Radio Teddy – problémy s veřejnoprávností na privátní stanici

radiotv221Na 6. srpna byl nedávno avizován start nové rozhlasové stanice. Na berlínské frekvenci 106,8 MHz se měly děti dočkat stanice zaměřené programem právě na ně a také na jejich rodiče. Jestli se ale bude 6. srpna opravdu konat oslava zahájení vysílání, na kterou jsou zvání i posluchači, se ještě uvidí. Rádio se totiž tváří jako komerční. Příšlo se ale na to, že je vlastně veřejnoprávní. Jak tomu rozumět?

Firma Odeon Film AG ovládá přes dceřinnou společnost Askania Radio GmbH 25,1 procent Teddy Radia. 55,25 procent Odeonu ale patří firmě Bavaria Film AG. Na té se 66,6 procenty podílí veřejnoprávní organiazce WDR, SWR a MDR sdružené v ARD. Díky tomu propletenci vztahů má veřejnoprávní vysílatel možnost ovlivňovat chod společnosti díky blokační minoritě. Z toho tedy vyplývá, že Radio Teddy je veřejnoprávní stanicí. A to není jen tak.

Počet veřejnoprávních programů je přesně určen, aby byl dán odpovídající prostor i soukromým vysílatelům. ARD se tímto způsobem snaží úřední omezení obejít. Tohoto názoru je německá obdoba našeho APSV VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation). Viceprezident VPRT Dieter Hillmoth proto vyzval Mediální radu pro Berlín a Braniborsko, aby přezkoušela už udělenou licenci Radia Teddy a aby stanice do doby, než se celá věc vyřeší, nezahajovala vysílání.

Stejný zádrhel se vyskytl už zhruba před měsícem v případu televizní stanice Loft TV. Tu měla provozovat společnost Odeon Digital Media taktéž vlastněná nám už známou firmou Bavaria Film AG, která je mj. zapletena do aféry se skrytou reklamou na ARD, viz Televize ARD: padají hlavy za skrytou reklamu. Tento program se měl zabývat životním stylem a vařením. Provázanost s veřejnoprávním vysílatelem v tomto případě vadila společnému úřadu všech zemských mediálních rad, který se zabývá programem, reklamou a mediální kompetencí (GSPWM). Ortel musí vyslovit Komise pro vyšetřování koncentrace v mediální oblasti KEK.

Pro přešetření udělení licence Rádiu Teddy je všech 14 soukromých rádií, která vysílají v Berlíně. Nechybí mezi nimi ani MotorFM, pro který znamená nová stanice jen omezení. Teddy má totiž sdílet frekvenci 106,8 právě s MotorFM. Teddy přitom bude, pokud bude, vysílat od 6 do 21 hodin. Zkušební vysílání začalo už 7. července 2005. Nyní tady od 6 do 21 běží 20-ti minutová smyčka. Autoři projektu Uwe Schneider a Uly Köhler v ní lákají k poslechu stanice. Naráží tady i na otázku reklamy. Je zde řečeno, že Radio Teddy je soukromé a proto bude vydělávat peníze reklamou. Smyčka, kterou je možné naladit i na internetu, není složená jen z mluveného slova, ale také z hudebních ukázek. Nechybí tady ani německy nazpívaní Včelka Mája od Karla Gotta.

Program by měl být zaměřen na děti i jejich rodiče. Dětmi se rozumí děti různého věku. Například dopoledne, když jsou ty větší děti ve škole, bude hudba i obsah vstupů a soutěží zaměřen na ty nejmenší. Naopak odpoledne bude vysílání více cílit na školáky. Ranní vysílání bude obsahovat informace, hudbu a zábavu. Dopoledne bude, jak už bylo řečeno, zaměřeno na ty nejmenší. Nebudou proto chybět ani pohádky. Informace, hry, akce a všechno o všedním školním dni, tzv. Zóna bez rodičů, bude dominovat odpoledni. Příběh na dobrou noc a jemná hudba zpříjemní večer čekání na Večerníčka.

Rodičům pak bude věnován večer. Ve vysílání se budou probírat i různé problémy dětí. Radio Teddy totiž chce být společníkem, který nejen mluví, ale i naslouchá. V žádném případě ale není cílem tohoto projektu suplovat funkci rodičů, učitelů nebo dalších lidí, kteří se mají podílet nebo se podílejí na výchově dětí. Hudení nabídka se bude orientovat na posluchače ve věku tři až dvanáct let. Každé věkové kategorii dětí bude servírováno něco jiného. Ochutnávka v podobě hooků je už ve zmiňované smyčce. Hrát se budou německé šlágry, dětské a lidové písničky a mezinárodní pop a rock.

I když se tvůrci snaží vnutit posluchačům myšlenku, že jejich rádio je první pro děti, tak se mýlí. Dokonce tvrdí, že něco podobného neexistuje ani v zahraničí. V éteru možná, ale nesmíme zapomínat také na internetové stanice. Takové rádio pro děti mají i v Německu viz RadioTV představuje: stanice pro děti – Radijojo. U nás existuje napříkald Rádio Domino nebo Pohádka.

Pokud se vše podaří podle plánu, tak vysílání odstartuje 6. srpna. V deset hodin začne party, na které se bude slavit začátek vysílání. Kdo přijde s nějakým medvídkem (Teddy je německy medvídek), bude mít vstupné zadarmo. Radio Teddy sídlí v domečku, který zvenčí vypadá jako obří radiopřijímač.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .