přes nos. A šachysty mají nejlepší na světě a touhy po světovládě se určitě ještě nevzdali, naopak se to tam začíná stále více a více oživovat, doba, kdy byli slabší, to jest za Jelcina, je dávno pryč.

 12. Barka

  To je dobře, nech se Rusko dobře připraví. Bude nutné chránit si své bohatství
  před supy ze Západu. Už vyrabovali půlku Afriky a nechali je tam napospas. J e nutné
  silné nacionalistické Rusko proti kterému stojí celý Západ. Doufám také, že se podaří
  muslimům krutá odplata na vrahy od Bushe. Bylo by dobré jim vyhodit jadernou elektrárnu. Nic si tito vyvraž´dovatelé národů v Iráku, Afghánistánu nezaslouží.
  Ty svině vyzbrojovali a cvičili nejdřív vraždit muslimy mezi sebou a teď je vraždí denně
  nejvyspělejší technikou. Snad dostanou na prdel . Držím muslimům palce. Také je nutné
  zatnout típec židům. To je americká základna odkud vyrážejí drancovat. Doufejme, že
  muslimové spojí se postřílí američany a vytvoří si státy dle svých tradic , které jim
  odpírají. Další věc je Čína. To by měl být trumf proti americe a EU. Nemám je v lásce,
  ale přeji jim aby Americe nadělali hodně vrásek. Doufám , že až napadnou Bushovci
  Irán . a je to reálné, dostanou přes držku. Je nutné denně vyvražďovat co nejvíce
  američanů ať poznají , co to je ztrácet životy. Není na světě žádný konflikt, kde
  by ty svoje krvavé tlamy nevrazili. Takže kamarádi muslimové jenom do nich.A neberte
  ohled na civilisty , u vás jich vyvraždili statisíce . Ničte tyto válečníky jejich
  zbraněmi, falší , silou , podvody , mučením, tak jako vozí mučit vaše bratry po světě. Ničte jim lodě. Vyhoťe jim dalších 100 mrakodrapů. Máte na to plné právo.
  Oni vás nešetřili, jenom vraždili. Vraťte jim barbarske pokusné shozy atomových bomb
  na civilisty, seberte jim opojení mocí. Spojte se.

  1. Jose

   No, tohle zrovna nezní jako biblické ,,miluj bližního svého“ obávám se, že tento výplod už nebudu komentovat, nejsi pod nějakými prášky ? Ostatně se zdá, že muslimům je úplně jedno, když odstřelí pravoslavného Rusa nebo katolického, či avengalického, či mormonského nebo jakého Američana, hlavně, když je o jednoho nevěřícího psa méně.

  2. Barka

   Ba naopak, obranné války jsou i v křesťanství tolerované. Těmhle dobyvatelům je nutné
   zatnout típec. Vždyť ty státy když si chtějí obohacovat uran , tak jsou napadeny? Oni
   Nemají právo ve své zemi a s tisíciletou kulturou žít po svém? Samozřejmě že se ti to
   nelíbí. Protože vraždí tvoji oblíbenci. Tobě by se líbilo , kdyby po tvojí rodině
   stříleli raketamy? Kdo je tam zval? Nejdříve vyzbrojili Irák. Potom se smáli , když
   bojovali s Iránem a teď jim pobili civilisty. Všichni atentátníci bojují proti
   agresorům za vlastní přežití. Vy jste si z Arabů vykonstruovali fanatické zrůdy a
   mohli by jste se od nich učit ,jak se hlásí ke svým kořenům. Oni chtějí sebe ne
   NATO. Nech si Američani dovyvraždí poslední Indiány, kteří jejich genocidu přežili.
   Já osobně držím muslimům palce. Koneckonců ještě před pár lety bílý Američan řadil
   Američana černého za opici. CHA, CHA světová demokracie. Jsi zaslepený a každý kdo je jiný
   než Evropan nebo Američan je Fanatik. Arabové jsou hluboce věřící lidé, kteří
   striktně dodržovali své učení. Celou dobu. Než se do nich kvůli ropě začali srát
   běloši.Jsi stejný jako oni. Najít cokoli, čím omluvit zločiny na nevinných.
   Nevážíš si našich osvoboditelů. Fašisty jsi omluvil. Arabi, kteří byli napadeni
   odpálíš. Mě hodíš pod prášky. Najdeš cokoli, jen abys nepřiznal pravdu. Jsi pomatený.
   To, že teď máš svobodu vychvaluješ do nebe. Lidi o kterou ji tvoji oblíbenci obrali,
   no na ty sereš, jsou to jenom Arabové, jenom podvedené zplundrované , vytěžené
   státy po kolonizátorech v Africe. Jsi typický výplod nastávající kapitalistické
   degradace kulturního chování. Už jenom připomínka na kněze, které řadíš do odpadu.
   O kterých nic nevíš . Kteří jsou stokrát vzdělanější než ty. Kteří se snaží ovlvnit
   lidi aby byli čestní. Tys je jako černoprdelníky hodil mezi fanatiky. Ty chudáku.
   Jsou to lidi kteří prošli koncentráky a nikdy si nestěžovali. A ty je chceš kritizovat?
   Jsi typický ubožák dnešní doby.Píšu ti to natvrdo, tak jak si to zasloužíš. Tisíce
   vzdělaných a poctivých osobností vyzývali americké , anglické, české vrahy ať ukončí
   masakrování muslimských států. Bez reakce, pro ně to nejsou lidi. Tak se těmto
   demokratům obdivuj. Já jsem nikdy ani v nejmenším nezapochyboval o tom , že nás
   Sověti osvobodili a každý rok jim v dubnu symbolicky poděkuji. Ty je propaguješ jako
   vrahy. Jednou tě tahle nenávist a nevděk dožene. Asi jsi neviděl co bolesti a
   beznaděje zůstalo třeba v Iráku nebo v Kambodži kde nesou plnou odpovědnost za
   občanskou válku čico a vyvraždění milionů. Poznal jsem lidi jako ty. Nemají v
   životě žádný vyšší cíl. Jenom se přimknout k tomu co je výhodné. Hodit utrpení
   nevinných za hlavu a hledat cokoli, jen se vyvléknout.

  3. Jose

   Trošku se do toho začínáš zamotávat. Za prvé jsem tady nikdy nenapsal, že souhlasím s tím, co Američané nebo Rusové ruku v ruce a dosti velké spolupráci a jednotě dělají s Araby. Za druhé Araby proti Židům tradičně podporovali právě ti tvoji nemilovaní Němci. Za třetí byli to Němci, kdo se snažil vyhladit Židy, stejně jako se o to snaží Arabové. Takže si to trošičku ujasni, co meleš. Jinak jsou to právě ti tvoji kněží pod jejichž záštitou ty Araby vraždí, tedy Arabové to právem nazývají křižáckou válkou. A tato válka je rozpoutána tvými křesťany a je mi v tomto případě u prdele jestli je to křesťan z Ruska nebo Ameriky. A byli jste to vy, tedy tvoji křesťani, kteří jako španělští kolonizátoři, začali vraždit americké indiány. Takže prokletím je právě to tvoje křesťanství a je jedno jestli katolické z USA nebo pravoslavné z Ruska. Takže ano jistě takových křesťanů je třeba svět zbavit, to máš pravdu. Už aby tahle víra v nesmysly konečně padla. Ještě, že tady v této zemi neštěstí převládají ateisté, to je snad jedna jediná výhoda, kterou sem kdy bolševismus z Ruska přinesl. Ano za to jsem vlastně Sovětům vděčný, sice nás léta okrádali a okupovali a nutili nám násilím svoji kulturu, ale naštěstí se tím nerozmohla ta víra v nesmysly. To je pravda. Alespoň jednu věc udělali dobře.

 13. Barka

  Amerika podporovala jak Araby , tak Izrael, viz Irák. Na závěr. V celých křesťanských
  dějinách se opakuje tento fakt: jestliže se jednotlivec, skupina, vláda,stát
  odvrátili od Boha, přišla hrůza. Viz vraždění Indiánů, Hitler, Stalin, Kolonizátoři,
  inkvizitoři, u nás za přiklonění k pravé víře bojoval Hus, vždy , kdy se Bůh vymněnil
  za zlato, moc , rozkoš , nevázanost, nastala doba temna. Vždy to byl odklon od Boha.
  Jsi vděčný Sovětům. Nemůžeš být vděčný Rusům, protože ti jsou v drtivé většině silně
  věřící. Ateismus nikdy v Rusku nedominoval. Jsme jediná země na světě , kde vládne
  ateismus. Znamená to tudíž , že ti doba komunismu také vypláchla hlavu. Naše země a
  hlavně lidé jsou od ostatního světa naprosto odlišní.

  1. Jose

   Krvavý křesťanský Bůh aneb modla válek. Bez Boha by války šly těžko. Vždy mi bylo divné proč to, co neexistuje a co se už přežilo, díky propracovaným státním, zákonům, to už není potřeba ani k desateru, proč to nezruší ? Ale už to vím. Musí držet Boha na živu, k vůli válkám. Bez Boha by války šly těžko. S Bohem jdou dobře. Jen s Bohem je člověkem ochoten páchat zrůdnosti, za vyšší cíle. A tak Bůh musí žít a také žije. Je to stále stejné. Někdy v pravěku, když náčelník kmene došel k názoru, že soused má lepší pastviny a že by se mu hodily pro jeho koně, tak si zavolal kmenového kouzelníka, ten předvedl naučenou show a prohlásil, že Bůh si přeje… A šlo se do války. Dnes to funguje zcela stejně. Terorismus v podstatě neexistuje, je vyráběn uměle. Každý palestinský sebevražedný atentátník dostane královsky zaplaceno, je doslova špičkově zaplaceno, celé jeho rodině, která, už po té nemusí, dokonce života, nic dělat a nikdy se nestalo, že by to nebylo dodrženo, je zaplaceno vždy, puntíčkářsky, přesně, do posledního sjednaného dolaru. Dělají to za prachy a také za Boha. V televizi se vždy promítne ve zprávách pár otřesných mrtvol, nejlépe k večeři nebo před spaním aby se připravil materiál. A pak nastoupí Bůh a vyšší cíle a odveta a Svatá válka a je hotovo. Subjekt může vyrazit do akce. Druhá strana zase v odvetu vypálí pár raket. Ty jsou drahé, musí se zakoupit a byznys se hýbe. A tak to běží pěkně dokolečka a prodejci a výrobci jsou spokojeni. Bez boha by to šlo obtížně. Ale, když se nabídne Bůh a život v ráji, co by se člověk nenechal roztrhat výbušninou na kusy. Když už zisky nemají ani tak, ten patřičný obrat a čas od času se obě strany vyčerpají nebo náhodou na něčem domluví. Udělá si jiná akce. Když padaly ty baráčky, tak ještě ani nespadly a už mi byl divný ten čas, že byl zvolen tak aby byli minimalizovány oběti. Na konec se to potvrdilo, dle všeho v tom zase až tak velkou úlohu Arabové nehráli, nejspíše to provedly tajné služby.
   http://911.yweb.sk/filmy.html#zeitgeist A je to, pak se vybralo cvičiště, nejlépe taková zem, kde jsou extrémní podmínky aby musela být výzbroj a výstroj dražší, nároky na ní a její cena vyšší a zase se prodávalo… bez Boha by bylo toto velmi obtížné. S Bohem to jde lehce. Za Faraonů a za Říma, ztotožňoval vůdce zároveň i Boha, toto se provedlo v novodobých dějinách jen 2x. Jen Němci uznali místo Boha
   vůdce, tedy Hitlera a Rusové místo Boha svého tatíčka Stalina. Jinak se všeobecně používá neviditelný a nehmatatelný Bůh, je to jednodušší. Proto musí žít a žije. V celku celou Zemi ovládá jen asi 6 rodin. A ti záslužní a vzdělaní a humanismem a vědami se zabývající věřící ? Na všech božích stranách ? No to je reklama, nálepka, pozlátko, která přivede další ovečky do náruče tohoto ďábelského plánu. Zatím funguje bezchybně x let. Když už se proflákne příliš jméno Bush, rychle se vymění za jméno Obama, k tomu černoch, situace se uklidní a může se jet dál. Atd. S Bohem.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .