Slovenské rádiá digitalizáciu neriešia

POZNÁMKA – Kým na českej rozhlasovej scéne je v procese schvaľovania digitálnej novely zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní poriadne rušno, na Slovensku je okolo tohto problému pomerne ticho. Tamojšie rádiá na digitalizáciu zatiaľ nemyslia a regulačná rada nedávno precedentne udelila nové analógové licencie na ďalších 8+8 rokov. Kolotoč licenčných konaní sa môže začať.

Slovenské rádiá stále dostávajú nové licencie pre FM

Digitálne vysielanie na Slovensku tamojších účastníkov trhu zatiaľ veľmi netrápi. Rozhlasový trh nie je zďaleka tak rozvinutý ako v Českej republike a súboj o poslucháča sa odohráva prakticky len medzi celoplošnými médiami. Lokálne a regionálne stanice do prieskumov počúvanosti príliš nezasahujú a nie sú ani signály záujmu o vstup nových mediálnych skupín do tamojšieho éteru. Aj preto sa digitálne vysielanie na Slovensku ešte asi dlhší čas nerozbehne.

Väčšina slovenských vysielateľov má momentálne platné licencie do rokov 2010-2013. Aj preto sa očakávala iniciatíva licenčnej rady, ktorá mohla súčasné trhové rozvrstvenie určitým spôsobom ovplyvniť a slovenský Telekomunikačný úrad zase mal možnosť urobiť korekcie vo frekvenčnom spektre FM staníc. Ani jedno sa však nestalo, pretože regulátor prakticky bez pripomienok udelil nové licencie dvom multiregionálnym rádiám platné na ďalšie obdobie 8+8 rokov. Na základe úplne nových licencií bude môcť od roku 2010 vysielať Rádio Okey skupiny Lagardére a Rádio HIT FM, ktoré ovláda spolumajiteľ Rádia Černá Hora.

Digitalizácia až po roku 2026?

Hoci udeleniu nových licencií predchádzala štandardná verejná súťaž, slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu ani na okamih nevyslala signál, že by mala v pláne vpustiť nové subjekty na rozhlasový trh. A obom rádiám pridelila úplne rovnakú sadu kmitočtov, akú dovtedy využívali. Dá sa očakávať, že na základe tohto precedensu sa aj ďalšie celoplošné rádiá budú uchádzať o nové licencie s podobným výsledkom. A keďže nové licencie majú platnosť v najbližších dvoch osemročných cykloch, nedá sa očakávať, že by sa digitalizácia na Slovensku výraznejšie pohla skôr než v roku 2026.


Digitálne sú na Slovensku len štúdiá…

Slovenský FM éter je podobne ako ten český prakticky uzavretý. Nové subjekty síce majú možnosť vstúpiť na trh cez individuálne koordinované frekvencie, ale takýmto postupom nemajú prakticky možnosť vybudovať plnohodnotnú konkurenciu voči dnešným multiregionálnym rádiám. Keď sa k tomu pridajú problémy v regiónoch, kde sa žiadne lokálne rádio nedokáže dostať cez hranicu 20-tisíc poslucháčov denne, prestáva byť podnikanie na rozhlasovom trhu zaujímavé pre nových hráčov.

Chýba konsenzus na trhu

Či sa podarí sformovať iniciatívu k prechodu na digitálne vysielanie aj na Slovensku, ukáže čas. Zatiaľ sa však zdá, že dianie na českom trhu nebude pre slovenských vysielateľov hybnou silou. FM vysielanie je síce oproti digitálnym platformám výrazne drahšie, ale úspora nákladov v budúcnosti zatiaľ nie je pre slovenský trh natoľko motivačná, aby sa jeho účastníci dokázali dohodnúť tak ako za riekou Moravou.

Digitálna novela môže priniesť na český rozhlasový trh viacero pozitív, počnúc jasnými pravidlami fungovania trhu a končiac otvorením konkurenčného prostredia pre nových účastníkov po naštartovaní digitálu. Slovenskí poslucháči si na tieto pozitíva budú musieť ešte určitý čas počkať. Minimálne dovtedy, kým sa účinky digitalizácie začnú prejavovať na susedných trhoch.

Zatiaľ jediným hýbateľom slovenskej digitalizácie môže byť verejnoprávny Slovenský rozhlas. Ten chce kvôli úspore nákladov testovať DRM vysielanie na stredných vlnách a vďaka tomu šíriť vysielanie pre národnostné menšiny. Aj keď jeho iniciatíva zrejme neprinesie výraznejšie pohyby na trhu, bude to aspoň prvý motivačný faktor pre poslucháčov a politikov, aby sa začali zaujímať aj o rozhlasovú digitalizáciu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .