Západočeské Rádio Egrensis získalo souhlas regulátora k programovým změnám

Rádio Egrensis zjednoduší vysílací schéma a rozšíří svou primární cílovou skupinu na posluchače ve věku 25-50 let. Kvóta pro domácí hudební tvorbu se bude vztahovat na českou i slovenskou hudbu.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Nové programové schéma bude rozděleno do tzv. daypartů, tedy částí dne. Jednotlivé denní pořady už nebudou striktně vymezeny v licenčních podmínkách. Nové se bude schéma dělit na Ranní vysílání, Dopolední vysílání, Odpolední vysílání, Večerní vysílání a Víkendové a sváteční vysílání.

Provozovatel se domnívá, že takto nově navržené programové schéma i nadále naplňuje (společně s nově upraveným podílem zpravodajství) základní programovou specifikaci RÁDIA EGRENSIS – Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím, kde jednoduchost nového programového schématu podporuje zejména minimálně přerušovaný tok hudby a důraz na servisní informace a zpravodajství,“ uvedl provozovatel v žádosti o změnu licenčních podmínek.

Původní programové schéma obsahovalo konkrétní vymezení jednotlivých pořadů i rubrik včetně obecného i sportovního zpravodajství nebo počasí a dopravy. Provozovatel si v nových licenčních podmínkách vytváří prostor k větší variabilitě programu.

DOKUMENT: Úplné znění nových licenčních podmínek Rádia Egrensis

Zpravodajské relace v pracovních dnech od 5:00 do 18:00 musí být zastoupeny minimálně jedenkrát v hodině, o víkendu a svátcích se zpravodajství vysílá v časech 6:00-10:00, případně 14:00-18:00 – rovněž minimálně jednou do hodiny.

Nejvyšší podíl mluveného slova je v ranním vysílání, dopoledne lehce klesá. Odpoledne přibývá akcent na zpravodajský přehled a dopravní informace. Večer a v noci je v programu primárně hudba, přičemž zpravodajské informace jsou omezeny na minimum.

V rámci hudebního formátu dochází k dílčí úpravě tak, že bude vymezen podíl české i slovenské hudby společně. Doposud mělo Rádio Egrensis povinnost vysílat českou hudbu v rozsahu alespoň 30 procent. Nově se do této kvóty budou počítat i slovenské skladby.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .