Václav Kasík končí – Rada ČRo ho dnes odvolala

kasikklicvelkyAKTUALIZOVÁNO 17:00 Rada Českého rozhlasu měla na dnešním mimořádném zasedání, které začalo ve 14.00 v programu dva podstatné body. Odvolání generálního ředitele a volba ředitele prozatímního. Nakonec se šest hlasů potřebných k odvolání generálního ředitele našlo a Václav Kasík v této funkci skončil.

Generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík byl nakonec ze své funkce odvolán. Jako hlavní důvody jeho odvolání uvedla Rada ČRo personální problémy (problematické angažování Barbory Tachecí do čela Radiožurnálu, nebo chybějící lustrační osvědčení ředitele kanceláře generálního ředitele ČRo Libora Křivky), Rádio Wave, zdlouhavou rekonstrukci budovy rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze, nebo nejasnosti ohledně právních služeb při prodeji majetku rozhlasu.

Rada ČRo před hlasováním upravila jednací řád tak, aby bylo možno o odvolání hlasovat veřejně. Přibližně po hodině se o osudu generálního ředitele hlasovalo. Pro jeho odvolání zvedli ruku všichni radní, kromě radních Bohuše Zoubka a Marie Ptáčkové. Pro odvolání hlasovali Tomáš Ratiborský, Pavel Hazuka, Ladislav Jíša, Jiří Florián, Antonín Zelenka a Dana Jaklová. Václav Kasík tak ve funkci generálního ředitele Českého rozhlasu skončil.

AKTUALIZOVÁNO 15:35:

Rada Českého rozhlasu hned po odvolání přistoupila k hledání prozatímního ředitele Českého rozhlasu. Jediným kandidátem na tuto funkci byl stávající programový ředitel ČRo Richard Medek. Ten byl také nakonec zvolen. Pro jeho zvolení hlasovali ti, co zvedli ruku pro Kasíkovo odvolání. Zoubek a Ptáčková (byli proti odvolání Kasíka) se hlasování zdrželi.

Prioritami Richarda Medka jsou zajištění volebního vysílání k říjnovým poslaneckým volbám, příprava rozpočtu na rok 2010, analýza současného stavu rekonstrukce a její co nejrychlejší dokončení a udržení kontinuity.

Rada ČRo musí nového generálního ředitele veřejnoprávní instituce do tří měsíců. Programovým ředitelem se stal současný ředitel Českého rozhlasu 6 Peter Duhan.

Využito on-line zpravodajství webu Česká média.

AKTUALIZOVÁNO 17:00 (PROHLÁŠENÍ PROZATÍMNÍHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČESKÉHO ROZHLASU RICHARDA MEDKA):

Dnes odpoledne jsem byl Radou Českého rozhlasu – do doby, než bude zvolen řádný generální ředitel – pověřen vedením Českého rozhlasu. Stalo se tak poté, co byl Radou Českého rozhlasu z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu odvolán Ing. Václav Kasík.

Rád bych Václavu Kasíkovi mým jménem i jménem Českého rozhlasu poděkoval za jeho nepřehlédnutelné desetileté působení v čele této veřejnoprávní instituce a za vykonanou práci. Jako programový ředitel a člen nejvyššího vedení Českého rozhlasu jsem měl možnost se na řadě věcí podílet, a mohu tak plně zaručit kontinuitu uvnitř Českého rozhlasu.

Roli prozatímního ředitele vnímám jako roli dočasnou a stabilizující. Členy Rady Českého rozhlasu, zaměstnance ČRo i veřejnost mohu ujistit, že jsem připraven funkci prozatímního ředitele vykonávat s plnou odpovědností a nasazením. Za hlavní priority v této překlenovací době tak považuji udržení programové a ekonomické stability Českého rozhlasu, další rozvoj kvalitní programové nabídky, vypracování podrobné analýzy současného stavu rekonstrukce a určení další strategie postupu s cílem rekonstrukci studiové části historické budovy ČRo co nejdříve dokončit, zajištění kladného hospodaření CRo v roce 2009, přípravu rozpočtu na rok 2010 a budování pozitivní image Českého rozhlasu. Zásadní akcent pak budu klást, a v blížící se předvolební době o to víc, též na vyvážené, objektivní a plně profesionální zpravodajství, což byla ostatně moje priorita i ve funkci programového ředitele ČRo.

Za silnou stránku Českého rozhlasu jsem vždy považoval jeho zaměstnance. Věřím v jejich píli, erudovanost a vysokou míru profesionality. Pokud si to situace v podniku nevyžádá, nepředpokládám žádné výrazné personální či organizační změny. Výše uvedené cíle lze v tomto krátkém přechodném čase úspěšně naplnit nejen společnou týmovou prací všech zaměstnanců Českého rozhlasu, ale i společnou kolegiální prací v týmu mých nejbližších spolupracovníků a členů nejvyššího vedení Českého rozhlasu. Proto jsem se rozhodl dočasně pověřit výkonem funkce výkonného ředitele Českého rozhlasu stávajícího šéfa pražské metropolitní stanice ČRo Regina Josefa Havla a dočasně pověřit výkonem funkce programového ředitele Českého rozhlasu dosavadního ředitele stanice Český rozhlas 6 Petera Duhana.

Mým cílem je silný Český rozhlas a Český rozhlas jako moderní a dynamicky se rozvíjející médium veřejné služby 21. století. Jako prozatímní ředitel Českého rozhlasu jsem připraven pro tuto vizi udělat spolu s týmem pracovníků Českého rozhlasu maximum.

Autor článku:

Komentáře (2)

  1. Ivo Rottenberg

    A je po dohadech, provizorní ředitel dostal do vínku tři úkoly – jako v pohádce. Já si myslím, že se vlastně nemusí ničeho obávat, když ten moloch nepoložil Kasík (jako před tím Radio Alfa), tak rozhlas přežije vše, vdyť ho polotici potřebujou. Vše tam přece jede setrvačností, jen „prápory“ se mění.

    1. Jose

      Tak mne v tom nezajímá ani tak ČRo jako celek, jako spíše osud jedné, jediné stanice z toho celku a to Wave. A jeho vyhlídky a osud se může nyní měnit. Život mu dal Kasík. Medek naopak z něj chtěl vyrobit ,,pionýrskou vlašťovku“ a později ,,rockovou stanici“. Takže to je ten problém. Rockovou stanici považuji za dříví do lesa, když zde máme úspěšný komerční Beat a pionýrů mám vážně plné zuby ještě z let minulých.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .