Edukativní projekt Kyber tabu se věnuje dezinformacím, datům nebo informační válce

TV Nova představuje rozsáhlý edukativní projekt Kyber tabu, průvodce vesmírem online informací, který si klade za cíl zvýšit mediální gramotnost, a to primárně v oblasti online médií a internetu obecně. Autorkou námětu a kreativní producentkou je zkušená novinářka a mediální odbornice Libuše Šmuclerová.

Zdroj: TV Nova

Unikátní projekt vznikl nejen na základě společenské poptávky po zlepšení povědomí o informačním prostředí, ale byl také inspirován rychlostí změn, které se díky technologiím v současném světě odehrávají a mají zásadní dopady na jednotlivce i společnost jako celek. 

Srdcem projektu je čtrnáct krátkých videí, z nichž se každé věnuje jednomu konkrétnímu tématu: Zprávovody, Data, Algoritmy, Reklama, Informace, Dezinformace, Informační válka, Duopol, Protihráči, Nálady, Závislosti, Politika, Kyber otázky, Budoucnost.

Kyber tabu zákonitosti online informačního prostředí pojmenovává, s pomocí mnoha ilustrací jednoduše a srozumitelně vizualizuje a vysvětluje. K tématům otevírá dveře, nementoruje, inspiruje k dalšímu zájmu o ně. Svým pojetím napříč řadou oborů, využitím dat i zkušeností, nabízí unikátně komplexní pohled.

Průvodkyní je herečka a moderátorka Tereza Kostková. Jednotlivé kapitoly jsou podpořeny výraznou vizuální složkou. Ilustrace, grafické podklady a znělka vznikly v ilustrátorském studiu DRAWect. Hlavními výtvarníky jsou Markéta Troy Ryplová, Karel Cettl a Daniel Korta.

„Jako celek je Kyber tabu určeno pro širokou cílovou skupinu, bez ohledu na věk či vzdělání tak, aby si každý v projektu našel své a informace mu pomohly v každodenním životě, sloužily mu k orientaci kdykoliv, když bere do ruky mobil,“ říká autorka námětu Libuše Šmuclerová

Podle agentury STEM z výzkumu, který realizovala v r.2023 mezi bezmála čtyřmi sty řediteli a šesti sty osmdesáti vyučujícími mediální výchovy na základních a středních školách v České republice, vyplynulo, že polovina vyučujících hodnotí své kompetence v této oblasti pouze na úrovni mírně pokročilé, čtvrtina se považuje za začátečníky a jen třetina vyučujících mediální výchovy se účastnila vzdělávací akce zaměřené na související témata. „Ze zkušeností víme, že informace chybí nejen na školách, ale např. i při žhavých diskusích kolem aktuálního tématu dezinformací,“ dodává Šmuclerová

Jednotlivá videa najdou zájemci od dnešního dne na webu nova.cz. Vedle videí vznikla ještě tištěná verze na téměř 200 stranách pod gescí Czech News Center. Ta bude k dispozici ke konci dubna. Všechny díly projektu Kyber tabu vyrobila pod režijní taktovkou Tomáše Medka TV Nova ve spolupráci s 38FILM za výrazné podpory Nadace PPF.

„Virtuální svět se řídí jinými zákonitostmi než ten skutečný. Vznikají v něm nová pravidla, která se průběžně mění a často se vymykají našim dosavadním zkušenostem. Celou online sféru a její principy je třeba vnímat a chápat komplexně, pokud chceme porozumět jejich dopadům na skutečný život. Digitální well-being a online bezpečnost vnímáme v Nadaci PPF jako jedno z nedůležitějších témat současnosti a věříme, že Kyber tabu nastiňuje úskalí online světa srozumitelnou formou a bude tak cenným příspěvkem do celospolečenské debaty,“ dodává Jana Tomas Sedláčková za Nadaci PPF.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .