Televize na dobročinnost nezapomínají, přichází tak ale o diváky

kapka Česká televize věnovala v sobotu večer 100 minut svého prime time na ČT1 charitativnímu koncertu nadace Kapka naděje. Nebyl to obdobný pořad ojedinělý a ani tuzemská veřejnoprávní televize není jedinou, která se dobročinnými projekty aktivně zabývá. Dalo by se říct, že právě onen špatně definovatelný status veřejnoprávní instituce Českou televizi předurčuje k tomu, aby se v této oblasti angažovala. Je pravdou, že ač ji můžeme kritizovat za mnohé, v podpoře dobročinných programů si vede na výbornou. Každoročně organizuje vlastní projekt Pomozte dětem, který vznikl za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti. Poprvé se symbol této sbírky – žluté kuře objevil na obrazovkách v roce 1999 a od té doby pravidelně zve diváky k velkému zábavnému programu ve velikonočním vysílání, kterým každý rok vrcholí aktivity tohoto projektu. Za deset let trvání se podařilo vybrat přes sto miliónů korun na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem.

Rovněž za podpory České televize vyrostla jedna z nejsilnějších charitativních organizací v Česku. Společnost Člověk v tísni si vydobila za roky svého působení vynikající renomé a tak není divu, že je to právě ona, kdo dokázal vybrat nejrychleji největší částku na pomoc tragickým zemětřesením postiženému Haiti. Během tří týdnů šlo o desítky miliónů korun. Česká televize neváhala při podpoře této organizace narychlo zařadit programovou změnu a 21.ledna odvysílala v prime time na ČT1 koncert SOS Haiti. Přišla tím sice o podíl na trhu (dívala se jen desetina diváků u obrazovek, průměr ČT1 je dvojnásobný), ale Člověku v tísni dala významný prostor, kterým dokázal oslovit štědré dárce.

Kromě svých vlastních projektů ve vysílání ČT podporuje i některé zvenčí. Diváky tak svými výročními programy pravidelně oslovují Konto Paraple či Světluška. Prostřednictvím reklamních spotů a pozorností ve zpravodajství veřejnoprávní stanice dává prostor Tříkrálové sbírce či Květinovému dni v boji proti rakovině. V době předvánoční se na ČT1 objevují už téměř dvacet let Adventní koncerty.

Svoji vlastní nadaci má i televize Nova. Založena byla už v éře Vladimíra Železného a její působení přetrvalo do současnosti. Podporuje dětské domovy či hospice. Každoročně pořádá koncert Chceme žít s vámi, který dohromady spojuje postižené děti a jejich zdravé souputníky. Loni 16.prosince připravila ve spolupráci s nadací Bariéry velký večerní program Spolu proti bariérám, kde podle zahraničních vzorů podobných dobročinných televizních pořadů přijímaly telefonní hovory s přísliby příspěvků známé osobnosti. I v tomto případě bylo bohulibé rozhodnutí televize věnovat projektu vysílací čas v prime time potrestán podprůměrnou sledovaností.

Zmínit musíme i spolupráci TV Prima s dětským fondem Unicef. Jemu jde výtěžek ze zábavné show Hádej, kdo jsem. V dřívějších letech tato stanice spolupracovala i s Kapkou naděje. Je příjemné vidět, že i v silně konkurenčním prostředí televizního byznysu plného honby za co největším podílem v reklamních tržbách a koláčích sledovanosti se objevuje tenký proud, který tuto oblast přivádí vždy alespoň na chvíli do vod lidského sounáležitosti a snahy pomoci.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .