Konkrétní postup při zakládání nové rozhlasové stanice

Založení nového rádia je v dnešní době mnohem jednodušší, než tomu bylo před 5-10 lety. Důvodem je rostoucí počet nových vysílacích platforem i zvětšující se posluchačská základna zejména na internetu a v oblasti mobilních zařízení. Díky tomu dnes není nutné vlastnit vysílací licenci k tomu, abyste mohli oslovit zajímavé publikum.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Jednotlivé vysílací platformy jsme podrobně rozebrali v kapitole „Vybíráme vhodnou platformu“. Nyní se zaměřme na to, co všechno musíte rozplánovat a splnit, pokud chcete provozovat nové rádio.

Základní předpoklady k založení nového rádia

Předem si musíte promyslet cílovou skupinu – pro koho vlastně chcete vysílat. Hodláte mířit na mladšího nebo staršího posluchače? Zakládáte rádio za účelem byznysu nebo jako neziskovou službu veřejnosti? Chcete se víc zaměřit na mluvené slovo nebo na hudbu? Budete hrát autorsky chráněné skladby nebo vytvoříte komunitní rádio, kde dáte prostor nezastupovaným umělcům?

Pokud jste odpověděli na všechny otázky, fakticky jste předurčili programový formát a potenciální posluchače vaší stanice. Nyní je potřeba se zamyslet, zda hodláte rádio provozovat za účelem zisku nebo na neziskovém principu.

Průzkum trhu a podnikatelský plán

Pokud je to za účelem zisku, musíte si zároveň načrtnout průzkum trhu a podnikatelský plán. Konkurence na trhu rozhlasového vysílání – v éteru, na satelitu i na internetu – je obrovská a lze předem říci, že český trh je už nyní dostatečně nasycen. I přesto můžete hledat a najít prostor pro novou, programově či hudebně unikátní rozhlasovou stanici, která si získá své místo na trhu.

Jakmile máte tohle všechno promyšlené, je čas přistoupit ke konkrétním krokům.

Kdy nepotřebujete vysílací licenci?

Pokud se ve vašich plánech objevuje vysílání přes internet nebo cílení na posluchače s mobilními telefony, můžete se pustit rovnou do práce. Vysílací licenci nepotřebujete, nemusíte se ani zatěžovat úředními povoleními na vysílače, a můžete přejít do fáze přípravy programu. Dobrou zprávou je, že v tuto chvíli vám odpadá přibližně 60 procent povinností, které by nastaly, pokud byste chtěli vysílat s využitím klasických FM vysílačů.

Analogové rozhlasové vysílání (VKV/FM, střední vlny/AM)

Terestrické vysílání na velmi krátkých vlnách případně středních vlnách je nejrozšířenější platformou, přes kterou lze provozovat komerční rozhlasové vysílání. Pokud zakládáte nové rádio za účelem byznysu, je právě tato platforma nejvhodnější.

....

Digitální rádio a satelitní rádio – licence je nárokovatelná

Poměrně jednoduchá cesta vede i do digitálních sítí a na satelit. Digitální DAB radio sice využívá síť vysílačů, ty ale zpravuje operátor dané sítě. Pokud tedy chcete vysílat přes DAB vysílače, musíte nejprve uzavřít smlouvu o šíření signálu s příslušným operátorem digitální sítě. Na základě toho můžete požádat o vysílací licenci na DAB, na kterou máte právní nárok po uhrazení správního poplatku a splnění dalších dílčích podmínek. Jednou z podmínek je například i uzavření smlouvy s kolektivními správci autorských práv.

Obdobný postup platí i v případě, když chcete vysílat rádio přes satelit. V tomto případě musíte uzavřít smlouvu s místním nebo mezinárodním satelitním operátorem – jinak ale platí vše, co je popsáno výše.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .