SPIR přijalo institut samoregulátora internetu

internetzavinacmalySdružení pro internetovou reklamu (SPIR) na své valné hromadě potvrdilo probíhající proces samoregulace internetu a přijalo institut samoregulátora ve svých stanovách.

Jako jeden ze stěžejních úkolů si SPIR stanovil kultivaci trhu v oblasti obsahu.  Dokladem vážného záměru SPIR je i přijetí aktualizovaných dokumentů Etického kodexu měření NetMonitoru a Etického kodexu internetové reklamy.

„Jsme přesvědčeni, že samoregulace je nejlepším způsobem kontroly videoobsahu na internetu. Tento způsob již několik měsíců navrhujeme předkladateli návrhu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a doufáme, že se nám jej podaří prosadit,“ komentuje  proces tvorby návrhu zákona nově zvolený předseda Výkonné rady SPIR Tomáš Búřil.

Členové SPIR jednomyslně návrhy předložených etických kodexů schválili a akceptují je. Ostatně proces samoregulace v oblasti reklamních sdělení uvnitř SPIR již několik let funguje. „SPIR řeší jak přímé stížnosti uživatelů internetu, tak vyřizuje požadavky z Rady pro reklamu a zatím nedošlo k žádnému konfliktu. Naši členové si nutnou sebekontrolu uvědomují,“ dodává Tomáš Búřil. Veškeré přijaté dokumenty najdete zde.

Valná hromada zvolila i nové představitele Výkonné rady SPIR.  Za sekci zadavatelů to jsou: Petr Nešpůrek (Mediaedge:cia ČR), Bronislava Plesníková (Beyond Interactive), Tomáš Řehák (OMD Czech, místopředseda), Jan Suda (Universal McCann), za sekci médií Petr Bednář (Mladá fronta), Tomáš Búřil (Seznam.cz, předseda), Július Hájek (Microsoft), Petr Hanisch (AliaWeb),  Tomáš Mátl (Vodafone ČR), Jiří Otevřel (MAFRA) a  Ján Simkanič (Internet Info).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .