Otázka odstoupení CET 21 od servisní smlouvy s ČNTS se vrací k Městskému soudu

radiotv22Nejvyšší soud v Brně rozhodl 14. listopadu 2001 o zrušení rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 4. května 2000 a dále o zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. prosince 2000. Vrátil tak spor o odstoupení od servisní smlouvy mezi CET 21 a ČNTS zpět k projednání k soudu první instance, tj. Městskému soudu v Praze.

„Na jedné straně jsme zklamáni, protože soudní koloběh nekončí, na druhé straně nás závěry Nejvyššího soudu  nijak nepoškozují, naopak zpřesňují některé závěry, které jsou závazné pro soud první instance,“ uvedl generální ředitel TV Nova Vladimír Železný.

„Nejvyšší soud negativně hodnotil část rozsudku soudu první instance
(tj. Krajského obchodního soudu v Praze), kterým bylo vyhověno ČNTS a ve kterém byl ČNTS přiznán nárok na exkluzivní plnění vyplývající ze servisní smlouvy mezi CET 21 a ČNTS. Pravomocné také zůstává  rozhodnutí Krajského soudu, kterým zamítl návrh  na určení exkluzivity ČNTS zabezpečovat služby pro držitele licence CET 21. Proti tomuto výroku soudu první instance nebylo podáno ani odvolání ani dovolání, a proto je rozhodnutí pravomocné“, řekl dnes advokát Mgr. Ondřej Kuchař.

„Požadavek CME na exkluzivitu vztahů je v současné době již překonaný. Nový mediální zákon totiž pojem exkluzivity v tomto smyslu nezná. Naopak zákon zdůrazňuje nezávislost provozovatele a ukládá mu povinnost odebírat díla vyrobená různými producenty“, dodal V. Železný.

Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu není přípustný opravný prostředek a jeho právní názor je závazný jak pro soud první instance, tak i případně pro odvolací soud.

Martin Chalupský
tiskový mluvčí CET 21
agentura CEPRA, a.s

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .