Laštovka: M-Publicity dnes vysílání Rádia Nový Preston zastaví

prs.gifDnešního dne (10.12.2004) jsem byl právním zástupcem o rozsudku informován a osobně jsem si ho převzal. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudu nabylo právní moci, společnost M-Publicity s.r.o. bude toto rozhodnutí respektovat.Včera, tj. 9.12.2004, obdržel právní zástupce společnosti M-Publicity s.r.o. originál rozsudku 10Ca114/2004, s vyznačenou doložkou právní moci, kterým bylo zrušeno Rozhodnutí RRTV Ru/66/04 o udělení licence společnosti M-Publicity s r.o. k provozování Rádia Nový Preston. Dnešního dne (10.12.2004) jsem byl právním zástupcem o rozsudku informován a osobně jsem si ho převzal. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudu nabylo právní moci, společnost M-Publicity s.r.o. bude toto rozhodnutí respektovat. Proto M-Publicity dnes vysílání Rádia Nový Preston zastaví.

Pokud bych se měl vyjádřit k důvodům zrušení rozhodnutí o udělení licence soudem, pak musím říct, že rozhodnutí bylo zrušeno pouze z formálních příčin. Ty nemají s podstatou rozhodnutí nic společného.

Námitka „nedostatečného odůvodnění“, tak i námitka, že „byl podán návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti M-Publicity“ dle názoru společnosti M-Publicity s.r.o., jsou pouze způsobem, jakým neúspěšní uchazeči licenčních řízení paralyzují rozhlasový trh (Je známo, že návrh prohlášení konkursu na majetek společnosti M-Publicity podal neúspěšný účastník – společnost JOE Media a navíc, tento návrh byl ještě před udělením licence jako nedůvodný zamítnut – společnost JOE Media však podala odvolání a tím formálně prodloužila zahájené řízení. Kdyby takto postupoval každý, pak by nebylo komu licenci udělit.). Takový výkon práva dle názoru společnosti M-Publicity s.r.o. odporuje poctivému způsobu podnikání a slušnému jednání. Nejvíce tímto nekalým jednáním totiž trpí posluchači.

Podle našich informací RRTV o této problematice již jednala a rozhodla se podat kasační stížnost k vrchnímu soudu a zároveň požádala o odklad účinnosti soudního rozhodnutí. Naše společnost se k těmto úkonům připojí.

Nezbývá nám tedy, než čekat na další rozhodnutí v této věci a věřit ve spravedlnost, o což bych rád touto cestou požádal i posluchače Rádia Nový Preston. Věřím, že si posluchači na návrat svého oblíbeného rádia počkají a já jim za to předem ze srdce děkuji.

Petr Laštovka

jednatel M-Publicity s.r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .