Ilustrační foto Shutterstock.com

Televízia SENZI sa ohradzuje voči nepravdivým a nekorektným informáciám, ktoré dňa 3.7. 2017 uviedol web radiotv.cz. Autor článku Juraj Koiš v článku uvádza, že Televízia SENZI ukončila svoje vysielanie a nefunguje ani jej livestream na webstránke.

....