Šťástka: Radio Sázava přerušilo vysílání kvůli rušení cizím objektem

radiotv22Společnost M-Publicity s.r.o. přerušila dnes, tj. 2.6.2003 v 19:37 hodin vysílání rozhlasové stanice Rádio SÁZAVA. Stalo se tak na základě odůvodněných technických překážek – rušení vysílání cizím subjektem.

Dnes v odpoledních hodinách, jsme obdrželi blíže nespecifikovanou telefonickou výhružku od pana Radima Pařízka, spolumajitele rádia Čas a rádií HEY (mediální skupina GES Holding), která byla tlumočena našemu kolegovi s tím, že „…se budete všichni divit…“. Vzhledem k tomu, že se temné výhrůžky ze strany GES Holding směrem k některým osobám ve společnosti M-Publicity s.r.o. v posledních dnech množí, jsme okamžitě vyslali našeho zástupce zkontrolovat stav vysílání do obce Kozmice u Benešova, kde společnost M-Publicity s.r.o. využívá na základě smlouvy rozhlasový vysílač společnosti Presston s.r.o. Na místě samém bylo kontrolou zjištěno, že byla na místo ke hřbitovní zdi opět přivezena maringotka-přívěs a v okolí se pohybovalo několik lidí. Následně byl také spuštěn vysílač napájený elektrocentrálou. Tento stav byl zjištěn též poslechem na kmitočtu 89,3 MHz, kde bylo zaznamenáno výrazné rušení oficiálního signálu Rádia SÁZAVA, zejména v blízkosti vysílače.

Na základě takto zjištěných skutečností jsme oficiálně požádali společnost, zajišťující technické odbavení vysílání, potažmo pana Zocha, jednatele společnosti Presston s.r.o., aby dočasně přerušil provoz vysílače šířícího program Rádia SÁZAVA, abychom mohli blíže identifikovat zdroj rušení, neboť se jedná se o vysílání na stejném kmitočtu 89,3 MHz.

Výslovně zdůrazňujeme, že provozovatelem vysílání je pouze společnost M-Publicity s.r.o. a nemůže jím být žádný jiný třetí subjekt. Také zde zdůrazňujeme, že je najisto postaveno, že není a ani nemůže být nikdo ze společnosti M-Publicity s.r.o., kdo by vyzval cizí subjekt k provozu jiného vysílače na stejném kmitočtu a způsobil sám sobě rušení! Toto jest naprosto vyloučeno, a to i po právní stránce, a proto dnes není a nemůže být pochyb, které vysílání provozuje M-Publicity s.r.o. a které vysílání provozuje na svůj účet třetí subjekt. Naše podezření je, že se může jednat opět o společnost AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o., která rušila svým vysíláním provoz rádia SÁZAVA již v minulosti a i nyní spustila své vysílání na svůj účet a bez potřebných povolení. Právně je dnes situace je postavena tak, že lze na 100% a bez jakýchkoliv pochyb rozpoznat, které vysílání je legální a které pirátské!

Společnost M-Publicity s.r.o. a její jediné možné legální vedení přerušilo vysílání na základě výše zmíněné odůvodněné technické překážky dne 2.6.2003 v 19:37 hodin. Stalo se tak po oficiální výzvě adresované technickému obstarateli vysílání.

Proto lze také najisto, bez jakýchkoliv pochyb stanovit, že vysílání, které je od 2.6.2003 od 19:37 hodin provozováno na kmitočtu 89,3 MHz je vysíláním nelicencovaného subjektu, který nemá k takové činnosti žádné oprávnění a vztahuje se krom jiného na něj § 60 odst. 5 zák č. 231/2001 Sb. „O rozhlasovém a televizním vysílání“.

Toto rušení považujeme za tak významnou technickou překážku, která v podstatě znemožňuje další provoz vysílání rádia SÁZAVA na uvedeném kmitočtu. Vedení naší společnosti též požádá o součinnost i další státní orgány, aby proti tomuto pirátskému vysílání v rámci svých kompetencí zakročily.

Ing. Vladimír Šťástka

M-Publicity s.r.o., Na základě plné moci

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .