Výsledky Marketér roku 2021 a rozhovor s Jitkou Vysekalovu, čestnou prezidentkou ČMS

Česká marketingová společnost včele s docentkou PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D., čestnou prezidentkou ČMS a Ing. Tomášem Davidem, prezidentem ČMS vyhlásila oficiální výsledky 17. ročníku soutěže Marketér roku 2021. 

????????????????????????????????????

Zdroj: ČMS

V podvečer 19. května 2022 se v Divadelního sálu Klubu Lávka odehrálo finále soutěže 17. ročníku Marketér roku 2021. Večerem provázel moderátor Karel Voříšek a mladá plzeňská kapela Džangobells zpříjemnila večer všem zúčastněným. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Kromě hlavních cen udělila porota i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty, stejně tak vybralo k ocenění svoje kandidáty i prezidium ČMS.

Exkluzivní rozhovor s čestnou prezidentkou České marketingové společnosti, s docentkou Jitkou Vysekalovou.

Jak hodnotíte letošní 17. ročník Marketér roku? 

Určitě jsme všichni ocenili to, že jsme se mohli zase sejít bez roušek a bez covidových omezení. Celá atmosféra tomu také odpovídala a bylo vidět, že virtuální realita nemůže tu skutečnou nahradit. Z hlediska soutěže a profesionality jednotlivých projektů bych kromě hlavní ceny Velkého modrého delfína, kterého si odnesla Simona Lišková, marketingová ředitelka, Vodafone Czech Republic, a.s. za úspěšnou široce cílenou kampaň s prokazatelnými ekonomickými výsledky, ráda upozornila na další projekty.  Hlavně ty, které naplňují jedno z důležitých kriterií hodnocení a to je inovativnost, protože pro lidstvo je důležité  umět si položit otázku: „co kdyby to šlo i jinak?“ Proto bych ráda vyzvedla projekt  Ing. Radima Dittricha, jednatele, vedoucího kreativního týmu, idea maker, režisér, Action Please, s.r.o., který byl oceněn za inovativní kampaň V hlavní roli strojař pro posílení zájmu o Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (Zelený Delfín). Dalším hodnotícím kritériem byla profesionalita a etika. Cenu Růžový delfín získala Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., zakladatelka a výkonná ředitelka, Asociace společenské odpovědnosti za komplexní vytvoření a realizaci společensky prospěšného e-shopu s udržitelnými produkty a dárky Nakup na Dobro.

Co Vás překvapilo? 

Po dvouleté pauze to byl zcela jistě velký zájem a počet přihlášek. Přes složitou společenskou situaci se sešlo mnoho zajímavých a inspirativních projektů z různých oblastí nejen ekonomické sféry, ale i dalších oblastí našeho života, kde marketing hraje důležitou roli. Velmi mě potěšila přátelská atmosféra setkání a velký zájem odborné marketingové veřejnosti. 

Vychází z letošního ročníku nějaké zajímavé trendy?

Z přihlášených projektů je zřejmé, že se zvyšuje orientace na zákazníka, předložené projekty obsahovaly buď komplexní řešení v rámci  marketingové strategie nebo specifická řešení v oblasti komunikace, značky atd., některé s přesahem do globálního trhu. V životě, ale i v marketingu hrají velmi důležitou roli emoce, které ovlivňují naše chování i jako spotřebitele či zákazníka.  Proto zůstávají jedním z marketingových trendů i v dnešní době.

Co byste vzkázala mladým začínajícím marketérům, co ještě studují? 

Aby přihlásili své projekty a nápady do dalšího ročníku v kategorii Mladý Delfín. A aby pro své ambice v online prostředí a na sociálních sítích nezapomněli na reálný život, který nám přináší stále nová překvapení.

Děkujeme za inspirativní rozhovor! 

Výsledky Marketér roku 2021

Hlavní cena Velký modrý delfín          
Simona Lišková, marketingová ředitelka, Vodafone Czech Republic, a.s.
za úspěšnou široce cílenou kampaň s prokazatelnými ekonomickými výsledky 

Zlatý delfín   
PhDr. Stanislav Gálik – CEO & Předseda představenstva, 
Ing. Ondřej Přikryl – Chief Marketing  Officer, Driverama Holdings, a.s.
za úspěšně zpracovaný byznysový model vycházející z digitalizace a přinášející mezinárodní přesah

Zelený delfín          
Ing. Radim Dittrich, jednatel, vedoucí kreativního týmu, idea maker, režisér , Action Please, s.r.o.
za inovativní kampaň V hlavní roli strojař pro posílení zájmu o Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava

Růžový delfín
Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., zakladatelka a výkonná ředitelka, Asociace společenské odpovědnosti
za komplexní vytvoření a realizaci společensky prospěšného e-shopu s udržitelnými produkty a dárky Nakup na Dobro

Ceny prezidia ČMS – Duhoví delfíni   


Aleš Kaspar, ředitel, Gravitační vinařství VILAVIN  KASPA, s.r.o.
za úspěšnou marketingovou podporu inovativního projektu v oblasti vinařství

Adam Klofáč, MORIS design, s.r.o., spolumajitel
za unikátní koncept prodejny v segmentu chovatelských potřeb           

Ing. Jan Kodada, Ph.D., ředitel obchodu a marketingu, Gebrüder Weiss, s.r.o.
za kvalitní projekt CSR sponzoringu 100 kroků zpátky do života

Taťána Kuchařová, předsedkyně správní rady, ambasador, Nadace Krása pomoci
za kvalitní nadační projekt s mezinárodním přesahem

Mgr. Imrich Masliš –  brand manažer,  Ing. Michal Horna –  PR manažer
GlobeTech Innovation s.r.o
za úspěšný technologický transfer v oblasti kosmetiky s rychlou návratností a výraznými nárůsty prodejů

Radek Sajvera, předseda představenstva, RAPETO, a.s.  
za efektivní využití TV sponzoringu pro podporu prodeje produktu Pangamin

PhDr. Michal Šesták – obchodní a marketingový ředitel, Ing. Štěpán Ryska – majitel, investor, M.G.C. Trade, s.r.o.
za úspěšnou marketingovou komunikaci při uvedení nového výrobku na trh vytvořením vhodného příběhu s přesahem do CSR

Ing. Miroslav Šmíra, vedoucí partner, Rob4Job, s.r.o.
za podporu start-upového projektu vhodnou volbou marketingového mixu včetně využití výstav a veletrhů, prezentace v TV a na sociálních sítích 

Ing. Martina Weberová, MALFINI, a.s.
za profesionální využití výzkumu trhu při tvorbě marketingové sttrategie launche nové exkluzivní kolekce pracovních oděvů

Malí modří delfíni

Ing. Michal Jakl, STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o.
za úspěšný re-launch značky Key Rum na českém a slovenském trhu 

Mgr. Leona Kotlasová, marketing manager, WE|DO CZ, s.r.o. 
za příkladné využití komunikační kampaně na posílení zpětné vazby od zákazníků ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Ing. Katarína Machytková, Group Marketing Manager, HOSPODSKA Špork, s.r.o. 
za realizaci originální marketingové strategie restaurace Červený Jelen s důrazem na maximalizaci zákaznického zážitku

Pavel Pokorný, manažer marketingu, NOVASERVIS, s.r.o.
za komplexní marketingovou kampaň vhodně využívající sportovní celebritu

Mgr. Markéta Vinkelhoferová, předsedkyně představenstva, koordinátorka komunikace a marketingu, Fair & Bio družstvo
za vhodné využití on-line marketingu založeném na kvalitní analýze dat

Čestná uznání za úspěšnou nominaci 

PaedDr. Petr Paksi, DBA, jednatel, JAP FUTURE, s.r.o.  
za efektivní marketingovou podporu inovativního obkladového systému Efekta

Ing. Lenka Szotkowska, marketingový specialista, CZ Workshop, s.r.o.
za úspěšné využití webových stránek pro podporu projektu Lucián

Ing. Jan Vokurka, jednatel, Kitl, s.r.o.  
za originální prezentaci českého výrobku, výrazně posilující povědomí o značce

Jan Zykmund, generální ředitel, Originální brambůrky, s.r.o.
za podporu úspěšného podnikatelského záměru prostřednictvím rozsáhlého souboru CSR aktivit.                             

Bližší informace na www.cms-cma.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .