Východočeská rádia v 90. letech? Boom a stagnace.

radiotv22Pro tento stručný přehled se zaměřím především na rádia mající sídlo v daném regionu. Kromě celostátních okruhů Českého rozhlasu, dvou oficiálně celoplošných stanic (Frekvence 1 a Alfa, později Impuls) a stanice BBC World Service je zde pochopitelně možno naladit řádku dalších rádií. V první řadě dnes už téměř celoplošnou Evropu 2. Tuto v případě východočeského regionu dostáváme ve dvou nepatrně odlišných mutacích: První, „podkrkonošská“ na frekvencích 106.4 MHz (dříve jako rádio Duha Vrchlabí na f. 94.5MHz) a nově 99.3 MHz. Vše s malým místním dosahem. Druhá verze je pak určena pro pardubicko-hradeckou oblast na frekvenci 99.5 MHz (dříve pod stejnou střechou s Radiem OK).

Kromě toho je v éteru pochopitelně možno na běžnou prutovou anténu chytit řadu dalších stanic. I to se však v průběhu let proměňovalo. Jestliže budu mluvit o podmínkách ve svém obýváku v Pardubicích, pak to svého času bývaly např. Vysočina, Vox, Triangl, Pohoda, ČRo Olomouc či polské RMF FM. Dnes je dobře slyšitelný Contact a Kiss. Méně dobře pak Proglas, ČRo Brno a Orion. Ale teď už k jednotlivým východočeským rádiím.

 • Český rozhlas Hradec Králové (do roku 1999 Studio Českého rozhlasu Hradec Králové, frekvence 100.1 MHz z vysílače Krásné a 101.9 z Černé hory). Po roce 1990 prodělalo jistý vývoj po stránce programové, vcelku očekávaně vyvolaný novou konkurencí v podobě soukromých broadcasterů a zároveň dochází k pozvolnému prodlužování vlastní vysílací doby na současných 15 hodin denně. Jak známo, zbytek času vyplňuje program ČRo 2. Náplň ČRo HK je vcelku pochopitelně mnohem pestřejší než je tomu u provozovatelů komerčních.
 • Radio Profil začalo vysílat coby první soukromé rádio v lednu 1992. Z původních 4 hodin programu na frekvenci 96.9 MHz (z pardubické telekomunikační věže) se rychle prodlužovala jak vysílací doba, tak se lepšilo i pokrytí signálem. Od roku 1994 to byl kmitočet 95.7 MHz z hradeckého hotelu Černigov a v dalších letech pak přibyly frekvence 96.3 MHz a 103.6 MHz, obě zlepšující pokrytí na Vysočině. Rádio mělo velikou kliku v tom, že se rozjelo poměrně brzy a vklouzlo do prostředí o němž se ještě dlouhé měsíce rozhodně nedalo hovořit jako o konkurenčním. K tomu ještě připočítejme tehdejší nemalou státní dotaci a máme tady náskok, z něhož rádio dodnes těží.

  Bohužel období cca prvních dvou let, kdy byly malé zkušenosti překonávány nadšením a pracovitostí, je už nenávratnou minulostí a současný Profil je snad nejnudnější ze všech tuctových komerčních stanic. Jedním z důvodů bude určitě i neúměrně častá obměna pracovníků. Vlastníkem licence a provozovatelem je Radio Profil s.r.o. (do roku 1996 licence náležela dvěma podílníkům této společnosti).

 • Radio Labe bylo prvním soukromým rádiem sídlícím v Hradci Králové. Jeho signál na frekvenci 103.4 MHz se začal šířit z hoděšovické telekomunikační věže v květnu 1993 a programovou náplní rádio (patřící firmě P+F s.r.o.) ve své době tak trochu připomínalo pardubický Profil. Podmínky se však od startu pardubáků značně proměnily. Žádná dotace, nárůst konkurence v éteru, přitom téměř žádné zkušenosti jejich pracovníků. Když k tomu připočítáme brzké finanční problémy jednoho ze dvojice majitelů a zároveň držitele licence, pana Purmy, je předem jasné, že dříve nebo později bude muset k něčemu dojít. V případě rádia Labe k jeho postupnému úpadku až k definitivnímu konci v červnu 1995.
 • Radio Panag bylo druhým pardubickým rádiem startujícím v červnu 1993 (frekvence 91.6 MHz), ze stejné věže jako Profil. Zdánlivě podivný název byl ale pardubickým rockerům dostatečně znám. Jde totiž o zkrácený název Pardubické nezávislé agentury, která se ve své době věnovala především pořádání rockových koncertů. Člověk, který stál v jejím čele se teď stal i jedním z podílníků původní společnosti RADIO PANAG s.r.o. První problém však nastal velmi záhy tím, že majitelem licence se stává někdo jiný, totiž jeden z typických českých podnikatelů první poloviny 90. let, pan Radek Regent. Zároveň vznikla i nová společnost RADIO PANAG 91,6 FM s.r.o. Způsoby nakládání s penězi spolu s nereálnými představami o rockovém rádiu předurčily tento projekt k rychlému zániku (v březnu 1994). Do Panagu přestoupilo nemálo šikovných lidí z Profilu, nicméně to nemohlo stačit.
 • Radio Černá hora vysílající od srpna 1993 na frekvenci 105.3 MHz ze stejnojmenného kopce působilo zpočátku hodně amatérsky. Zkušeností bylo minimálně. Nicméně snadno rozeznatelné nadšení dokázalo překonat i ostrý spor mezi držitelem licence, panem Martinem Černým a společníky jedné ze servisních společností. Bylo to několik měsíců po zahájení vysílání a ve studiu tehdy zasahovala i policie. Vlastník licence se dodnes nezměnil.

  Černá hora je mj. i důkazem toho, jak je důležité mít dobré pokrytí signálem. Kromě výhodné polohy prvního vysílače se podařilo získat další frekvence. Postupně to byly 87.8 MHz (Suchý vrch, 1996), 96.2 MHz (Hradec Králové, 1997), 92.6 MHz (Pardubice, podzim 1998) a 87.6 MHz (Liberec, prosinec 2000). Stanice je dnes mezi východočeskými tou nejposlouchanější. Snad je to i tím, že je o malý vlásek „lidštější“ s nepatrně vkusnějším hudebním výběrem.

 • Radio Life je dokladem toho, jak snadno a rychle se u nás ve své době měnila rádia. Jestli vše probíhalo v rámci zákona, teď řešit nebudu. Několik týdnů po odmlčení Panagu (březen 1994) se na jeho frekvenci 91.6 MHz ozývá jakoby nic Radio Life. Za ním se skrývá společnost HYPOleasing a.s. v čele s držitelem licence p. Regentem. Za několik měsíců je sice obžalován ze zpronevěry desítek miliónů Kč, nicméně funkčnost soudů je otázka, která sem nejspíš také nepatří.

  V novém rádiu zůstává i programový ředitel, který sestavuje tým z vybraných pracovníků Panagu. Nicméně licence se v roce 1996 ujímá společnost Radio Life a rádio se dostává do rukou firmy Luděk Král.
  Od počátku jde o rádio s komerčními ambicemi, orientující se mladší část ekonomicky zajímavé posluchačské vrstvy. Hudební sound je plus mimus založen na zvuku syntezátoru.

 • Radio OK vstoupilo na scénu v listopadu 1994 s velkými ambicemi, opíranými mj. o napojení na některé další mediální společnosti v domovském Hradci Králové. Rozjezd (z komína opatovické elektrárny, na frekvenci 99.5 MHz) byl vzhledem k tehdejší konkurenci velice nadějný. Důvodem byl zřejmě i fakt, že mezi zaměstnanci bylo jen minimálně nováčků. Oč zajímavější a pestřejší byl program v prvním půlroce vysílání, o to větší škoda, že rádio následně sklouzlo mezi bezduché stanice typu Radia Profil.

  Tehdejší držitel licence, Rozhlasová regionální společnost a.s., přečkala bez větší újmy a jakoby zázrakem i aféru kolem investičního fondu Trend, do níž bylo namočeno několik dalších firem s RRS spřízněných. Třeba ještě dodat, že přesně po roce vysílání společnost RRS neodolala vábítku Evropy 2, jejíž signál se nastěhoval na už zmíněný komín. Zároveň s tím se „ókáčko“ přemísťuje na výhodnou kótu vysílače Krásné (frekvence 93.9 MHz), přičemž RRS uzavírá dohodu s firmou Media Party s.r.o., která pak program rádia OK provozuje. V únoru 2000 přechází frekvence 99.5 MHz do rukou Evropy 2 definitivně a RRS mizí ze scény.
  Media Party se zároveň stává sama majitelem rádia OK.

  Jen pro úplnost: do července 1999 vlastnilo firmu Media Party 6 fyzických osob, poté se stává 51%-ním podílníkem ředitel rádia a 49% se dostává do rukou První rozhlasové s.r.o. To všechno však neznamená, že by se za celou dobu měnili lidé ve vedení rádia. Vykrývací frekvence pro Hradec Králové (103.4 MHz) funguje asi 3 roky.

 • Radio Metuje zůstává stále nejmladším východočeským broadcasterem. A to přesto, že jeho start se datuje do října 1995 (na frekvenci 92.8 MHz, z Dobrošova). V dalším roce přibyla dokrývací frekvence 94.7 MHz (Broumov a Vamberk). Vlastníkem licence a provozovatelem je Radio Metuje s.r.o. Malý dosah (např. v Pardubicích je rádio běžně neposlouchatelné) zůstává hodně velkým handicapem. Živé vysílání prostřednictvím Internetu se zatím běžného posluchače příliš nedotýká.
 • Radio Duha jsem zmínil už v úvodu v souvislosti s Evropou 2. Od jeho počátku v roce 1995 až dodnes nedošlo ke změně majitele licence (fyzická osoba, pan Jan Doubek) ani provozovatele (rádio Duha s.r.o.). A to přesto, že se nedávno oficiálně přeměnilo de jure přímo v Evropu 2. Program se ale nemění.

  Mám-li připojit na závěr nějakou subjektivní poznámku, zkusím vyslovit pouze jednu skutečnost naznačující mnohé. Od roku 1995 nedošlo na východě Čech v této oblasti k jediné trochu výraznější změně. A změna rovná se život.

 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .