Otevřený dopis předsedovi RRTV k výsledkům licenčních řízení

radiotv22Dovolte, abychom vyjádřili znepokojení nad změnou postojů Rady RTV k opětovnému udělování licencí v neobvykle rozsáhlém licenčním řízení, týkajícím se licencí, kterým končí platnost 31.12. 2001.

Vážený pan
Martin Muchka
Předseda Rady RTV
Krátká 10
Praha 10

Praha dne 14.2. 2001

Vážený pane předsedo,

Dovolte, abychom vyjádřili znepokojení nad změnou postojů Rady RTV k opětovnému udělování licencí v neobvykle rozsáhlém licenčním řízení, týkajícím se licencí, kterým končí platnost 31.12. 2001. Jsme přesvědčeni, že podnikatelé v mediální oblasti musí mít nějakou jistotu vyplývající z jejich dosavadní bezúhonnosti a úspěšnosti, přes to, že licenci zatím nelze prodloužit. Bohužel, řada věcí nás utvrzuje v tom, že hrozí nebezpečí, že tomu tak v nadcházejícím řízení nebude.

Rada RTV, byla v roce 1994 odvolána mimo jiné také proto, že jí byl poslaneckou sněmovnou opětovně vytýkán nedostatek koncepce při udělování licencí případně při opětovném udělování licencí. Nová Rada RTV zvolená 9.7. 1994 a 2.11. 94 zveřejnila ve své Zprávě o stavu vysílání a činnosti rady ČR pro RTV (1.2.95 -31.1. 96) okolnosti, na které bude při udělování licencí brát zvláštní zřetel. Citace ze zprávy:

u stávajících držitelů licencí:

  • dlouhodobé výsledky poslechovosti stanice
  • výsledky monitoringu stanice
  • situace v rozhlasovém vysílání v oblasti
  • dodržování právních předpisů držitelem licence
  • výsledky hospodaření stanice

Tato zásady fungovaly a byly dodržovány až do roku 2000. V licenčním řízení s uzávěrkou pro podání žádostí 8.8.2000 (veřejná slyšení 2.10. – 4.10.2000) Rada rozhodla mimo jiné o neudělení licence Radiu Karyon (Znojmo). APSV nezpochybňuje rozhodnutí Rady ve smyslu provozovatele, kterému byla licence udělena. Jedná se o zkušené a úspěšné provozovatele rozhlasových stanic Vysočina a City resp. Blaník. Naše pochybnosti jsou spojené s dosavadní bezúhonností Radia Karyon a s odůvodněním rozhodnutí Rady, které vyšlo v tisku (Strategie 47/2000) – mluvčí RRTV – „důvodem rozhodnutí je fakt, že Znojemsko a Třebíčsko jsou ekonomicky složité regiony a snahou Rady bylo zajistit pro danou oblast finančně silnou společnost, která má s provozováním rádia zkušenost“. Strategie 48/2000 předseda Rady – „rada rozhodla kvalifikovaně a vycházela z dlouhodobých signálů, které vycházely z území kde Radio Karyon vysílá“. Tato odůvodnění nemají žádnou oporu v zákoně.

Nedávno jsem na základě požadavků některých členů oslovil Radu s řadou „uzavřených otázek“, týkajících se přeměny držitele licence – fyzické osoby, na držitele licence – právnickou osoby v licenčním řízení, neboť jindy takovou změnu nelze uskutečnit (§ 10 odst 2 zák 468/91). Domnívám se, že nám Rada neodpověděla na to, na co jsme se ptali. Věc je ale ještě komplikovanější. Rada, v předvečer masivního licenčního řízení, dává zřetelně najevo, že se ve svém rozhodování necítí nijak vázána dosavadními fakty (výsledky sledovanosti, dodržování zákona a podmínek a kontinuita vlastníka nebo vlastníků). Chce se řídit pouze „gumovým“ § (10 odst. 4) zák. 468/91 o pluralitě a vyváženosti programové nabídky a kvalitou slohové práce – projektu, který se stává plně konkurenční existujícímu vysílání. To jste nám ostatně na posledním Kongresu sdělil i Vy (citace – „…nadále už nebude stačit jen být hodný, bude rozhodovat kvalita projektu…“).

Domníváme se, vážený pane předsedo, že se jedná o krok zpět a že s tímto „novým“ přístupem Rady muže dojít k řadě nevratných rozhodnutí, které mohou vést k další destabilizaci nepříliš strukturovaného mediálního trhu. Proto seznamujeme s našimi obavami také všechny členy Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP ČR. V žádném případě nežádáme politické ovlivňování regulačního orgánu, ale dovoláváme se zdravého rozumu a vyloučení používání nešťastného „dvojího metru“. Důvodem je i fakt, že nás čeká finále jednání o nové mediální legislativě a uvedené příklady nejlépe ukazují na problematická témata. Chápeme také filosofii „posilování silných“ jen se domníváme, že k ní má docházet umožněním vlastnických vstupů silných do subjektů, pokud si ovšem takový vstup sami přejí. Je v zájmu transparentnosti vlastnictví, aby takový vstup znamenal legální možnost získání majority.

Závěrem chceme říci, že jsme přesvědčeni, že původně deklarovaná koncepce pro opětovné udělování licencí neztratila nic ze svého opodstatnění a že uděláte vše pro to, aby byla nadále dodržována.

Srdečně zdraví

Michal Zelenka


Vážený pan
Martin Muchka
Předseda Rady RTV
Krátká 10
Praha 10

Praha dne 14.6. 2001

Vážený pane předsedo,

posílám Vám článek z MF dnes (jižní Morava), týkající se nového rádia Petrov. Rozhovor, ve kterém p.
Kratochvíl říká, že si teprve musí ujasnit, co bude rádio vlastnì vysílat, kontrastuje se zdůvodnìním
RRTV (tisková zpráva 12.6.01), že „se rozhodla upøednostnit nové provozovatele, jejichž projekty
přinášejí originální programové formáty, které přispějí k oživení rozhlasové scény v ČR.“
Jsem
naprosto přesvědčen, že se rozhlasová scéna příliš oživit nedá, pokud se má stanice uživit prodejem
reklamy. Vy nebo Vaši kolegové k článku, který posílám jistě namítnete, že provozovatel nechce prozradit
svůj záměr. Možná, že to tak je, ale stejně…

Zdraví Michal Zelenka

Klikněte pro zvětšení

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .