Dokrývače už nebudou dokrývat, na každý kmitočet se vypisuje licenční řízení

Změna v politice přidělování dokrývacích kmitočtů se začíná projevovat. Přímé udělování nových frekvencí existujícím rádiím bez veřejné soutěže je minulostí. Jednotlivé kmitočty lze dnes získat jen cestou standardního výběrového řízení.

monster-fm-studio-ilust-651

Dlouholetá praxe se mění

Dlouholetá praxe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, při přidělování tzv. dokrývačů, byla jasná a předvídatelná. Dokrývací kmitočet byl určitému vysílateli přidělen pouze v případě, kdy dokrýval, nebo rozšiřoval stávající pokrytí signálem. Tento systém, přestože neměl v zákoně přímou podporu, byl respektován jak broadcastery, tak odbornou veřejností jako poměrně logický prvek.

V průběhu posledních pěti let se však politika udělování dokrývačů několikrát změnila. První narušení zavedené praxe bylo zaznamenáno právě před pěti lety v případě Rádia Dálnice, které získalo desítky kmitočtů coby dokrývače k primární jihlavské frekvenci 99,4 MHz. Z lokálního rádia pro Jihlavu se v průběhu několika měsíců mělo stát multiregionální rádio s celorepublikovou působností. Přitom většinu frekvencí by provozovatel získal bez standardního výběrového řízení. Právě toto rozhodnutí vzbudilo značnou nevoli u konkurenčních stanic a začala se dlouhá série soudních tahanic.

Obcházení licenčního řízení je nepřípustné, rozhodl Nejvyšší správní soud

Ta vyvrcholila v průběhu loňského roku přelomovými judikáty Nejvyššího správního soudu, který označil přidělování frekvencí mimo standardní licenční řízení za nepřípustné. Odpadá i dělení kmitočtů na bonitní a nebonitní dle zásahu obyvatel. Právě kmitočty s pokrytím méně než 50 tisíc obyvatel původně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přidělovala přímo, bez standardního licenčního řízení. Nejvyšší správní soud však podobnou praxi považoval za obcházení zákona.

Nynější praxe je tedy taková, že každý kmitočet je dnes součástí veřejného licenčního řízení. Nejde tedy o to, zda daný kmitočet skutečně jen zlepšuje existující pokrytí některé stanice, nebo ho výrazně navyšuje. Ve všech případech musí zájemce projít standardním výběrovým řízením, do kterého se mohou přihlásit i úplně nové – ještě nevysílající – subjekty.

Jak se nová situace projeví u Rádia Dálnice?

Nová politika přidělování dokrývacích kmitočtů může mít výrazný dopad i na projekt dálničního rádia podnikatele Radima Pařízka. Ten chtěl vybudovat velkou část sítě pro tuto stanici právě cestou nízkovýkonných dokrývačů. Nová situace znamená, že i jeho stanice bude muset u každé frekvence projít standardním výběrovým řízením, k čemuž v několika případech došlo.

Původní licence, kterou vlastní společnost Route Radio od roku 2008, přitom obsahovala pouze jednu frekvenci – 99,4 MHz – v Jihlavě. Postavit smysluplné vysílání pro řidiče pouze na jedné frekvenci by však postrádalo smysl.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .