Rádia a využití internetu

Internet jako interaktivní médium začíná používat čím dál tím více společností jako komunikační kanál se svými klienty, ani rozhlasové stanice nejsou v tomto ohledu příliš pozadu. Zde však skýtá internet mnohem více potenciálních možností k vylepšení, než u čistě informativní webové prezentace.

Na formát komerčních rádií má největší vliv především komunita pravidelných posluchačů, určitá cílová skupina, dle které je sestavováno hudební a programové schéma. Hlavním přínosem každé komunity je však její interaktivita, komunikace nejen s rádiem, ale i komunikace mezi jednotlivými členy vymezené společnosti. Výzvou pro rádio se tak stává, jak zaujmout členy a motivovat je k pravidelnému poslechu a věrnosti značce.

Prostřednictvím několikadílného seriálu bych vás chtěl seznámit s jednotlivými aspekty internetu jako interaktivního a komunikačního média. Jeho díly budou tematicky rozděleny do několika kategorií. Už nyní je základní část každého dílu hotova, v zájmu výše zmíněné interaktivity je pro vás připravena zajímavá výzva. Pokud zašlete své dotazy či naopak tipy ke zlepšení, je veliká šance, že se o jejich řešení dočtete v jednom z příštích dílů.

Abych vám usnadnil rozvažování nad příspěvky, dovolil bych si následující řádky věnovat obsahu navazujících kapitol. Hned další kapitola se bude zabývat tím, jak efektivně využívat komunikačního kanálu vůči základně vlastních pravidelných posluchačů, ale i vůči posluchačům konkurenčních rádií. Prezentaci lze využít nejen ke statickým informacím, ale jako dynamický nástroj. Na téma hodnoty komunity, utvořené kolem regionálního rádia, existuje několik pravidel, základním faktorem, na jehož základě se vše určuje, je počet členů. Rádio je totiž efektivní médium, které umožňuje jednoduchou komunikaci mezi rádiem a posluchači, potažmo zprostředkovanou komunikaci mezi jednotlivými příznivci dané stanice, největší silnou stránku internetu jsou zase možné přímé vazby mezi posluchači.

Jedna z dalších kapitol pojednává o hlavní výhodě regionálního rádia – koncentraci na danou oblast, silné zázemí a dobrý přístup k regionálním informacím. Bez nadsázky tak lze říci, že by rádio mohlo sloužit jako informační portál pro danou oblast. Často v dnešní době slýcháme pojem e-commerce, neboli elektronické obchodování. Mnoho lidí pořád nabývá dojmu, že tyto nové metody mohou používat pouze velké firmy. Opak je pravdou, pokud se podaří nastavit spolupráci mezi rozhlasovou stanicí a jejími klienty, může být určitá forma elektronického obchodování klíčem k oboustranné spokojenosti, resp. pozitivního ohlasu i ze strany posluchačů.

Prostřednictvím internetu se však rádia prezentují i potenciálním zákazníkům, v dalším díle tak zazní určitá rekapitulace základních platných pravidel, na které bohužel jistá část rádií zapomíná. Úplně poslední díl se bude zabývat marketingovým propojením rádií a ostatních interaktivních médií – nejen internetu, ale i mobilních technologií. I když je uživatelů internetu v České republice již poměrně slušných 1,95 milionu, stále je jich ještě mnohem méně než uživatelů mobilních telefonů (zhruba 4,9 milionu), z nichž valná většina může používat ke komunikaci krátkých textových zpráv. Případné dotazy a náměty prosím směřujte na zalesak@webprojects.cz.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: