Benešovská radionovela pokračuje – RRTV napadla rozhodnutí Městského soudu

Nekonečná radionovela na téma, kdo bude vysílat na Benešovsku má za sebou další dějství a vyvrcholení zůstává stále v nedohlednu. Na květnový verdikt Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí RRTV o neudělení licence žádnému ze čtyř uchazečů, Rada nechce akceptovat a podává dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ani letos tedy pravděpodobně zajímavý kmitočet Benešov – Kozmice neožije.

Počátkem května letošního roku Městský soud vyhověl žalobě společnosti Joe Media s.r.o. proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z října roku 2005. Rada tehdy po verdiktu Městského soudu v Praze a jeho potvrzení Nejvyšším správním soudem v Brně již počtvrté rozhodovala v licenčním řízení o kmitočet Benešov – Kozmice 89,2 MHz/5kW a volila mezi čtyřmi žadateli, kteří úspěšně napadli předchozí rozhodnutí u soudu. Šlo o City Multimedia s.r.o., Country Radio, M-Publicity s.r.o. a společnost Joe Media. RRTV tentokrát odmítla udělit licenci kterékoliv z nich a posledně jmenovaný uchazeč s žalobou u soudu opět uspěl.

Městský soud svým rozsudkem sp.zn. 9ca 317/2005-89, ze dne 3.5.2006 zrušil toto rozhodnutí Rady a uložil Radě ve věci znovu rozhodnout. „Spol. JOE Media s.r.o. tak uspěla u soudu ve všech svých věcných žalobních argumentech. Soud tím dal naší společnosti zcela za pravdu v tom, že v dané věci Rada překročila meze svého správního uvážení, uvedla nepřezkoumatelné nebo irelevantní důvody a celkově její odůvodnění Rozhodnutí nemá oporu ve správním spise. Soud tak uznal veškeré věcné argumenty žalobce. Nejednalo se v tomto případě tedy najisto o tzv. formální pochybení RRTV, ale o vykonstruované nepřezkoumatelné odůvodnění Rozhodnutí, tedy nezákonný postup Rady v této věci,“ komentuje své vítězství u soudu jednatel Joe Media Miroslav Pýcha a dodává: „Myslíme si, že Rada jistě udělala krok správným směrem, když po dlouhé sérii prohraných sporů začala svá rozhodnutí konečně odůvodňovat jinak, než jen obecným konstatováním, že licenci udělila, protože projekt uspěvšího žadatele naplnil zákonná kritéria v nejvyšší míře…. Je však jasné, že ani „nové“ odůvodnění Rozhodnutí, jakkoli je vytvoženo s pomocí mnohastránkového manuálu, nemůže být smyšlené.“

RRTV ovšem ani tentokrát nechce nechce rozhodnutí Městského soudu akceptovat a trvá na tom, že neudělila nikomu licenci v souladu se zákonem. Na svém posledním zasedání se usnesla na tom, že podá proti rozsudku č.j. 9Ca317/2005/89 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. „Kasační stížnost jsme podávali proto, že jiné rozsudky v dosud napadených licenčních řízeních považovaly odůvodnění rozhodnutí Rady za zcela přezkoumatelné, v tomto případě nikoliv,“ řekl RadioTV místopředseda RRTV Petr Pospíchal.

„Ve světle posledního rozsudku také téměř se 100% pravděpodobností očekáváme, že bude úspěšná i žaloba spol. STEP PR proti rozhodnutí o zamítnutí licence na digi TV A JE TO!. Po pravdě řečeno odůvodnění rozhodnutí Rady na digi TV licence nám zcela vyrazilo dech. Nesmyslné, smyšlené a mnohdy nepravdivé argumenty uvedené v tomto rozhodnutí byly tím hlavním důvodem, proč jsme tuto žalobu nakonec podali,“ dodává Pýcha, jehož další vyjádření k této kauze můžete najít na stránkách Rádia Limonádový Joe.

Ať už bude další vývoj benešovské radionovely jakýkoliv, jisté je, že odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k nejvyššímu správní soudu oddálí zahájení jakéhokoliv vysílání na Benešovsku o další měsíce, NSS totiž obvykle v podobných případech rozhodoval půl roku až rok. Posluchači na Benešovsku tak díky sporům RRTV s broadcastery čekají na své vlastní rádio už čtyři roky a je velmi pravděpodobné, že letos se ho nedočkají.

Vývoj sporu o benešovskou licenci

Spor o benešovskou licenci se táhne již od roku 2002. Na počátku bylo Radio Presston a jeho boj o znovuudělení licence. Předchozí RRTV se ovšem rozhodla udělit licenci projektu Rádia Sázava společnosti M-Publicity. Počátkem roku 2003 se ukázalo, o jak špatné rozhodnutí šlo. V licencované společnosti se střetly dvě skupiny, první zastoupená vlastníkem Borisem Fišerem a podporovaná vlastníkem Radia Limonádový Joe Miroslavem Pýchou a druhá zastoupená novým jednatelem Petrem Laštovkou a podporovaná společnosti Autocentrum Šternberk s.r.o. a částečně také sítí Radio Hey/Radio Čas. O prvních měsících boje o benešovskou licenci více v článku Radio Sázava – podrobný vývoj celé kauzy.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla odvolána a po několika zásazích Českého telekomunikačního úřadu na podzim téhož roku Městský soud v Praze rozhodnutí RRTV o udělení licence zrušil. Nová Rada se ovšem nepoučila a počátkem roku 2004 udělila licenci stejné společnosti, tentokrát na projekt Radia nový Preston. Také toto rozhodnutí bylo Městským soudem v Praze zrušeno, více v článku Radio Presston se vrací jako Radio nový Presston.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .