Boj o post ředitele ČT – první díl

ctfotonormomalyMinulý týden se na internetové stránky dostalo všech 19 projektů kandidátů na post ředitele České televize. Třístránková sumarizace celého projektu byla povinnou součástí přihlášky. My Vám nyní ve dvou dílech nabídneme přehled všech myšlenek projektů.

Luboš Bednář

O tomto člověku na internetu nenajdete téměř nic, jeho jméno je uváděno většinou jen v souvislosti s kandidaturou. V horizontu let 2010-2016 by se rád ujal postu ředitele veřejnoprávní televize. Na rozdíl od některých kolegů je proti rušení koncesionářských poplatků. Do roku 2016 by rád viděl výši měsíčních koncesionářských poplatků minimálně 230 Kč (tedy z částky 155 navýšení o 50%). Ani Bednář se nevyhýbá digitalizaci a chce ji dokončit do konce roku 2011 (resp.2012). Z další priorit je rozšiřování vysílání v HD kvalitě nebo zaměstnanecká politika. K současným 2800 zaměstnancům příští rok přidá 150 dalších, do roku 2016 se počet navýší až na 3200. Co se týče mzdové politiky, průměrný plat chce navýšit o 10 tisíc korun českých na konečných 45 tisíc.

Co se týče programového rozložení kanálů, dramatické změny se od něj nedočkáme. Chce jen jednotlivé programy více profilovat. ČT1 má oscilovat k veřejnoprávní filozofii a komerčním tlakům by se chtěl vyhnout, stranit se chce „amerikanizaci“. Slogan chce změnit na „Jsme Vaše Česká televize“. Druhý program má dbát na rozmanitost a náročného diváka. ČT24 zůstane i nadále zpravodajskou stanicí. Zatraktivnit chce programovou náplň sportovního kanálu (například zakoupením práv na NBA či NHL). Bednář je zastáncem sportu na ČT2, i tady by se měly v budoucnu vysílat především LOH, MS a ME ve fotbale, hokeji či lehké atletice především s českou účastí. Mezi dalšími prioritami uvádí spolupráci s veřejnoprávními vysilateli celé Evropy, především s ARD a ZDF. Ke slovu se dostane i internetové vysílání, podpora filmu nebo rozvoj práce se zahraničními redaktory.


Jana Bobošíková

Europoslankyně a bývalá šéfka zpravodajství ČT v době televizní stávky (na přelomu let 2000/2001) přichází s radikálním projektem, jejím heslem je „Česká televize – partner občana“. „Cílem mé koncepce je zásadní proměna ČT v novou, moderní, atraktivní, skutečně politicky i na reklamě nezávislou, pružnou a otevřenou službu veřejnosti,“ uvádí ve svém projektu. Divácký zážitek je podle Bobošíkové deformovaný reklamou, té se chce zbavit. Financování má být zajištěno z fondů EU nebo rozpočtu ČR. Další finance by mohly plynout i z vlastní podnikatelské činnosti nebo díky úsporným opatřením (personální, výrobní, programové,…). Kromě přechodu na digitální vysílání podporuje i digitalizaci archivu ČT.

První program by měl i nadále vysílat pro většinového diváka, druhý pro menšinového. ČT24 pokračuje v zaměření na zpravodajství a publicistiku. Divák by ale přišel o ČT4 Sport, sport by byl doplněn „edukativně kulturním obsahem“ a přejmenoval by se na ČT Lektor. Rodina programů by se rozrostla o pátý kanál Občan – „nenáročný na financování, spojení e-governmetnu, oznámení státní správy,…“, spuštěn by měl být v roce 2013. Zvyšování počtu zaměstnanců je prý neopodstatněné a místo 14 současných ředitelů by se k veslu dostal tým 7 manažerů. Počet zaměstnanců se sníží až o pětinu.


Viktor Černoch

Ve svém projektu zmiňuje ČT jako televizi, která je vnímána jako „povinná“, to chce změnit. Zlepšit se tedy mu přístup k divákovi a nabídnout mu zajímavou alternativu. Digitalizaci se opět nevyhýbá. Dále chce zefektivnit výběr koncesionářských poplatků a využít možnosti úspory a většího objemu financí. Jednou z priorit je navíc zvýšení sledovanosti (především hlavní zpravodajské relace). Mezi kroky nechybí profilování programů a „držení kroku s dobou“. Sledovanost se po jasném vyprofilování programů zvýší sama.

První program má být serióznější, zde by se více soustředil na dokumenty a publicistiku. Druhý okruh se zaměří na zábavní obsah a vymyslet chce nové reality-show. Celkové pojetí má odpovídat zábavnímu programu pro mladší, první program pro vzdělané lidi středního věku. Rodina programů se má rozrůst o nového člena – nový digitální program se zaměří na filmy. Čerpat chce z evropské tvorby a navázat spolupráci s jinými (veřejnoprávními) televizemi. Zvýšení financí může jít ruku v ruce například s prodejem DVD jako příloh deníků. Nové formáty a technologie mají sledovat vývoj na televizní trhu v zahraničí.


Roman Drahoš

Navýšení sledovanosti má v plánu také další kandidát, v tomto případě je podle Drahoše možno očekávat navýšení návratnosti aktiv. Prezentovat by se ČT měla na satelitním vysílání („pro většinu posluchačů pracujících v zahraničí je (tato možnost) přímo klíčová,“ píše v projektu). Více se pod jeho vedením televize zaměří na prezentaci produktů. Mezi pořady vyzdvihuje vzdělávací, naučné či dokumentární. Tyto pořady by měly být prezentovány zábavnou a atraktivní formou.

Televize se zaměří na zlepšování informovanosti občanů v oblasti zákonů, pomoc podnikatelům či zaměstnancům. V konceptu nechybí pořady o nemocech, příspěvcích od pojišťoven. „Další oblastí by mohl být například seriózní pořad o celebritách a VIP osobnostech.“ Jako klíčové uvádí i lepší ekonomické výsledky, protože však nezná aktuální stav, nechce uvádět více.


Libor Freidel

ČT chce zajistit nezávislost, kvalitu a vysokou úroveň vyráběných pořadů, objektivita, charitativní činnost a podobně. 4 současné okruhy zachová, pouze u ČT1 má v úmyslu posílit kvalitu . V projektu se počítá se zavedením celoplošného programu „ČTV“ věnovaného vzdělávání, vědě, ekologii, výuce cizích jazyků. Více se program ČTV soustředí na ČR, zahraničí by věnoval pětinu vysílacího času. Cílovým divákem jsou mladí lidé. Prostředky by se měly získávat z fondu EU. Náklady celé televize chce i nadále přes koncesionářské poplatky. Zvýšit se má interní reklama v ČT na vlastní pořady a produkty, vymezí se vůči komerčním konkurentům. V projektu uvažuje o budování odlišnosti a tradice.


Dušan Chmelíček

Bývalý ředitel ČT v roce 2000, později náměstek ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, stíhaný v kauze Testcom, se také uchází o křeslo ředitele ČT. První kvartál letošního roku vidí jako ztrátový. Do roku 2012 shledává rozpočet jako deficitní. Hlavním nebezpečí pro ČT je reklama, nutí televizi nerezignovat na sledovanost. Jako nevýhodu vidí nenavýšení koncesionářských poplatků, proto se tedy bohužel musí zatím zachovat reklama i nadále. Zlepšit se pod jeho vedením má efektivita využívání prostor budovy.

Slibuje zkvalitnění a koordinaci programové skladby stávajících programů. Uvažuje o zlepšení vnitřní komunikace v televizi. ČT je podle něj jen jedna. U současných kanálů mu chybí zřetelná programová linka, která by je propojovala. Připravil novou dramaturgickou koncepci, dokonce uvažuje o zrušení jednoho okruhu – zůstal by kanál plnoformátový, zpravodajsko-publicistický a vzdělávací, posledním bude sportovní okruh.


Hynek Chudárek

I zakladatel stanice Óčko by se rád viděl v křesle instituce. Nabízí návrat „k původnímu poslání ČT jako plnohodnotné instituce služby veřejnosti“. Jako svou přednost vidí šestileté zkušenosti právě v hudební televizi. Za poslední dva roky  si všímá odklonu od veřejnoprávnosti – volba miss a další. Nevýhodou je i to, že v kdysi dominantní sféře seriálů prohrává. V budoucnu se ČT musí vypořádat i s vyšší konkurencí. Archivovat chce programové fondy ČT a rozvíjet HD. Instituce (podle projektu) přetvoří v „pružnou a kreativní organizaci“.

Změny se dotknou i hospodaření. Financí je prý dost, sníží se i počet členů vedení na 7, to s sebou přinese značné úspory. Počet zaměstnanců chce v prvním kole zredukovat zhruba o třetinu. Úspory v tomto segmentu představují až několik stovek milionů korun. Sníží se i počet stálých externích pracovníků, tím se naopak vytvoří konkurenci a tím se sníží další náklady. Jediná výjimka bude digitalizace archivu, ta by se měla platit z rozpočtu ČR či fondů EU. Důraz má být kladen na dětského diváka a vlastní tvorbu. Z pohledu Chudárka je jediným vyprofilovaným kanálem ČT24. „Vyčistit“ se má zejména ČT2.


Jiří Janeček

Současný ředitel chce pokračovat v započaté práci. Vyzdvihuje spokojenost s programovou nabídkou a ocenění zpravodajství ČT. Dále se chválí navýšením vysílací doby a posílení regionálního vysílání České televize. Za jeho působení koprodukovala televize více než 50 nových filmů. V dalších letech by rád posílil domácí tvorbu, zlepšil výběr poplatků a hledal úspory v rámci efektivního hospodaření. Hospodárnost se objeví i na poli optimalizace zaměstnanců ČT. V roce 2015 rozpočet převýší 8,75 miliardy Kč, více peněž chce získat po přijetí opatření k úspoře nákladů. Sníží se i osobní náklady a zlepší optimalizace vlastní výroby a akvizic pořadů.

K jeho programovým krokům patří lepší zacílení programů a jejich zkvalitnění, posílit zpravodajství a více jej regionalizovat, investovat do moderních technologií a dokončit digitalizaci. U ČT vidí zlepšení především v přípravě nových formátů a kultivování diváckého vkusu. ČT2 má vytvářet vzdělávací pořady a vytvářet prostor pro nezávislé projekty i nová témata. ČT4 pak nabídne více menšinových sportů, nakoupí kvalitní zahraniční sportovní přenosy či magazíny. U ČT24 chce zvýšit její citovanost v médiích.


Jana Kasalová

Bývala programová ředitelka televize Prima si myslí, že ČT hospodaří poměrně úspěšně, dodává však, že místo na zlepšení tu rozhodně je. Za nezbytné považuje řešit skryté rezervy, řídit strukturu programu a určit si zpravodajské priority. Rozvoj digitalizace by jen případně korigovala, výhrady k ní nemá. Prostředky ke zkvalitnění programu vidí ve snížení počtu budov. ČT dále schází čitelnější profilace. Na poli zpravodajství podle Kasalové pokulhává personální obsazení. Je třeba více zkušených novinářů, „z obrazovky to působí dojmem, jako by ve zpravodajství měly převahu dvě skupiny lidí – začátečníci a nedotknutelní,“ píše ve svém projektů. ČT by mohla nasadit více mimořádných technik (jako je skrytá kamera), v žurnalistice mají být však stanovena přísná etická pravidla.

Zvyšování poplatků ale zatím odmítá, nejprve je nutné najít rezervy, potom vše záleží na situaci. Reklamu ale úplně rušit nebude, „reklama v rozumné míře do televize veřejné služby patří.“ Opět chce vyprofilovat okruhy ČT, vše proběhne do konce roku 2010 (s výjimkami do roku 2012). ČT2 zbaví sportu, ovšem až po samotné digitalizaci. Na ČT24 později přejde většina zpravodajství. Kasalová si pokládá otázku, zda je share Událostí pod 30% vyhovující. Podle ní zpravodajství „nemůže soupeřit s často bulvárními zprávami komerčních televizí.“ Na druhou stranu nesmí ztrácet důvěru diváků. Měřit se má množství lidí, kteří sledují zprávy v průběhu celého dne. Místo sledovanosti je především nutná profesionální úroveň.


Zítra Vám přineseme zbývajících deset kandidátských prací. Projekty jsou dostupné na adrese all4all.cz.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .