RRTV připravuje nový postup při rozhodování v licenčních řízeních

radiotv-archivOd roku 2001 Městský soud v Praze zrušil osm rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence na základě žalob neúspěšných žadatelů. Napaden byl také poslední verdikt Rady, kterým udělila libereckou kmitočtovou síť Radiu Hey Sever. Soud argumentuje vždy stejně: Rada svá rozhodnutí nedostatečně odůvodňuje, tudíž nejsou soudem přezkumatelná.

Rada dosud kontrovala tím, že na udělení licence není právní nárok a že posuzování jednotlivých žádostí neprobíhá na základě měřitelných parametrů a proto nezná způsob, jakým svá rozhodnutí dostatečně odůvodnit. Někteří radní se dokonce nechali slyšet, že při přípravě novely mediálního zákona budou zvažovat, zda v něm podmínku popsat kritéria, na základě jakých byla licence udělena, ponechat.

Nový pohled na tento problém přinesl až rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci žaloby společnosti WebValc proti RRTV. „Rada analyzovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který po 3,5 letech platnosti zákona č. 231/2001 Sb. vyložil způsob odůvodňování udělovaných licencí a sjednotil tak dosud nejednotnou judikaturu v této oblasti. Rada připravuje nový postup při rozhodování v licenčních řízeních, který bude respektovat právní názor Nejvyššího správního soudu. Během dubna bude Rada v dotčených licenčních řízeních znovu rozhodovat. Rada je ve svém rozhodování povinna chránit právní jistoty v oblasti rozhlasového a televizního vysílání tak, aby nevznikala škoda ani provozovatelům, ani státu,“ stojí v tiskové zprávě RRTV.

Soud: Správní orgán musí podrobně odůvodnit své rozhodnutí

Podle §19 odst. 3) mediálního zákona se zdá být vše jasné. Rozhodnutí o udělení licence obsahuje výrok o udělení licence jednomu ze žadatelů o licenci a o zamítnutí žádostí ostatních žadatelů, podrobné odůvodnění, které obsahuje kritéria, na základě kterých byla licence udělena žadateli o licenci a zamítnuty žádosti všech ostatních účastníků řízení, a poučení o opravném prostředku.

Přestože ze zákona vyplývá nutnost podrobného odůvodnění zcela zřetelně, rozhodnutí v licenčních řízeních dostatečně odůvodňována nebyla a ke změně Radu přiměl až názor Nejvyššího správního soudu. Výše zmíněný rozsudek pochází z 30. listopadu 2004 a jde o kasační stížnost společnosti WebValc s.r.o. proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2001, který odmítl požadavek na zrušení rozhodnutí RRTV o udělení licence společnosti Fajront BS s.r.o.

Součástí tohoto rozsudku, který má RadioTV k dispozici, je názor Nejvyššího správního soudu na procesní práva žadatelů a povinnosti RRTV. „Rozhodnutí musí obsahovat podrobné odůvodnění a dále kritéria, na jejichž základě byla jednomu z žadatelů udělena licence a žádosti ostatních zamítnuty. Správní orgán tedy musí nejen popsat, proč a jaká kritéria pro své rozhodování zvolil a jakým způsobem tato kritéria naplnil úspěšný žadatel o licenci, ale musí rovněž podrobně popsat, proč tato kritéria nebyla naplněna ostatními žadateli, případně proč byla ostatními žadateli naplněna méně než úspěšným žadatelem. I když správní orgán není při svém rozhodování vázán přesnými kritérii stanovenými zákonem a rozhoduje v mezích volného správního uvážení, musí být jeho postup a rozhodnutí přezkoumatelné a musí být zřejmé, že z mezí a hledisek správního uvážení nevybočil,“ píše se mj. v rozsudku.

O tom, jakým způsobem bude Rada naplňovat pravidla, která vyložil Nejvyšší správní soud, se budeme moci přesvědčit v následujících týdnech. Rada by se totiž měla znovu zabývat licenčními řízeními o frekvence původně přidělené Radiu Hey Ostrava, Radiu Twist a Inforádiu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: ,