Český rozhlas zavádí nová pravidla pro používání umělé inteligence

Český rozhlas přijal nová pravidla pro používání umělé inteligence (AI). Tato pravidla představují významný krok v jeho závazku k inovacím a efektivitě při zachování vysokých etických a kvalitativních standardů. Zdůrazňují roli AI při zlepšování služeb a zvyšování efektivity a zároveň uznávají možná rizika spojená s jejím využíváním ve veřejnoprávních médiích. 

Mezi klíčové zásady používání patří transparentnost, osobní odpovědnost, společenská odpovědnost, informované používání, respekt k lidské práci a bezpečnost dat. Dokument také podrobně popisuje rizika související s etikou, právy duševního vlastnictví, ochranou osobních údajů, redakční integritou, bezpečností informací a společenskými dopady a navrhuje opatření ke zmírnění těchto rizik. Nakonec popisuje povinný proces hodnocení rizik a schvalování systematického využívání umělé inteligence v Českém rozhlase. 

Český rozhlas jako zodpovědná a normotvorná instituce zavádí nová pravidla pro používání umělé inteligence, která představují významný krok vpřed v zavádění moderních technologií při zachování našich standardů transparentnosti, odpovědnosti a etiky. Domníváme se, že tyto inovace vylepší naše služby pro veřejnost a posílí naše postavení lídra v oblasti veřejnoprávního vysílání,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Hlavní principy přístupu k AI

Pravidla definují dva typy AI – analytické (ne-generativní) a generativní – každý s vlastními aplikacemi a riziky. Základními principy jsou:

 • Transparentnost: Jasné označení AI generovaného obsahu.
 • Osobní odpovědnost: Uživatelé AI nesou zodpovědnost za její výstupy.
 • Společenská odpovědnost: Užívání AI je v souladu s veřejným zájmem.
 • Informované používání: Vzdělávání a trénink zaměstnanců.
 • Respekt k lidské práci: Dodržování práv a oceňování lidského přínosu.
 • Bezpečnost dat: Ochrana osobních a citlivých dat.

Rizika a jejich vypořádání

Rizika zahrnují etické dilema, ochranu duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů, redakční integritu, informační bezpečnost a společenský dopad. Pro jejich minimalizaci Český rozhlas zavádí řadu opatření včetně povinného hodnocení rizik a schvalovacího procesu pro systematické používání AI.

Syntéza řeči

 • Povolení: Vyžadování explicitního souhlasu pro vytváření digitálních hlasových otisků.
 • Identifikace: Jasné označení AI-syntetizované řeči.
 • Etické omezení: Použití hlasu zemřelých osob jen pro jejich vlastní texty.
 • Kvalita a kontrola: Udržování vysoké úrovně technické a obsahové kvality.

Generování obrázků

 • Transparentnost: Označování AI generovaných obrázků speciálním piktogramem.
 • Licenční pravidla: Dodržování dohod o licencích.
 • Etická omezení: Omezení na ilustrativní účely, vyhýbání se fotorealistickým zobrazením.
 • Redakční schválení: Využití v žurnalistice pouze po speciálním schválení.

Generování programových kódů

 • Volba nástrojů: Volný výběr AI nástrojů na trhu.
 • Odpovědnost: Plná zodpovědnost za vygenerovaný kód.
 • Bezpečnost a kontrola: Důkladná kontrola a dokumentace kódu.
 • Právní shoda: Dodržování právních předpisů, jako je GDPR.
Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .