Právní rámec pro poskytování vysílacích služeb na území ČR

Rozhlasové vysílání v České republice, podobně jako v jiných zemích, podléhá regulaci. Na rozhlasovém trhu společně působí rádia veřejné služby i soukromá rádia. Toto působení se souhrnně označuje jako „duální systém“.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Provozování rozhlasového vysílání v České republice (pro zájemce o vysílání)

Pokud hodláte provozovat rádio přes internet, regulaci nemusíte řešit. Internetová rádia nepodléhají regulaci, nicméně musíte vypořádat autorská práva k vysílané hudbě s Ochranným svazem autorským a sdružením Intergram.

Hlavní zákony regulující elektronická média – Zákon č.231/2001 Sb. a Zákon č.127/2005 Sb.

Terestrické analogové, terestrické digitální, kabelové a satelitní rozhlasové vysílání v České republice upravuje především Zákon č.231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ten stanovuje podmínky pro původní (nepřevzaté) rozhlasové vysílání i převzaté vysílání prostřednictvím běžného éteru, satelitu nebo kabelových rozvodů.

Klíčovou normou z pohledu audiovizuálního trhu je i Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Pokrytí DAB a DAB+ v České republice

Nejlepší pokrytí signálem digitálního rozhlasu má v současné době Praha a Středočeský kraj. Z pohledu počtu pokrytých měst následuje Královehradecký kraj, Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj. Podívejte se na přibližné pokrytí v regionech.

....

Praktická regulace – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad

Samotné provozování vysílání podléhá regulaci ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta vykonává jak programovou regulaci – tedy udělení vysílací licence, tak monitoring vysílání a má právo požadovat dodržování zákona i dodržování podmínek stanovené ve vysílací licenci.

Regulaci provozu vysílačů a využívaní přidělených frekvencí vykonává Český telekomunikační úřad. Ten uděluje oprávnění provozovat vysílače na stanovených frekvencích a dohlíží na dodržování všech norem a parametrů ze strany jednotlivých vysílatelů (broadcasterů).

Autorské organizace – OSA, Intergram

Provoz rozhlasové stanice si vyžaduje i vypořádání autorských práv k vysílané hudbě. Za tímto účelem musíte uzavřít smlouvu především s Ochranným svazem autorským a organizací Intergram. Jedná se o kolektivní správce práv, jenž mají oprávnění zastupovat umělce. Díky smlouvám s těmito organizacemi budete mít ošetřeno vysílání hudby ve vašem rádiu.

Pozor – smlouvy s organizacemi potřebujete i tehdy, jestliže neplánujete vysílat chráněnou hudbu. Některá internetová rádia vysílají pouze tvorbu interpretů, kteří nejsou zastupováni. Jiné stanice se orientují na mluvené slovo a hudbu nevysílají. Ve všech případech ale musíte o svém postupu informovat příslušné autorskoprávní organizace. Platná smlouva s autorskými svazy je přímým předpokladem k provozování rozhlasové nebo televizní stanice.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .