Proč nebyla některá rádia samostatně uvedena v nejnovějším Radioprojektu

radiotv-archiv52AKTUALIZOVÁNO 9:55 – Rádio Černá Hora, Rádio Zlín, RockMax, Rádio Krokodýl a Rádio Jih – výsledky těchto pěti rozhlasových stanic se neobjevily ve výstupech nejnovějšího výzkumu Radioprojekt. Oslovili jsme všechny zainteresované strany a předkládáme vám odpovědi těch, kteří na náš dotaz reagovali. Dojde-li nám některá odpověď po zveřejnění článku, provedeme aktualizaci a názor samozřejmě budeme publikovat.

Jan Dudek, výkonný ředitel Rádia Zlín a RockMaxu
Od 1. ledna 2009 jsou rozhlasové stanice Rádio Zlín a Rádio RockMax nezastupované na národní mediální úrovni. To znamená, že svou obchodní politiku nejen vzhledem ke svým klientům, regionálním zákazníkům, ale i vzhledem k národním a nadnárodním klientům budou realizovat samostatně.  Smutným důsledkem této skutečnosti je fakt, že se nepodařilo dojít ke shodě mezi bývalým mediálním zástupcem našich stanic, který neuvolnil poslední výsledky výzkumu poslechovosti. Tato situace se týká nejen našich dvou stanic, ale také dalších, které nepodepsaly novou smlouvu o zastoupení pro rok 2009. Dle našeho názoru se jedná o akt, který je minimálně v rozporu s dobrými mravy a korektními obchodními vztahy.
Vážení kolegové, ve složitém období přijímání nebo odmítnutí nového mediálního zákona, jsou naše kroky vedeny především snahou o zachování programové svébytnosti obou stanic. Věříme, že srpnové výsledky budou jasným důkazem o správnosti našeho rozhodnutí.

Pavel Stejskal, ředitel obchodního marketingu SUN MEDIA
Radio Projekt je financován z prostředků APSV, Českého rozhlasu, MMS a RRM (členové Rozhlasové sekce SKMO) a s přispěním AKA.

Počínaje 1.1.2009 se rádia Černá Hora, Jih, Krokodýl, RockMax a Zlín rozhodla nebýt na národním rozhlasovém trhu zastupována žádným z existujících mediazastupitelství, která na Radio Projektu finančně participují. Navíc vystoupením zmiňovaných stanic z profesní organizace APSV neexistuje v této chvíli smluvní vztah, který by zajišťoval podíl uvedených rádií na platbách za data RP. Neexistuje tedy prozatím možnost, jak zajistit úhrady za data těchto stanic. V opačném případě by totiž náklady za data neslo nejen bývalé zastupitelství MMS, ale i všichni ostatní členové Rozhlasové sekce.

Tento stav je možné do budoucna řešit pouze ošetřením smluvních vztahů rádií Černá Hora, Jih, Krokodýl, RockMax a Zlín s APSV jejímž prostřednictvím se na úhradách za RP podílejí právě nezastupované stanice. Máme informaci, že v současné době již APSV s těmito stanicemi zahájilo jednání v duchu zajištění kompletnosti datových výstupů Radio Projektu v co nejbližší době.

Michal Zelenka, prezident APSV (Asociace provozovatelů soukromého vysílání) a jednatel Rozhlasové sekce SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací)
Zadavatelé výzkumů Radioprojekt jsou: ČRo, MMS, RRM a APSV. ARBOmedia je přidruženým členem RS (Rozhlasové sekce) v rámci zadavatele ČRo. APSV v RS SKMO zastupuje stanice, které nejsou zastupovány žádným z vyjmenovaných zastoupení. Zadavatelé mají smlouvy s realizátory výzkumu, kterými jsou Median a Stem/Mark.

Výzkumy jsou zcela logicky zveřejňovány za nejbližší dvě čtvrtletí zpětně, ale dle Statutu RS musí vyjadřovat stav, který existuje k datu výstupu Radioprojektu. Data rádií, které do 31.12. 2008 zastupovalo MMS jsou majetkem MMS (zadavatel) a tím pádem MMS má právo nakládat s nimi. Pokud by rádia chtěla tato data získat k používání na další období, musela by si je od MMS koupit. Popsaný způsob nakládání s daty potvrdili, na mé vyžádání, v týdnu mezi 15. a 20.1. 09 všichni ostatní zadavatelé. Stanoviska zadavatelů Radioprojektu se shodou okolností vyjasňovala přesně v čase, kdy se stanice s dřívějším zastoupením u MMS rozhodly vystoupit z APSV. Důvody jejich vystoupení nemají s touto kauzou nic společného.

APSV všem těmto stanicím přesto okamžitě nabídlo smlouvy na financování Radioprojektu s tím, že prvá data budou mít k dispozici za období 1.1. – 30.6. 2009. Znovu opakuji, že data za II. pol. 2008 (výstup 5.2. 09) a data za IV. Q. 2008 mohou koupit pouze od MMS. Podobná situace nastala v minulosti již několikrát. Při jedné z nich týkající se rovněž MMS byli majitelé vyjmenovaných stanic akcionáři nebo dokonce členy představenstva MMS.

Jako pamětník úplných začátků rozhlasového vysílání, jeden ze zakladatelů APSV a SKMO nechápu, jak může provozovatel, který má téměř šestnáctileté zkušenosti s fungováním branže, dopustit, aby neměl výsledky poslechovosti.

Aktualizováno 12. února 9:55

Richard Medek, programový ředitel Českého rozhlasu

Český rozhlas jako jeden z členů SKMO a účastníků Radio Projektu přijal s politováním informaci, že se pět rozhlasových stanic (Zlín, RockMax, Černá Hora, Jih a Krokodýl) rozhodlo na společném výzkumu poslechovosti nepodílet. Pokud by šlo o trvalé rozhodnutí, byl by to z hlediska kultury rozhlasového trhu krok zpět, neboť bez dat „jedné měny“ by nutně docházelo k nejasnostem, pochybnostem a omylům při popisu rozhlasového publika v České republice. Předpokládáme, že uvedených pět stanic najde po objektivním zvážení situace a dalších možností způsob, jak na „měnovém“ výzkumu participovat, ať už se jejich obchodní aktivity budou vyvíjet kterýmkoliv z možných směrů. Pro Český rozhlas je důležité, že výsledky Radio Projektu nejsou touto situací ovlivněny z hlediska výpovědní hodnoty, neboť absence údajů se týká pouze obchodních aktivit zmíněných stanic a potřebné informace budou pro zadavatele a účastníky výzkumu i nadále k dispozici.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .