Soud zrušil rozhodnutí RRTV o udělení licence Radiu Sázava

radiotv22Po dlouhých měsících sporů o tom, kdo ovládne společnost M-Publicity, jíž Rada pro rozhlasové a televizní vysílání loni v listopadu udělila licenci pro Radio Sázava, Městský soud v Praze rozhodnutí Rady v tomto licenčním řízení zrušil a vrátil jí věc k dalšímu řízení. Vyplývá to z rozsudku ze dne 22. července, který má RadioTV k dispozici. Podle něj musí Rada v licenčním řízení rozhodnout znovu a zaplatit společnosti Presston náklady soudního řízení vy výši 5800 Kč.

Pětice nespokojených

Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v případě licenčního řízení o kmitočet Benešov – Kozmice 89.3 MHz/5kW napadla žalobou společnost Presston, s.r.o., která na něm v posledních letech provozovala Radio Presston. Presston ale nebyl jediným nespokojeným, soudní řízení probíhalo za účasti čtyř dalších neúspěšných žadatelů o benešovskou licenci – společností Country Radio s.r.o., Frekvence 1 a.s., Valc Media s.r.o. a Radio Faktor s.r.o.

Ve své žalobě se Presston domáhal zrušení rozhodnutí o udělení licence ze dne 5. listopadu 2002, protože uvedené rozhodnutí žalovaného (odvolaná RRTV) je podle žalobce (Presston) vadné jak po stránce skutkové, tak po stránce právní. „Rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek odůvodnění neboť žalovaný v rozhodnutí neuvedl kritéria, na základě zamítl žádosti ostatních účastníků řízení,“ stojí v žalobě, která dále Radě vytýká, že se vyhnula hodnocení odmítnutých žadatelů, takže z rozhodnutí není patrné, že vítězný projekt je shodný s projektem žalobce. Konečně Presston obvinil Radu, že vůbec nevzala v úvahu, že technické parametry, které přidělila vítěznému projektu, jsou definovány na vysílač a stanoviště, které je ve vlastnictví společnosti Presston.

Udělení v pořádku, zamítnutí chybně

Ačkoliv soud dospěl k závěru, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řádně odůvodnila výrok, kterým rozhodla o udělení licence společnosti M-Publicity v souladu s ustanoveními §17 odst. 1 a §18 odst. 3 a 4 zákona o vysílání, v případě odůvodnění výroku, kterým Rada zamítla žádosti 14 dalších účastníků řízení, zákonem stanovené náležitosti chybí. Zamítavý výrok je odůvodněn pouze tím, že na licenci není právní nárok a že byla udělena jinému žadateli. Podle soudu podrobné odůvodnění potřeba i v případě zamítavého výroku, aby byly neúspěšným žadatelům zřejmé konkrétní přezkoumatelné důvody, proč jejich žádostem nebylo vyhověno a to ve vztahu ke kritériím, jež jsou stanoveny zákonem.

Na základě těchto důvodů senát Městského soudu v Praze pod vedením předsedkyně JUDr. Hany Veberové napadené rozhodnutí Rady pro vady zrušil a vrátil je k dalšími řízení. Rada je povinna znovu rozhodnout o udělení licence některému z žadatelů a při odůvodnění nového rozhodnutí se důsledně řídit zákonem o vysílání zejména při odůvodnění zamítavého výroku.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .