Jak se mohu přihlásit do průzkumu poslechovosti?

Do měření poslechovosti se není možné předem přihlásit. Výběr respondentů probíhá náhodně. A to tak, aby jednotlivé skupiny byly ve vzorku zastoupeny v takovém poměru, jako jsou v rámci celé populace v České republice.

radio-studio-ilust-naj-651

Kdy se může anketář zajímat o váš názor?

Mnozí posluchači se nejen u nás v redakci dotazují, zda je možné se do průzkumu poslechovosti dobrovolně přihlásit. Většinou argumentují tím, že jejich oblíbená stanice není v průzkumu dostatečně ohodnocena a že se jich doposud nikdo neptal na názor. Mnoho posluchačů by se chtělo přihlásit do průzkumu, aby mohli pomoci své oblíbené stanici.

Na tomto principu ale průzkum nefunguje, a ani nemůže fungovat. Aby byly jednotlivé hodnoty co nejvíce reprezentativní – tedy aby co nejvěrněji odrážely skutečnost – je z principu nutné, aby výběr respondentů probíhal náhodným způsobem. V každém čtvrtletí je dotazováno zhruba 15 tisíc posluchačů, tento vzorek se zčásti obměňuje. Celkem je za rok dotazováno 30 tisíc respondentů.

Jak funguje náhodný výběr respondentů v průzkumu poslechovosti?

Náhodný výběr se realizuje dvěma způsoby. Přibližně 70 procent jsou náhodně generovaná mobilní telefonní čísla, zbytek tvoří databáze pevných linek. I poté, co je posluchač osloven, ale musí výzkumník dbát o to, aby v celkovém vzorku byly jednotlivé skupiny zastoupeny v takovém poměru, jako jsou v rámci celé populace v České republice.

V praxi to znamená, že zmenšený vzorek musí procentuelně obsahovat stejné zastoupení mužů a žen, stejné věkové zastoupení a musí vykazovat shodné rysy ve srovnání s celkovou populací ČR. A právě z tohoto důvodu není možné se do průzkumu iniciativně přihlásit – musíte si počkat na náhodné oslovení.

Zajímá vás něco konkrétního k průzkumu poslechovosti Radioprojekt? Máte doplňující dotazy k výše uvedenému? Napište nám na redakční e-mail, sdělte nám svůj námět a rádi zpracujeme další edukativní článek na toto téma.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .