RRTV: Rádio Dyje nejvíce obohatí programovou skladbu na Hodonínsku

V únoru rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení hodonínské licence projektu Rádio Dyje společnosti Radiospol a nedávno se na stránkách RRTV objevilo i písemné odůvodnění výsledku celého řízení. Z něj vyplývá, že projekt Rádia Dyje Rada posoudila jako jednoznačně největší obohacení místní programové nabídky a lépe než ostatních bude podle ní podporovat původní tvorbu a práva menšin.

Rada udělila společnosti Radiospol, s.r.o. licenci k provozování programu Rádio Dyje na dobu osmi let od nabytí právní moci rozhodnutí 4. dubna 2006. Stanice je podle licenčních podmínek definována jako „Hudební vysílání se zpravodajským servisem doplněné zábavnými prvky a zajímavostmi s akcentem na region.“ Zastoupení české a slovenské hudby je stanoveno na 35 procent, hudební profil Rádia Dyje bude tvořen směsicí hudebních žánrů popu, folku, folkrocku, ale i zlidovělými, stejně jako alternativními směry hudby. Zpravodajství bude ve všední dny v čase 6-9 hodin dvakrát do hodiny a v časech 10-11 a 14-18 jednou do hodiny, podíl mluveného slova min. 6,5 procenta v primetime. „Chystáme např. vinařský magazín či aktuality ze zemědělství dle aktuálních potřeb průběhu roku a jednotlivých ročních období. Samostatné delší pořady budou směrovány spíše na večer či víkendy. Namátkou večerní talkshow, seznamka, písničky na přání či rozhovory s významnými lidmi z regionu i ČR,“ zapsal do svých licenčních podmínek provozovatel stanice.

Udělení licence Rádiu Dyje podpořilo 10 radních, jeden se hlasování zdržel. Podle písemného odůvodnění žadatel jako jediný splnil všechna kritéria požadovaná zákonem (zjednodušeně a) transparentnost, b) připravenost, c) rozšíření nabídky, e) rozvoj původní tvorby, g) podpora menšin), žádost byla podle Rady komplexní a vyvážená, ve většině kritérií překonávala ostatní účastníky a neměla výrazné slabiny. „Rozšíření a obohacení programové skladby na daném území hodnotila Rada jako vůbec největší klad projektu, žadatel se svým projektem do regionu přirozeně zapadá a jako jediný z uchazečů jej skutečně obohacuje Region Hodonínska tvoří klasickou kulturní oblast, která má svou svébytnou kulturu, své hudebně kulturní zázemí, projekt žadatele proto podle Rady perfektně splňuje posuzované zákonné kritérium,“ stojí v rozhodnutí.

Ani jeden z dalších žadatelů se podle Rady kvalitou projektu Rádiu Dyje nepřiblížil. Českomoravské rádio (Blaník Jižní Morava) by neobohatil programovou nabídku, nerozvíjel původní tvorbu a naplněno by podle Rady nebylo ani kritérium přínosu uchazeče k zajištění rozvoje menšin. Kritéria transparentnosti a připravenosti byla u tohoto uchazeče hodnocena příznivě. Velmi podobně byly odůvodněny žádosti společností Rádio Station Brno (Rádio Big Beat, Kiss Hády a Rádio Pohoda), Rádio Pálava s.r.o. (Rádio H1), Juke Box, s.r.o. (Rádio Čas Hodonín), Nonstop s.r.o. (Rádio Krokodýl) a Evropa 2, s.r.o. Žadatel Star Promotion, s.r.o. (Rádio Hey Hodonín) navíc podle Rady nemá dostatečně transparentní vlastnické vztahy a Radio Styl s.r.o. podle Rady nesplňuje kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti.

Společnost All Stars Agency, která předmětný kmitočet po technické stránce připravila a iniciovala toto licenční řízení, předložila podle Rady „rozmělněný koncept“ rozhlasové stanice, zejména s ohledem na cílovou skupinu posluchačů ve věku 18-50 let s přesahy. „Rada si je vědoma, že žadatel si kmitočet 91,4 MHz sám vyhledal za účelem vyplnění mezery v informovanosti obyvatel Hodonína a okolí, ale v projektu předložil nepropracovaný program, který Rada pro region vůbec nepovažuje za přínosný,“ píše se v rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rádio Dyje zatím stále nevysílá, zákonná lhůta pro zahájení vysílání vyprší počátkem října. Majitel a jednatel licencované společnosti Vojtěch Kotásek zatím nezveřejnil, zda využije celou zákonnou lhůtu nebo spustí vysílání v atraktivním termínu počátkem září. Dostupné nejsou zatím ani informace, zda bylo rozhodnutí Rady některým z neúspěšných účastníků napadeno soudně. Na dotaz RadioTV nereagoval ani koordinátor kmitočtu Svatopluk Janík ze společnosti All Stars Promotion.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .