Radě zatím nepřišly žádosti o licenci DVB-T, uzávěrka je už 21.12.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zatím neregistruje žádnou přihlášku do výběrového řízení na licence pro pozemní digitální televizní vysílání v multiplexech B a C. Radní konkurz vypsali 3. listopadu a uzávěrka přihlášek je 21. prosince. Podle Pavla Baráka z Úřadu RRTV ale není na „nezájmu“ žadatelů nic výjimečného: „Je to obvyklý jev. Žadatelé o udělení licence vždy podávají žádosti až v posledních pár dnech stanovené lhůty.“ Rada podle něj měla v noci na dnešek na svých webových stránkách zveřejnit Poučení pro účastníky licenčního řízení k televiznímu vysílání v sítích DVB-T, které zájemcům blíže popíše, co od nich Rada vlastně požaduje.
Zatímco Rada vypsala řízení na programové pozice v multiplexech B a C, které mají pokrývat zhruba 30 procent území České republiky, televize Nova požádala o přidělení pozice v multiplexu A s pokrytím okolo 70 procent území, který radní kompletně vyčlenili pro Českou televizi a Český rozhlas. Nova přitom vychází ze skutečnosti, že její prodloužená licence pro pozemní vysílání (která platí jako pro analogové, tak digitální vysílání) je celoplošná, přičemž současný zákon o rozhlasovém a televizním vysílání definuje celoplošnost jako pokrytí minimálně 70 procent území státu. Tomu odpovídá pouze jedna ze tří dosud vytvořených digitálních sítí – multiplex A provozovaný Českými radiokomunikacemi.

Nova vyčkává, připravila zatím dvě žádosti

„Vzhledem k tomu, že ke dni 31.12. 2004 končí experimentální způsob digitálního vysílání zajišťovaný Českými radiokomunikacemi a.s. a s ohledem na výsledky experimentu, hodlá CET 21 provozovat televizní vysílání programu Nova nejen analogově jako dosud, ale i digitálně. Současně tímto CET 21 výslovně deklaruje, že má zájem na tom, aby program Nova byl i digitálně šířen na základě správního rozhodnutí, které má oporu v zákoně,“ stojí v dopise, který koncem listopadu Radě zaslali jednatelé CET 21 Petr Dvořák a Aleš Minx. V dokumentu, který zveřejnil server Česká média, se dále píše, že „je ve veřejném zájmu, aby nedošlo k přerušení kontinuity digitálního vysílání v České republice, a proto žádá CET 21 Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby shora uvedené žádosti vyhověla“.
Nova ale také deklarovala zájem o licence pro tři nové digitální programy. S účastí na vypsaném výběrovém řízení však vyčkává. „CET 21 průběžně vyhodnocuje situaci. Čekáme mj. na to, jak dopadne prosincové zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu, které má projednat ve třetím čtení sněmovní tisk 741. Tento sněmovní tisk obsahuje pozměňovací návrh, týkající se bezprostředně digitalizace,“ sdělila RadioTV právní zástupkyně CET 21 Markéta Havlová, podle níž má firma v současné době připraveny žádosti o licenci pro nejméně dva nové programy. „Cílem je rozšíření programové nabídky. Bližší informace bude možno se dovědět na tiskové konferenci, kterou Nova připravuje kolem poloviny prosince,“ uvedla Havlová.

Prima si myslí, že se Rada unáhlila

Televize Prima také ještě nemá jasno, zda zašle přihlášku do probíhajícího výběrového řízení na licence DVB-T. „Tuto záležitost a rozhodnutí o ní stále zvažujeme. Pokud bychom se výběrového řízení účastnili, tak pouze s novým projektem, neboť logicky předpokládáme, že jedna z pozic je blokována pro naši stávající licenci, která je platná i pro digitální vysílání,“ sdělila RadioTV mluvčí televize Jana Malíková. Prima si je podle jejích slov vědoma rizika zastavení výběrového řízení ze strany Poslanecké sněmovny. „Toto riziko samozřejmě existuje a my s ním počítáme. Ostatně máme sami k době a způsobu vyhlášení licenčního řízení a jeho podmínkám mnoho výhrad,“ uvedla Malíková.
Rada podle mluvčí Primy vypsala tendr dříve, než byla vyřešena otázka přechodu stávajících provozovatelů na digitální vysílání. „Dále je podmínkami licenčního řízení prakticky předurčen způsob modulace, což považujeme za velmi nešťastné. Ohledně části „mediálního prostoru“, který je nyní v licenčním řízení nabízen, jsme navíc podali, ještě před jeho vyhlášením, žádost o rozšíření souboru technických parametrů, kterou nám RRTV, dle našeho názoru protiprávně, zamítla. Nebylo nám tak umožněno začít s řádným digitálním vysíláním Prima TV od 1.1.2005, jak jsme původně plánovali. Přivítali bychom tedy, pokud by bylo licenční řízení vyhlášeno znovu a lépe, popř. kdyby byly podmínky současného licenčního řízení upraveny. Na digitální vysílání se však dlouhodobě připravujeme,“ ujistila Malíková.

Febio odmítá dočasnou licenci na dva roky

S podáním žádosti o licenci DVB-T vyčkává také společnost Febio, která by chtěla provozovat plnoformátovou stanici Febio TV (dokonce k ní už zřídila zarážku na svých internetových stránkách). „Zvažujeme účast ve výběrovém řízení, protože Febio je kromě současných vysílatelů jedinou firmou na českém trhu, která může svoji žádost podložit tak rozsáhlými a konkrétními výsledky (za 12 let existence více než tisíc pořadů, které vesměs patřily k úspěšným televizním pořadům) a má k dispozici jak zkušené organizační a technické, tak především tvůrčí zázemí (které je v této zemi limitované),“ prozradila zástupkyně Febia Iva Fleglová. Firma však nyní řeší financování projektu (podle některých informací Febio stojí za touto internetovou stránkou, na kterou upozorňoval inzerát v Hospodářských novinách).
Kromě nevyřešené finanční otázky je pro Febio největším problémem neujasněnost legislativních podmínek pro start digitalizace a snahy zastavit vyhlášené výběrové řízení na digitální licence. „Právě tyto věci nám ztěžují získávání investice do případné televize Febio TV,“ uvedla Fleglová. Firmě také vadí, že by licence mohly být jen krátkodobé bez nároku na jejich prodloužení. „Rozhodnutí udělit licenci jen na dva roky by znamenalo, že by ze hry byli vyřazeni všichni, kdo v současnosti nevysílají – byla by to jen podpora stávajících televizí,“ domnívá se Iva Fleglová. Vznik nové televizní stanice je podle ní natolik velkou a vzhledem k zatím nedostatečnému pokrytí i riskantní investicí, že ji lze zhodnotit jen v dlouhodobém horizontu a v podmínkách, které byly stanoveny při vyhlášení výběrového řízení. „Prostě proto, že podle nich investor plánuje svoji investici,“ vysvětlila Fleglová.

J&T: zpoždění digitalizace by poškodilo ČR

Co považuje Febio za největší riziko pro vypsané výběrové řízení na DVB-T? „Tím by asi bylo, kdyby se teď, nebo v průběhu řízení, případně po něm, měnily podmínky. To by mohlo vést k tomu, že případní noví držitelé licencí by se jich museli vzdát a celý proces by se tak znovu vrátil na začátek – což by ještě více zvětšilo zpoždění, které Česká republika má za jinými evropskými zeměmi. Jediné racionální řešení je snažit se stávajícímu procesu co nejvíce pomoci a podpořit jeho maximální rozšíření i příjem pro občany,“ míní Iva Fleglová. Mluvčí J&T Banky Petr Málek, jež na veřejnosti komunikuje projekt zpravodajské televize Zet1, se domnívá, že zpoždění startu digitalizace by mohlo poškodit Českou republiku při vyjednávání o frekvencích. „Respektujeme rozhodnutí orgánů státní správy – vyhlášené výběrové řízení v tuto chvíli běží. Zúčastníme se ho, protože ho považujeme za zajímavou obchodní příležitost,“ uvedl Málek.
Probíhající výběrové řízení na první digitální licence DVB-T ohrožuje snaha poslance Petra Plevy (ODS), který je chce prakticky zastavit prostřednictvím zákona o biocidních přípravcích. Do jeho textu totiž navrhuje pozměňovací návrh, který zkrátí platnost udělených licencí na dva roky. Problém nastává i uvnitř vysílací Rady, kde nepanuje na výběrové řízení jednoznačný názor. Odchodem radního Milana Jakobce do diplomacie totiž Rada ztratí těsnou většinu, kterou se jí podařilo tento tendr vypsat. Někteří radní proto navrhují, aby lhůta pro podávání žádostí o licence DVB-T byla prodloužena do konce března příštího roku. Do té doby by také mohlo být jasno o osudu zákona o elektronických komunikacích, který by měl stanovit pravidla hry v éře pozemního digitálního vysílání.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .