Otevřený dopis Martina Vadase poslancům a senátorům Parlamentu ČR

radiotv22Poslancům Poslanecké sněmovny PČR
Senátorům Senátu PČR
Sněmovní 4
118 00 Praha 1

Otevřený dopis

V Praze, dne 14.listopadu 2001

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

nelíbí se mi dnešní situace okolo elektronických médií v České republice. Zdá se, že jednáním Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání byl vytvořen problém kolem CME s následným mezinárodním arbitrážním řízením a hrozbou platby cca 40 miliard korun, kterou má uhradit Česká republika – svým dílem tedy i já, jako daňový poplatník.

V našem tisku se dokonce objevil názor poslance Ivana Pilipa, že „Radu je třeba bojkotovat, neboť se chová jako zločinecká organizace“. Dokonce i premiér Zeman řekl, že právě „rada je jedním z důvodů, proč stát prohrál arbitráž se CME“ (MFDnes 27. října 2001 str. A2).

Jsem znepokojen svědectvím pana Františka Schildbergera, bývalého člena RČR RTV, publikovaným v tisku o stresech a nátlacích, kterým byl vystaven jako člen vrcholného správního orgánu státu v oblasti elektronických médií, jež vedly až k jeho odstoupení.

Přirozená zdrženlivost politiků k zásahům do sféry médií není zde na místě, protože jsou to právě poslanci a senátoři, kteří schválili zákony o provozování vysílání, kterými mj. umožnili likvidaci licenčních podmínek, rozdávání zdarma omezených veřejných statků, jakými jsou právě licence na vysílání a nově umožnili dokonce i další obchodování se zdarma získanými licencemi (byť po dvou letech). Tato Vaše zákonodárná aktivita nemá nic společného s vytvářením liberálního mediálního trhu, ale vytváří pouze a jen korupční prostředí a umožňuje další kriminální aktivity.

Dovoluji si Vás požádat, abyste cestou poslanecké nebo senátorské iniciativy zorganizovali veřejná slyšení členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, kde by její (dnešní i včerejší) členové veřejnosti vysvětlili praxi dle stávajícího zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a svá počínání v souvislostech, které předcházely výrokům mezinárodní arbitráže, včetně údajných vazeb na pana Železného, o jehož aktivity se intenzivně zajímá Policie České republiky, a firmy okolo TV NOVA. Věříme, že se Vám podaří přizvat i (od 26. října 2001 – již jen bývalého člena Rady R+TV) pana Františka Schildbergera a případně i pana Stanislava Milotu, aby i zde vysvětlili „stresy a tlaky“, které vedly k jejich odstoupení z významné veřejné funkce.

S pozdravem

Mgr. Martin Vadas,  pedagog FAMU

E-mail: martin.vadas@volny.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .