Jak probíhá výběr respondentů a dotazování v průzkumu poslechovosti?

Po Evropě je běžná metoda CATI (Day after recall), založena je na telefonickém dotazování. Zatímco měření televizní sledovanosti je možné na denní bázi přes přístroje, u rádií nastává u měření problém s paměťovým efektem. Posluchač si totiž během průzkumu nemusí přesně vybavit všechny detaily, což u televize není nutné. Nevýhodou je nižší detailnost informací – není možné analyzovat sledovanost po sekundách (jako televize), ale po čtvrthodinách.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

CATI je uznávaná metoda po celé Evropě

Oproti jiným metodám nabízí výhodu snadného přístupu ke specifickým cílovým skupinám a je nákladově optimální i při velkém vzorku respondentů. A většina odborníků na trhu se shoduje na tom, že CATI je nadále nejperspektivnější metodou.

Existuje možnost elektronického pasivního měření, přes audiometry. Dosavadní realizace prokázaly možnost měřit poslechovost na úrovni vteřin. Kratší poslechy rádia si totiž posluchač nemusí vždy vybavit. Na druhou stranu, pokud v dosavadním měření o tyto posluchače rádio přijde, nemusí reklamní zadavatelé zoufat, protože pro ně není až tak důležitý. Navíc by se jednalo o velmi drahou variantu, zejména pro regionální stanice.

V ČR, kde je více jak 80 rádií, z nichž většina je regionálních, by představovalo zavedení výhradně elektronického měření ve formě audiometrů investici v řádu několika desítek milionů korun. A to se obáváme, že by reálně nakonec museli platit zadavatelé reklamy,“ uvedl Pavel Lupjan, ředitel marketingu zastupitelství MMS.

Jak se měří poslechovost rozhlasových stanic?

Výzkum realizovaný společností Median zahrnuje prakticky všechny české stanice, ročně je dotazováno 30 tisíc respondentů. Čísla z průzkumu jsou důležitá zejména pro jednotlivá rádia pro účely prodeje reklamy a pro účely nastavení programu.

....

Průzkum se dělá pomocí náhodného výběru

Do měření poslechovosti se není možné přihlásit, stejně jako v případě televizního měření sledovanosti. Důvodem je fakt, aby nebyla možnost ovlivnit výsledky. Výběr respondentů probíhá náhodně. A to tak, aby jednotlivé skupiny byly ve vzorku zastoupeny v takovém poměru, jako jsou v rámci celé populace v České republice. Aktuální dotazník je koncipován na 16 minut, tato doba by se neměla překračovat.

V každém kvartálu je dotazováno zhruba 15 tisíc posluchačů, tento vzorek se zčásti obměnuje, celkem je za rok dotazováno 30 tisíc respondentů. Celých 70 % jsou náhodně generovaná mobilní telefonní číslo, zbytek tvoří databáze pevných linek. Posluchači v rámci týdne naladí v průměru dvě rádia, délka poslechu se pohybuje lehce pod pěti hodinami. 94 % posluchačů využívá k poslechu rádia klasický přijímač či v autě, na internetu poslouchá rádio 23 %, přes mobil jen asi 6 %.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .