Boj o post ředitele ČT – druhý díl

kavky2V druhém díle se podíváme na zbylých 10 projektů kandidátů na ředitele ČT. V třístránkové koncepci byli někteří z kandidátů skoupí na slovo, jiní plně využili maximálně povolený rozsah. V projektech se objevuje zaměření na regionální studia nebo rozšíření stanic ČT až na plných 8.

Petr Klimeš

Ani toto jméno není nijak neznámé. Funkci ředitele ČT zastával v letech 2002 a 2003, pouze ovšem jako prozatímní ředitel. Jeho projekt nese název „Moderní a kvalitní veřejná služba“, vypracoval jej spolu s bývalým ředitelem Ivo Mathé. Velký důraz klade na přeprogramování stanic ČT, v současné době prý dochází k duplicitám. První program se zaměří na publicisticko-zpravodajský obsah, kanál bude založen na pevných časových osách. Kromě tradičního obsahu by přibyly pořady věnované ekologii, ochraně práv občanů, pořady o menšinách a náboženství, zkrátka by nepřišly ani strukturované talk-show. Druhý kulturní okruh dá přednost filmům a dokumentům či jiné hodnotné formě. Ke slovu by se mohly dostat i „kvalitní zábavné pořady“, hudební přenosy, magazíny a publicistika o kultuře. Třetí program se zaměří na výchovu a vzdělávání (tematická dramatická tvorba, nové české filmy se spoluúčastí ČT, program pro děti a další). Čtvrtý okruh zůstane sportovní.

Pro ČT chce získat větší prestiž, televize by měla upustit od estrád a spíše se věnovat investigativní žurnalistice. Zřídí funkci intendantů, ti by zodpovídali za jednotlivé okruhy (obsah i náklady). V závěru třístránkové prezentace shrnuje podstatu: „Podstatou projektu ‚Nová ČT‘ je systémová změna v řízení a fungování ČT, která směřuje k tomu, aby se ČT stala televizí silných témat, vynalézavých formátů a výrazných osobností.“


Radomír Pekárek

Bývalý šéf projektu TV Barrandov své první kroky soustředí k posílení a obhájení postavení ČT na mediálním trhu. Pro občany chce zprůhlednit hospodaření této instituce a zlepšit image ČT. a objevovat nové talenty, například zapojením studentů FAMU do speciálních bloků. První okruh ČT1 zbaví repríz a zpravodajství, stane se pilířem televize. Pro děti a mládež připraví ucelený prostor a výchovný program. ČT2 se pod jeho vedením má profilovat pro vysílání dokumentů a vzdělávacích pořadů. Sport z ČT2 nevymizí úplně, ČT4 má vypomoci zejména s olympiádou. ČT2 se tedy zaměří na kulturní program bez publicistiky. Na ČT24 by se měly zkvalitnit poskytované informace, vytýká opakování spotů a „hluchá místa“ jako pořady „bez komentáře“ či „nezáživné přenosy“. „Debaty ať už s politiky nebo jinými hosty by měly být vedeny v nekompromisním, ale korektním a věci znalém duchu tak, aby divák měl možnost získat věcné informace o daném tématu,“ píše v projektu Pekárek.

HD vysílání neodvrhuje a bude v ní rozhodně pokračovat. Ukončit analogové vysílání plánuje přesně v den 11.listopadu 2011. Na poli ekonomických plán dominuje projekt o zmírnění dopadů ekonomické krize. Financování plánuje zprůhlednit, hledat by se měly rezervy, sníží se náklady a naopak zvýší se počet hodin vlastních pořadů.


Jiří Potužník

Bývalý redaktor ČT a v současné době euromluvčí odcházející vlády Mirka Topolánka vnímá veřejnoprávnost zejména jako důvěryhodnost. I u tohoto kandidáta se objevuje výrazná profilace současných 4 programů. První okruh se má chovat obsahově i formálně jako veřejnoprávní, ale má zároveň být ekonomicky srovnatelným konkurentem. Pořady plánuje vyrábět tak, aby byl v poměru divácký úspěch, výrobní náklady a atraktivita pro reklamní inzerenty. Ekonomicky nezávislá tvorba se pak dostane na obrazovky druhého kanálu, připravuje menšinové žánry jako dokument či vzdělávání, musí tu však stále existovat zpětná vazba. Zpravodajská ČT24 chce dále zkvalitnit, má fungovat jako „informativní i analytický program“ a „neomezovat se jen na přímé přenosy a rozhovory“. Čtvrtý program zůstane také zachován a jeho obsah se výrazněji nezmění.

V oblasti tvorby se vrací ke zpravodajství, nelíbí se mu, že hlavní zpravodajská realce začíná telegrafickým přehledem událostí, které už dávno přinesl tisk nebo internet a hledat zajímavější formy. Perspektivně plánuje koprodukční výrobu se zahraničními institucemi. Transparentnost a vyrovnaný rozpočet je další položkou v kandidátském projektu. Vrací se k financování, v úvahách překvapivě spekuluje o úplné eliminaci reklamy.


Jiří Roupa

Třístránková sumarizace tohoto uchazeče je velmi skoupá. Nevystačí ani na půl stránky. V oblasti technologie a techniky plánuje dokončení digitalizace už do roku 2010. Chce „zahájit spolupráci na bázi vzniku nových přenosových a projekčních technologií, např. 3D, společně s grantovou politikou jednotlivých vysokých škol“.  V oblasti obchodu a ekonomiky se zaměří na vlastní TV tvorbu, nákupy akvizic se mají omezit. Jednou ročně plánuje produkovat jeden velkofilm a minimálně dva kvalitní seriály (čerpat se má v oblasti historie). Program obohatí o zábavu, humor a satiru. Pořady připraví na bázi „Právní poradny pro každého“, přidává možnost zapojení diváků. Seriály si vezmou inspiraci také u díla „Hříšní lidé města Pražského“.


Rostislav Senjuk

Dnes už bývalý poslanec nehodlá dělat radikální změny v průběhu prvních měsíců. V první etapě bude „poznávat“ situaci, trvání odhaduje asi na půl roku. Plánuje seznámení se s kolektivem, výpověď udá jen „neprofesionálním“ lidem. V druhé etapě „projektování a příprava systému“ chce pracovat se stávajícími odborníky. V programovém segmentu hodlá dbát na českou produkci. Vytváří jakýsi trojúhelník (znalosti – kultura – sport), prvky v něm mají být vyvážené. V této fázi plánuje Senjuk vyvíjet tlak na zvýšení příjmů z prodeje produkce ČT (právě kvůli snížení podílu reklamy ve vysílání). Po roce až dvou od jeho nástupu se ke slovu dostane třetí etapa („ouvertura – spuštění“). Stávající systém fungování ČT považuje za kvalitní, stanici proto chce posunout na vyšší úroveň. Novinky hodlá nastolit pozvolně, cílové diváky nechce „odstrašit“. Ve vysílání dostanou prostor nové programy (jak v hlavním vysílacím čase, tak i mimo něj). „Zároveň nastavím kvalitativně nové hranice pro zábavnou tvorbu.“.

Čtvrtá etapa projektu nese název „kantáta“. Z programů vytváří celek, první program dostane roli „průřezového média“. ČT24 má změnit tvář, k stávajícímu obsahu přibude více regionálních informací „včetně nediskriminujícího plošného monitoringu politiky“. Zkrátka nepřijdou expertízy. Z druhého programu budou proudit „inovativní myšlenky, kontroverzní nebo revoluční řešení s inteligentní zábavou a humorem“. Sportovní okruh je koncipován k hlubší analýze informací. Většího využití dozná i internet. Poslední etapa nese název „requiem in Es minor“. Poslední půlrok svého působení plánuje katalogizaci a zhodnocení svých kroků.


Jaroslav Soukup

Ve svém projektu hned v úvodu slibuje, že bude odolávat politickým tlakům. ČT vnímá zejména jako vzdělávací prostředek a fórum diskuzí. Odmítá odklon od veřejnoprávnosti ve prospěch snadné a laciné komerce. Jako nelehký úkol bere prezentaci politiky.  „V neposlední řadu je úlohou posilovat v oblasti samotné tvorby, rozvoje a výchovy talentů – soutěže, hry, apod.“ Mezi další hesla zařazuje „objektivní a nestranné zpravodajství.“ Kandidát Soukup nevyjadřuje přímo konkrétní myšlenky, výjimku tvoří snad oblast reklamy, nechce narušit sledovanost programů a jednoznačně definovat časový rozsah. Z hlediska financí se zabývá i koncesionářskými poplatky, zajistit chce jejich „kontinuální vývoj“. V programu chce „přijít s přidanou hodnotou“ oproti komerčním subjektům. Konkrétně připravuje tzv.rodinné programy, a pozornost obrátí i na kvalitní soutěže.


Jiří Svoboda

Projekt pojímá doslova jako „kompromis mezi tvrdým kapitalismem a péčí o kulturní hodnoty“, vzápětí osvětluje, co si pod tímto máme představit: „Znamená to jistý akcent na tržní stránku a respektování moderního životního stylu, ale současně pevné rozhodnutí životní styl spoluvytvářet.“ Veřejnoprávní instituce považuje za propagátora kultury. Na cestu se nechce vydat sám, ale za pomoci celého týmu. Očekává podporu zaměstnanců. Dvoustránkový koncept ovšem žádné konkrétnější kroky opět nenabízí.


Stanislav Švambera

Koncepci dominuje zřizování nových regionálních studií, dosáhnout tím chce vyvážené nabídky pořadu pro všechny skupin obyvatelstva. Uvádí několik příkladů, které se nevydařily. Vzniknout měl program pro „visegrádskou čtyřku“, snaha ztroskotala. V koncepci se nechá inspirovat městskými televizními kanály. Ke stávajícím 4 programů jeden nový, ten by sloužil jako mozaika, do níž by se zapojila právě regionální studia. A jak celý projekt financovat? Přispělo by částečné rozmělnění investic z krajských redakcí, nepatrné navýšení televizních poplatků a jednu část by pokryly příjmy z podnikatelské činnosti.

Regionální studia vlastně pokrývají 95% celé třístránkové koncepce. Nová stranice poskytne prostor krátkým vstupům jednotlivých studií. Vysílání by odbavovala zpravidla bývalá okresní města (jako příklad uvádí Ústecký kraj – města Děčín, Ústí nad Labem, Most, Chomutov a další). Výhledově dokonce počítá s „sub-studii“, vzorem mu je Polsko, zde prý každá paneláková aglomerace má svou vlastní televizi. Hlavní náplní se stanou zejména informace (popřípadě investigativní žurnalistika), pozvánky na kulturní akce, sportovní zprávy, živé přenosy z akcí (soutěže, sporty, koncerty, divadelní hry). Nechyběly by ani dokumenty. Jednotlivá studia tedy dostanou pevný čas, zbytek pokryjí divácky úspěšné reprízy.


Martin Vadas

Televizní producent razí heslo: „Sloužím, tedy jsem“. Mezi hlavními problémy vidí nedostatečnou představu o poslání veřejné služby a malý důraz na šetření a efektivitu. Dále se mu nelíbí „malá otevřenost a transparence ČT a rady“. Za cíl si klade snahu definovat cíle České televize, stávající programy se nejprve naplnit kvalitnějším programem. Podle něj nejde o počet hodin vysílání, ale především struktura. Jako nejlepší způsob financování vidí „smíšenou variantu“, není podle něj jedinou podmínkou (myslí se tím reklama a poplatky), výběr poplatků se má zefektivnit. Dále bude hledat úspory uvnitř organizace, zlepšit obchodní činnost. Zapojí se do evropského a světového audiovizuálního trhu. Blíže neuvádí programovou strategii, plánuje ji projednat a s Radou ČT v listopadu tohoto roku. Ihned po nástupu slibuje budování nové „image na bázi otevřenosti“.


Stanislav Vaněk

Posledním kandidátem je režisér Stanislav Vaněk. V prologu kritizuje výběr nového ředitele, předpovídá, že Rada ČT „touží po klidu zajetých kolejí“. Odmítá prvoplánovou sledovanost, ptá se, zda je Star Dance vlajkovou lodí ČT. Situaci přirovnává k rozdílu mezi návštěvností Národního divadla a fotbalového zápasu z první ligy. Odmítá postihovat dramaturgy za malou sledovanost. Plánuje vypracovat vlastní hodnotící projekty na základě důkladných analýz. Přikládá také další příklad z kulturního života „Drtivá většina našich občanů navštíví Národní divadlo jednou za život při ‚školním výletě‘ a Českou filharmonii spíše nikdy.“ Dodává, že nikdo neprotestuje financování těchto institucí z veřejných peněž. Situaci v ČT hodnotíme prý jinak – „proto, že ji financujeme všichni, musí prý i vysílat pro všechny.“ Dále odpovídá, že televize veřejné služby není pro všechny, tato instituce je tu pro „kultivovaného, vydělaného diváka s širokým rozhledem.“ Reklama do ČT nepatří, bojovat tedy o její zachování nebude.

Velmi rozpracovaná je koncepce nových programů, těch plánuje až 8 (zabraly by 2 multiplexy). Každý kanál „musí mít jednoznačně identifikované image“. Zcela odmítá sport – počítá „s podstatnou eliminací současného a nejspíše i nadále očekávaného nepatřičného akcentu na vysílání sportu. I v BBC dospěli k názoru, že sport je dnes tak zkomercializován, že patří převážně do komerčních televizí.“  ČT1  bude nově koncipována na zpravodajství, politiku, ekonomiku a informačně také sport, druhý kanál bude patřit kultuře, zábavě a dětským pořadům (pořadům pro děti bude od roku 2011 vyhrazen kanál ČT5), ČT3 bude v liché dny vysílat pořady věnující se přírodní vědě a technice, úterý,čtvrtek a sobota se pak patří společenským vědám (do konce roku 2015 přejdou na ČT7). ČT4 poskytne témata jako kvalitní životní styl (chce odbourat „návykovou televizní závislost“), rodina, ekologie, náboženství atd. ČT6 s koncem roku 2015 představí film a televizní drama, ČT8 pak zacílí na milovníky hudby všech žánrů.


Kandidátské projekty v celém znění jsou k dispozici na www.all4all.cz.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .