RRTV vydala „Zprávu o stavu vysílání“

radiotv22Rada včera vydala aktuální zprávu, v níž nás zpravuje o stavu vysílání a o své činnosti za uplynulý rok. V ní se například zmiňuje o proměně poměrů mezi jednotlivými platformami doručování signálu. Počet domácností, které přijímají televizní signál pouze analogově, rychle klesá. Podle některých odhadů už přibližně 50% domácností s kabelovou přípojkou přijímá signál digitálně. Až 1,2 milionu domácností pak signál přijímá prostřednictvím satelitu.

Značná část se pak soustředí na rozhlasový trh – konkrétně pak otázce programových sítí, odpojování kmitočtů či analýze programu. Rada přiznává, že zákonná úprava programových sítí je velmi nejednoznačná. Jediným záchytným bodem je podmínka pokrytí menší než 70%. Rada na svém 20.zasedání vyzvala hned několik provozovatelů o vyrozumění. K tomuto usnesení se prozatím vyjádřila Evropa 2 a další. Rada se zabývala také výpočtem pokrytí, výpočty jsou prováděny systémem Radiolar. Dne 15. ledna 2008 proběhlo jednání zástupců ČTÚ a Českého rozhlasu s Radou, jejímž hlavním bodem bylo projednání možnosti použití nové metody pro metodu stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho plynoucího odvozeného pokrytí obyvatel signálem rozhlasového vysílání v pásmu FM. Jako důvod nové metodiky je uvedena snaha co nejlépe vyjádřit pokrytí ve shodě se skutečnými možnostmi příjmu. Hlavní fakt je ale naplnění kritéria možnosti příjmu programů Českého rozhlasu.

Na přetřes se dostala i problematika odpojování u rozhlasových stanic Frekvence 1 a Impuls. V tiskové zprávě se uvádí: „Zákon o vysílání nezná pojem odpojovaný kmitočet, tudíž ani neřeší povinnosti spojené s možností odpojení programu. Na druhou stranu to nemusí být překážka k jeho provádění. Z hlediska provozovatelů totiž platí obecná právní zásada, „co není zákonem zakázané, je povolené“. S přihlédnutím k této zásadě je třeba přisvědčit, že zákon odpojování kmitočtů explicitně nezakazuje.“.

Kuriozitou je však kapitola „Rada jako objekt stížnosti u veřejného ochránce práv“. Pan Hájek chtěl po Radě, aby ČT přikázala navrátit dechovku do původního času. Rada odmítla s tím, že nemůže ČT nic přikazovat, kvůli tomu na ni byla podána stížnost k ombudsmanovi. Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .