Rádio a televize jsou nejdůvěryhodnějšími médii v Evropě

Nová zpráva EBU: Trust in Media 2020 ukazuje a poslední studie Eurobarometru potvrzuje, že rádio a televize jsou v celé Evropě nejdůvěryhodnějšími médii. Naopak sociální sítě jsou v současné době považovány za nejméně důvěryhodné.

Story_TrustInMedia_2020
Zdroj: EBU

Pokud se jedná o zprávy spojené s COVID- 19, tak v 85 % zemí jsou považovány sociální sítě za nejméně důvěryhodné. 47 % uživatelů využívá sociální sítě jako zdroj o současné koronavirové situaci. Ale jen 14 % z nich uvádí, že se jedná o relevantní zdroj. Z globálního hlediska jsou právě televizní a rozhlasové kanály nejvyhledávanějším zdrojem informací, hned po informacích přímo vydaných vládou. Konzum médií je v současné době na vrcholu a netýká se to pouze veřejnoprávního sektoru, ale velký podíl na tom mají i komerční rádia a televize.

Zvláště důvěryhodné jsou potom zpravodajské kanály veřejnoprávních služeb. 90 % diváků České televize má důvěru v její vysílání. Naopak důvěra v internet a sociální sítě zaznamenala výrazný pokles ve srovnání s téměř stabilní mírou důvěry v tradičních médiích. Za posledních 5 let se důvěra v internet snížila v 91 % zkoumaných zemí, z nich téměř polovina značnou mírou.

Ze studie dále vyplývá, že čím vyšší je úroveň důvěry v média, a to i komerční, tím vyšší je svoboda tisku v této zemi. Silná korelace naznačuje, že důvěra občanů v rádio i televizi je propojena s volným a nezávislým prostředím zpravodajských médií. Dr. David Fernanndez Quijada, vedoucí mediální zpravodajské služby EBU, řekl: „výsledky ukazují, že mnoho lidí ví, komu důvěřovat a je důležité nepodléhat informacím z nedůvěryhodných zdrojů, zejména v době krize. Důležitější, než kdy jindy je poskytovat nejen prostřednictvím veřejnoprávních médií důležité, a především nezávislé zprávy svým občanům.“

Zdroj informací: 92. Eurobarometr – 92. Vlna průzkumu byla provedena v listopadu 2019 v 28 členských státech EU a v pěti kandidátských zemích. Důvěra ve zpravodajství se opírá o Reuters Digital News Report 2019. Zdrojem o důvěře v době koronavirové krize je průzkum a údaje GlobalWebIndex, Reuters Institute for Study of Journalism, British REgulator Ofcom – člen organizace EBU.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .