Na knihu Válka o Novu (Formát 2004, RadioTV 2007 – 2009) volně navazuje kniha Špinavá hra (Altyn 2008), jež zaznamenává i děje, které přišly teprve později. Jako přílohu obsahuje i seznam poslanců, kteří se podíleli na nezákonném od...
14. 7. 2009
Poslanecká sněmovna v pátek 15. 5. 2009 na návrh poslaneckého klubu ČSSD zvolila JUDr. Pavla Foltána členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Je to ten samý Foltán, kterého v dubnu 2003 sněmovna z téže rady slavně odv...
Blogy 19. 5. 2009
Amsterdamská arbitráž – CME versus Vladimír Železný rozhodce: rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory (ICC - The International Chamber of Commerce) datum zahájení: 26. dubna 1999 (týden poté, co zástupci CME sesadili Železného z ...
29. 3. 2009
3. část - (Vladimír Železný vypovídal jako svědek před Vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika dne 14. listopadu 2003.) 8) Proč ...
22. 3. 2009
2. ČÁST - (Vladimír Železný vypovídal jako svědek před Vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika dne 14. listopadu 2003.) 3) Stala ...
15. 3. 2009
(Vladimír Železný vypovídal jako svědek před Vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika dne 14. listopadu 2003.) Vážený pane předs...
8. 3. 2009
Vážený pane premiére, Před rokem, dne 2. 4. 2003, jste Vy osobně prostřednictvím koaličních poslanců v Poslanecké sněmovně PČR inicioval hlasování o odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále RRTV) a následně dn...
1. 3. 2009
Dopis Ing. Ladislava Zelinky, Ph. D., náměstka ministra financí České republiky, předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Martinu Muchkovi. Dopis byl shodou okolností napsán v ten samý den, ke kterému předseda vlády Vladim...
22. 2. 2009
Pokud je v tomto Záporném stanovisku použito výrazu „dva arbitři“, rozumí se tím arbitři dr. Kühn a pan Schwebel. Pokud je v tomto Záporném stanovisku použito výrazu „nález“, rozumí se tím předpojatý nález rozhodčího soudu v t...
9. 2. 2009
Moje vypravování o neuvěřitelném příběhu války o Novu se chýlí ke konci. Znovu zdůrazňuji, že nikomu své názory nevnucuji, ale také si je od nikoho nenechám brát. Ani si od nikoho nenechám zavřít ústa. Hovořit o takhle citlivých v...
3. 2. 2009