Lagardere se připravuje na právní bitvu o licenční podmínky BBC

mikrofon_rozhlasLicenční podmínky společnosti BBC Radiocom, ze které se v nejbližší době stane Rádio Zet, jsou velmi variabilní. Nestanovují podíl hudby ani jednotlivých programových prvků, což je dle jednatele společnosti Miroslava Hrnka výraznou konkurenční výhodou. Tento výklad ale musí nový vlastník společnosti uhájit i před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, která má na celou věc jiný názor.

M. Hrnko: Výhodou licence BBC je variabilita programových podmínek

Spor s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání ohledně licenčních a programových podmínek hodlá společnost BBC Radiocom dotáhnout až k soudu, pokud regulátor neuzná výklad majitele licence. Výkonný ředitel skupiny Lagardere Active ČR a jednatel společnosti BBC Radiocom Miroslav Hrnko si totiž nemyslí, že by tato stanice porušovala svou licenci. A to i přesto, že ve vysílání zní hudba, o které není v licenčních podmínkách ani zmínka.

Podíl hudby a slova se v licenci nezmiňuje, a to je její obrovská výhoda. Tento poměr si totiž může provozovatel stanovit sám,“ říká Hrnko. Za podobnou výhodu považuje i možnost (nikoliv povinnost) přebírat část vysílání Českého rozhlasu. Spolupráce s rozhlasem nyní sice nefunguje, no Lagardere hodlá možnost spolupráce v rámci licenčních podmínek zachovat i po případné změně programu u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Máme za to, že licenční podmínky nám dávají možnost spolupráce, nikoliv povinnost. Dle licence máme v programu povinnost vysílat zpravodajství, publicistiku, vzdělávání, sport a zábavu v českém jazyce. Rovněž máme možnost i vysílat bloky Českého rozhlasu. Licence ale nestanovuje, v jakém poměru mají být tyto složky zastoupeny. Variabilitu programových podmínek tak považujeme za naši výraznou konkurenční výhodu,“ dodává výkonný šéf Lagardere Active a BBC Radiocom.

Pokud BBC změní licenční podmínky, může to ohrozit spolupráci s Českým rozhlasem

Snaha zachovat licenční podmínku o možnosti spolupráce s Českým rozhlasem je také důvodem, proč společnost BBC Radiocom zatím nepožádala o změnu programových podmínek licence. Chce totiž tuto možnost v podmínkách zachovat a případná změna licence by to mohla zhatit. Ve finále chce však Lagardere produkovat 12 hodin denně v češtině pod názvem Rádio Zet. Zda v rámci toho budou zařazeny i bloky Českého rozhlasu, zatím není jasné. „Pokud bychom vysílali některý z pořadů Českého rozhlasu, dovedu si to představit až v časovém pásmu po 16. hodině,“ dodal Miroslav Hrnko.

Výkonný šéf skupiny Lagardere si ale nemyslí, že by případná změna podmínek licence právně ohrozila možnou spolupráci nebo přebírání pořadů od Českého rozhlasu. Zákon sice zakazuje soukromým rádiím přebírat pořady veřejnoprávního rozhlasu, nicméně dosavadní rozsah spolupráce spočívající v šesti hodinách denně by měl být možný i nadále. „Když chtěl Český rozhlas loni rozšířit své vysílání na frekvencích BBC na 12 hodin denně, nebylo to možné, protože šlo o rozšíření nad rámec dnešního rozsahu. Domníváme se však, že zařazování bloků Českého rozhlasu v dosavadním rozsahu bude možné i po případné změně licenčních podmínek. Ta by na to neměla mít vliv,“ řekl Hrnko. Zároveň zopakoval, že přebírání pořadů Českého rozhlasu do vysílání české BBC, potažmo nového zpravodajského rádia Zet, je možné, ale není povinné.

sluchatka_mikrofon_01Ilustrační foto

Pokud vznikne spor s RRTV, standardně poputuje k soudu

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si nemyslí, že by licenční podmínky provozovatele BBC Radiocom byly tak variabilní, jak tvrdí zástupci Lagardere. I proto už provozovatele upozornila na porušení zákona. Skupina Lagardere však disponuje právní analýzou, která její teze podporuje. I proto hodlá regulátora přesvědčit o správnosti svých kroků. Pokud se to nepovede, spor bude muset řešit Městský soud v Praze, potažmo Nejvyšší správní soud.

Do tří až šesti měsíců chceme mít jasno v otázce podmínek naší licence. Nyní jsou možné dva scénáře. Buď se nám podaří přesvědčit regulátora, že licenci neporušujeme, nebo nám naopak regulátor vyměří pokutu. V takovém případě se obrátíme na soudy, které rozhodnou tento spor. A předpokládáme, že právě soud může rozhodnout v horizontu několika měsíců,“ řekl na včerejším setkání s novináři prezident skupiny Lagardere Active ČR a jednatel BBC Radiocom Michel Fleischmann.

Jak je známo z předchozích kauz, soudy v těchto případech rozhodují poměrně rychle. Jednotlivé kauzy uzavírají skutečně v průběhu několika měsíců. Spor se ale může prodlužovat tím, když soud vrátí celou věc regulátorovi k novému projednání. Pak se celý proces zpravidla opakuje, pokud provozovatel vysílání nesouhlasí ani s opraveným výrokem regulátora.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .