Stanovisko EMV a TV3 k vystoupení Martina Kidernaye před mediální komisí

radiotv22Praha 16. listopadu 2001 – Během dnešního zasedání mediální komise Parlamentu vystoupil pan Martin Kindernay (MK) se svým komentářem k problémům okolo licence a vysílání televizní stanice TV3.

Přestože v jednací místnosti byli přítomni také generální ředitel TV3 Jan Martinek a právní zástupce EMV Ladislav Štorek, nedostali příležitost se k prohlášení MK vyjádřit v plném rozsahu s odkazem předsedy komise p. Langra, že za týden proběhne další jednání komise specificky zaměřené k problému TV3. Proto následující text obsahuje stručné anotace tvrzení MK a stanovisko EMV a TV3. Prosíme zástupce médií, aby jim věnovali pozornost:

1)
MK:
Podle jeho právníků plnil a plní smlouvy s EMV a TV3.

EMV a TV3:
Zde stojí dva názory proti sobě. Opakovaně jsme veřejně vysvětlili, kdy a jakým způsobem MK smlouvy porušil. Zřejmě nezbude, než aby o věci rozhodl nezávislý rozhodčí orgán nebo nezávislý soud.

2)
MK:
Investor již tři týdny nereaguje na „neustále opakované výzvy“ MK k uzavření servisní smlouvy s RTV Galaxie.

EMV a TV3:
MK opakovaně zaměňuje sebe sama a RTV Galaxie jako držitele licence. On sám poslal jedinou výzvu před třemi  týdny a okamžitě dostal odpověď.
Před týdnem přišla další podobná výzva od RTVG, rovněž na tu jsme okamžitě reagovali, vrací se však jako nedoručitelná pošta.

3)
MK:
Teprve až nyní obdržel výzvu EMV, která mu nabízí možnost nápravy (ad dopis EMV
z 10.11. t.r., ve kterém je MK vyzýván, aby připravil vstup EMV do RTVG), ale nebere je vážně, protože současně obdržel kopie žaloby a návrhu na konkurs svého osobního majetku v souvislosti s tím, že nezaplatil smluvní pokutu ve výši 5 milionů Kč za porušení smlouvy s TV3.

EMV a TV3:
Žaloba byla skutečně podána (7.11. u soudu v Hradci Králové). Dokud naděje na smírné řešení sporu úplně nezmizela, usilujeme o dohodu (viz výzva ke vstupu do RTVG). Je to však skutečně mizivá naděje (zvláště když MK jasně dává najevo svůj úmysl ji definitivně pohřbít a de facto tak činí jednáním s alternativními zdroji financování, budováním nových studií a žádostí o změnu licenčních podmínek), proto EMV a TV3 souběžně pokračují v ochraně  svých zájmů a práv právní cestou.

4)
MK:
TV3 porušila minulý týden servisní smlouvu s MK, když zavřela studio v HK a dodnes ji porušuje, protože z HK nevysílá zpravodajství, proto MK požádal Radu o přerušení vysílání.

EMV a TV3:
Uzavření studia bylo v plánu již od chvíle, kdy MK poprvé podvedl své partnery a nechal licenci převést na RTVG.
Následovaly nutné kroky k restrukturalizaci společnosti TV3, minimalizace finančních vstupů ze strany EMV a útlum vlastní výroby TV3 = propouštění, nevyužití kapacit.

Jinak ale v tomto bodě ostře vyniká jeden paradox:
MK sám říká, že nemáme servisní smlouvu a chce podepsat novou – pokud smlouva není, jak by mohla být porušena. A na druhé straně: pokud je smlouva porušována, pak tedy existuje – proč potom volat po nové smlouvě?
MK užívá jednu či druhou verzi podle toho, jak se mu to zrovna hodí.

5)
MK:
TV3 vysílá dál a tím porušuje licenční podmínky = neautorizované, pirátské vysílání.

EMV a TV3:
Náš názor: vysíláme dle zákona. Licenční podmínky se nezměnily a ty ukládají držiteli licence povinnost šířit signál a program TV3.
Opět tedy dva protichůdné názory. Ať rozhodne RRTV.

6)
MK:
Přes veškeré problémy doufá, že EMV zůstane jeho partnerem a investorem.

EMV a TV3:
S radostí – stačí připravit vstup do RTVG a obstarat k tomu souhlas RRTV!
Ale, bohužel, téhle póze MK se dá těžko věřit, když víme, že už si sehnal, jak sám prohlašuje, úvěr ve výši několika desítek milionů korun a „rozjíždí“ nové televizní projekty.

Na závěr EMV a TV3 prohlašují, že pokud RRTV na svém příštím zasedání v úterý 20.11. schválí změnu licenčních podmínek v tom smyslu, že licence již nebude jejímu držiteli ukládat za povinnost vysílat program TV3, pak to bude znamenat tři věci:

a) okamžitý konec projektu TV3
b) akceleraci právních kroků EMV a TV3 proti MK
c) velmi pravděpodobně arbitrážní řízení s českým státem.

Jiří Hrabovský
mediální zástupce EMV a TV3

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .