Rada ČT volila generálního ředitele

ctmala2V průběhu dnešního dne jsme pro vás průběžně sledovali volbu ředitele ČT.

Krátce po poledni byla zahájena schůze Rady ČT, ta má na svém zasedání jediný bod programu – volbu generálního ředitele České televize, obsadí post na příštích šest let. O osudu rozhoduje 14 radních. Kandidáti na post vystoupí v abecedním pořadí – Jana Bobošíková, Hynek Chudárek, Jiří Janeček, Jana Kasalová a Radomír Pekárek.

Přečtěte si jednotlivé projekty kandidátů v dvojdílné sérii:
Boj o post ředitele ČT – první díl
Boj o post ředitele ČT – druhý díl

Dnešní jednání také živě přenáší ČT24.

12:00 Zahájena schůze Rady ČT k volbě ředitele. Členy volební komise Rady ČT byli jmenování Jan Brandejs, Jiří Presl a Ivan Satrapa.

12:10 Začíná krátká přestávka na občerstvení, během ní se připravuje na svůj výstup první kandidátka – Jana Bobošíková. Pauza je naplánována zhruba do 12:30.

12:21 Jana Bobošíková poděkovala v úvodu za hlasy pro její osobu. Začíná její 10minutový projev. Oceňuje pokračování volby a je ráda, že Rada nepodlehla tlakům. Vyzdvihla svá působiště – redaktorka ČT, ředitelka zpravodajství ČT či jako moderátorka komerční diskuze. Stranou nenechala ani minulost v Evropském parlamentu.

Z veřejnoprávní televize chce udělat „respektovanou a dynamickou televizi, která nebude slouhou politiků„. Dále uvedla: „Z ČT lze udělat pilíř prestiže ČR, musí si uvědomit svou sílu a možnosti. Zároveň se otevře veřejnosti a především profesionálům. ČT musí mít po roce 2012 vyprofilované své kanály, akcent bude dávat na vývoj nových formátů (i zábava se vyskytne).“

rada01„Nikoli selektivní přístup“ zvolí Jana Bobošíková v případě mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny ČR. Všem dá stejné možností a stejný prostor. Generální ředitelkou bude proto, že ČT je klíčem k rozvoji ČR.

12:33 Začíná půlhodina dotazů Rady ČT na Janu Bobošíkovou. „Mandatorní výdaje jsou menší riziko než koncesionářské poplatky,“ prohlásila k prvnímu dotazu. Ten směřoval na financování. Jana Bobošíková plánuje zrušení reklamy a zefektivnění výběru koncesionářských poplatků, financovat ČT by měl také stát. Reklama televizi veřejné služby deformuje.

Zahraničí ji inspiruje například tím, že jednou za 14 dní může jedna z politických stran vystoupit v pěti minutách vysílání (nikým nemoderované), vysvětlují v nich občanům různé aktuální problémy. Sport na obrazovku rozhodně patří, je to veřejná služba. ČT ale nemá usilovat o drahé komerční přenosy.

Radní Helena Fibingerová narážela na krizi, v níž se ocitla v ČT za jejího působení v čele zpravodajství ČT a ředitelování Jiřího Hodače. Je skeptická k další situaci. Kandidátka říká, že se nejde mstít. Ve svých záměrech očekává podporu Rady, pokud jsou prý zaměstnanci profesionálové, její působení budou respektovat. Je připravena spolupracovat s každým, kdo se chce podílet na rozvoji ČT.

Politické angažmá pro ní bude pasé ve chvíli, kdy bude zvolena. Je okamžitě připravena složit politickou funkci. „Okolí by si všimlo, že prosazuji své osobní názory.“ Okolí dokonce označila za citlivé k jakýkolim politickým názorům. Změny, které prosadí, bude prezentovat ve speciálním pořadu. V tom by se měly objevovat i předtočené příspěvky. Asociace s pořadem Volejte řediteli odmítá, „nebyla by to one-man-show„.

12:50 Ke slovu se dostává Hynek Chudárek, má asi 10 minut na představení své koncepce. V úvodu své obhajoby se představil – „nejsem tak mediálně známý jako paní chudarek_01Bobošíková„. Jako svou zásluhu zmínil především působení v televizi Óčko. Televize je dlouhou dobu v zisku a pracuje s vyrovnaným rozpočtem.

Hlavní prioritou je vyrovnaný rozpočet při nesnižování objemu výroby a kvality. Nutná jsou úsporná opatření – restrukturalizace výroby, optimalizace personálního obsazení. Postavení ČT vnímá jako místo samostatné televize vedle komerčních televizí. Stálý externista nemá v jeho instituci místo. Poplatky chce navyšovat jen jako inflační opatření.

Reklama je po roce 2012 respektovatelná jen omezeně jako v současné době – účelově vázaná, navíc by ji zachoval jen u významných sportovních utkání a akcích, které to přímo vyžadují. Sponzoring a teleshopping bude zachován také, podnikatelská činnost je další možnost financování, stejně jako fondy EU. Profilaci kanálů by zakončil v roce 2012, zatím chce silnější Jedničku, „aby se reklama lépe nakupovala„. První program – akcent na původní dramatickou a dětskou tvorbu, Dvojka – menšiny, dokumenty a další magazíny. ČT4 a ČT24 ponechá. Počet programů je v současné chvíli konečný.

13:00 Dotazy na kandidáta Chudárka. Rada chválí prioritu vzdělávání dětí a další programy pro děti.

Úspory v televizi podle Chudárka jsou. Práce externistů je sice běžná, nemůže být ale jediná. Zaráží jej, jak je možné, že ČT zadává výrobu nové pěvecké show externí firmě. „Proč je levnější?,“ ptá se. „Reklama v ČT do roku 2012 je daný stav. Nevíme, jak se bude vyvíjet trh dále.“ Veřejnoprávní televize má svůj zdroj financování. Reklama mu vadí, ČT sklouzává do soutěže s komerčními televizemi zejména kvůli programového schématu.

V budoucnu by zveřejnil výši částky výroby pořadů. Radní namítají, že tato informace je veřejná i dnes. Radní zajímalo, zda je sledovanost důležitá. Chudárek říká, že bez sledovanosti nemůže televize existovat. Nemá o ní jít však v první řadě. V prime-time budou pořady schopné konkurovat komerčním televizím. Radní Fibingerová souhlasí, že v ČT jí reklama vadí. Upozorňuje, že reklama v televizi musí být kvůli nákladům na digitalizaci. Po roce 2012 Chudárek reklamu chce jen pro zvláštní akce, využít by ji mohl například na digitalizaci archivu. Situaci by ale podle něj musel upravovat zákon. Sponzoring zachová, není to samé jako reklama.

13:20 S projevem začíná Jiří Janeček. O svém projektu hovořit nechce, všichni si jej mohli přečíst. Poukazuje především na své velmi dobré dosavadní výsledky ve funkci generálního ředitele ČT. Vyzdvihuje spokojenost diváků, ti hodnotí ČT osmi body z desetibodové škály. Posledních šest let vnímá jako „období stabilizace„. „Čeká nás období kvality„, takto  si představuje profilaci programů. Dále bude pokračovat digitalizace vysílání a archivu. Posilovat bude zpravodajství a jeho regionalizace. Regionální zpravodajství chce lépe cílit.

janecek02Zabýval se i profilací programů. Jednička se oprostí od zpravodajství, omezí se počet sportovních pořadů na Jedničce a Dvojce, olympiáda bude na dvou kanálech. I další sportovní (významná) klání budeme vysílat Dvojka, ta dá navíc prostor nezávislým tvůrcům a bude alternativou. „ČT24 byla stvořena jako první zpravodajský kanál, dostává komplexnější tvář. Programové schéma bude přesně dané, vytvoříme programové sloupy. Bude i více regionálních vstupů. Ve sportu dáme větší prostor menšinovým sportům.“

Plánuje 300 hodin vzdělávacích pořadů, v roce 2012 přibude dalších 50 hodin.  V přípravách je i internetový portál, který má vzdělávat.  Dětské pořady zaujmou prostor 1600 hodin ročně, postupně až 1900. Pro děti jsou v přípravě i Večerníčky a další pohádky či publicistické programy. Reklama by mohla pokračovat i po roce 2012, stát nemá finance na dotaci filmů – toto je podle něj jedna z „bohulibých činností„. Finance nemají „téct“ pouze komerčním subjektům. „Další zefektivnění poplatků bude velmi obtížné,“ říká k financování kandidát Janeček. Mimo jiné uvedl, že„Ivo Mathé odcházel se ziskem 600 milionů, já mám 3 miliardy.“ Prostředky budou potřebné v budoucnu například se zavedením HD.

13:38 Začíná třetí kolo dotazů. Stát podle radních selhává při financování filmů, ČT roli státu plně zastupuje. Spíše by se však měla věnovat televizním žánrům. Janeček říká, že z koprodukčních filmů jde i část zisků. Je to prý oboustranně výhodné. Probíhá koprodukční spolupráce s Německem a Slovenskem, některé pořady a projekty už se vytváří.

Objektivnost je téma, na nějž se ptá radní Svobodová. Janeček říká, že ne vždy lze být objektivní na 100%, při mnoha tisících reportáží se ne vždy vše vydaří. Na další dotaz ohledně sledovanosti popírá, že je na prvním místě, mít ji musí: „Televize veřejné služby musí být sledovaná. Měla by mít okolo čtvrtiny televizního trhu. Kdyby měla pod 10%, byla by zbytečná.

Televize financovaná státem je nesmysl. „Nebylo by to dobré především pro diváky,“ pokračuje Janeček. Radní Fibingerová chválí velké finanční rezervy, které pan Janeček vytvořil. Fibingerová spíše komentuje dosavadní působení, dále se vyslovuje pro zachování reklamy, té se nemá úplně zbavovat. Radní Dana Makrlíková vyjmenovává zprávy z médií, které se zmiňují o předražené výrobě v České televizi oproti jiným televizím. Janeček tvrzení odmítá s tím, že výroba je podle něj levnější než výroba v jiných televizích.

14:00 Probíhá desetiminutová přestávka.kasalova01

14:12 Pokračuje zasedání Rady ČT. Ke slovu se dostává předposlední kandidátka Jana Kasalová. V úvodu svého projevu se zmínila o tom, že „Česká televize je permanentní šance, obrovská příležitost (…) pro nás lidi žijící v této zemi. Je to i povinnost postavit se braku a zjednodušování. Nechci se však vymezit negativně.“ Televize je místo, kde „by se měly oprašovat hodnoty či chránit český jazyk.“ ČT má přinášet na obrazovky nové trendy. Rozhodně dokončuje digitalizaci a posiluje regionalizaci. Veřejnoprávní instituci považuje za „tvořivou dílnu„. Chce přitahovat nové a nezávislé producenty, profesionály i kvalitní novináře. „Nebudu na papíře škrtat stovky zaměstnanců a různé pořady.“ ČT podle kandidátky není v kritickém stavu.

14:22 Začíná další kolo otázek. Chce připravit audit využití prostor, množství budov a dalších prostor označila za „moloch„. S najatými budovami se vypořádá ve chvíli, kdy se seznámí s výsledky auditu. Obrovské náklady spotřebuje třeba vytápění velkých chodeb a velké množství pronajatých prostor je nesmyslné.

Kasalová má radním objasnit termín „důsledná regionalizace„. Podle ní se nejedná jen o budování studií, nejdůležitější je pracovat s lidmi, kteří v dané oblasti žijí. Chybí jí kontakt s regionálními novináři. Potřeba je „niterní“ přístup k občanům a více pracovat s redaktory, kteří v regionech bydlí.

ČT se má více otevřít diskuzím a panelům. Nutná je profilace producentů a programových pracovníků. Radní Milan Uhde připravil otázku vztahující se k jejímu komerčnímu působení. Citoval Shakespeara, ten řekl „Važte si radosti jednotlivce před spokojeností tleskajících tisíců.“ Zkušenosti z komerční sféry jsou podle Kasalové neocenitelné pro veřejnoprávní médium.

Radní Svobodová řeší spravedlivé zastoupení politických stran ve zpravodajství, kandidátka si nemyslí, že ČT pochybila, redaktoři jsou pod velkým tlakem, ale svou práci odvádí dobře. Radní zajímá i tvorba pro děti a mládež, „mluvím jako maminka holčičky (12). Moje dítě se na ČT nedivá, pouze na Večerníčky. V tom je polovina odpovědi. I za cenu metody pokus-omyl je třeba modernizovat.“

14:45 Začíná projev posledního kandidáta na post ředitele ČT, tím je Radomír Pekárek. Jeho profesní život je vázán s televizním prostředím. Klíčovým momentem bylo vytváření servisu pro TV Nova ve studiích Barrandova. V těchto místech měl možnost srovnávat komerční a veřejnoprávní sféru. Hovoří o budoucím směřování: „ČT nemá být jen intelektuálním, ale i technologickým lídrem.“

pekarek02Co se týče programů, nezdá se mu překrývání programů a stejně jako ostatní kandidáti chce vyprofilovat všechny 4 programy. První program se má zaměit na kinematogragii (i ve spolupráci s nezávislými tvůrci), Dvojka bude pak cílena na menšíny. Pro pátý připravovaný kanál v HD se vyslovuje kladně, jeho budoucnost je nutná a náplň má být dostatečně kvalitní.

Nabízí transparentnější hospodaření s koncesionářskými poplatky, zprůhlednit se má také celkové financování ČT.

14:54 Poslední kolo dotazů startuje. „ČT neplní svou povinnost,“ to uvádí v projektu kandidát. Radní zajímá, co tím má na mysli. „Jinak by nemohly být schvalovány výroční zprávy,“ upozorňuje Prokeš s tím, že navíc podléhají tzv. velké radě. „Kde vidíte, že televize neplní zákonné povinnosti?“ zní Prokešův dotaz. Kandidát se odvolává na ročenku, údaje v jednotlivých tabulkách vykazují nesrovnalosti. Problém nevidí v účetním hledisku. Ptá se, zda jsou kapacity budov únosné. Nelíbí se mu velké budovy (stejně jako kandidátce Kasalové).

Pekárek se vyjádřil k personálním otázkám, Jana Bobošíková chce snížit počet o čtvrtinu, Hynek Chudárek pak až o třetinu. Pekárek naváže na to, co je v ČT v pořádku. Nebude dělat radikální změny. Radní Svobodová se dotýká zkušeností komerčních televizí. Zajímá ji, jak může konkurovat ČT komerčním televizím v „jejich nekvalitě„. ČT se podle něj snaží nesklouzávat do komerčnosti, nemůže se však vyhýbat atraktivnosti.

15:04 Volební komise připravuje první kolo volby.

15:10 Začíná první kolo volby.  Každý radní může v tomto kole zaškrtnout maximálně dvě jména. Volba je tajná.

15:25 Výsledky prvního kola hlasování:
Jana Bobošíková  0 hlasů,
Hynek Chudárek – 5 hlasů, Jiří Janeček – 12 hlasů, Jana Kasalová – 8 hlasů, Radomír Pekárek – 1 hlas.

Do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, tedy Jiří Janeček a Jana Kasalová. Odevzdáno bylo 14 platných hlasů. Připomeňme, že ten kandidát, který získá v druhém kolem aspoň 10 hlasů, bude jmenován do funkce generálního ředitele České televize.

15:26 Připravuje se druhé kolo první volby. V tomto kole vybírají radní pouze jedno jméno.

15:42 Výsledky druhého kola první volby:
Jiří Janeček – 9 hlasů, Jana Kasalová – 3 hlasy.

Jiřímu Janečkovi tedy uniklo (prozatím) křeslo o jediný hlas. Nyní se chystá třetí kolo první volby. V něm se utkají opět Jiří Janeček a Jana Kasalová. Bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků. Radní měli právo zdržet se hlasování a nezaškrtnout ani jedno jméno.

15:45 Připravuje se třetí kolo první volby. I v tomto kole vybírají radní pouze jedno jméno. Vyhlášena byla půlhodinová pauza. Na ní se budou radní bavit o další volbě.

16:30 Po delší pauze pokračuje volba generálního ředitele České televize, právě začíná třetí volba prvního kola.

16:40 Výsledky třetího kola první volby:
Jiří Janeček – 10 hlasů, Jana Kasalová – 3 hlasy.

Generálním ředitelem České televize se stal JIŘÍ JANEČEK. Získal potřebné minimum – deset hlasů.

Zdroj fotografií: živé vysílání portálu ČT24.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .