Prima vychází vstříc divákům a upravuje programové schéma

Prima od 3.2 přizpůsobuje své programové schéma. Její odpolední pořady skončí přesně v 16:00, kdy na některých sdílených kmitočtech začíná vysílání regionálních studií RTA, a podvečerní program začne přesně v 18:00, kdy vysílání těchto studií sdílené kmitočty opouští. Prima tak vychází vstříc především divákům, ale i nejnovějšímu rozhodnutí RRTV.

PRIMA TV ve čtvrtek odpoledne oznámila, že od 3.2. 2007 mění své programové schéma tak, aby začátky a konce jejich pořadů nekolidovaly s programem regionálních studií RTA, která v čase mezi 16:00 a 18:00 na sdílených kmitočtech vysílají svůj program. K této kolizi od 1. ledna 2007 dochází, protože se provozovatel vysílání PRIMA TV nedohodl s provozovateli regionálních televizí RTA, resp. s RTA a.s. jako jejich vlastníkem, na časech, kdy tato regionální studia budou na sdílených kmitočtech vysílat. Platnost smlouvy, která způsob a časy využívaní těchto kmitočtů řešila, vypršela k 31.12. 2006.


Nyní tak dochází k tomu, že v čase mezi 16:00 a 18:00, který si pro své vysílání nárokují regionální studia RTA, diváci sledující program PRIMA TV na kmitočtech sdílených s regionálními studii RTA přicházejí o konec pořadů, které na PRIMA TV začínají před 16.00, ale končí po 16:00, tedy v době, kdy na těchto kmitočtech již vysílají regionální studia RTA. Stejně tak přicházejí o začátek pořadů, které na PRIMA TV začínají před 18:00 a končí po 18:00. Oznámené programové opatření PRIMA TV tak tuto kolizi odstraní. „Přestože považujeme i nadále kroky RTA za neoprávněné, chceme alespoň tímto způsobem vyjít divákům vstříc. Naprosto chápeme, že jsou diváci rozčíleni, když je díl seriálu přerušen v polovině vysílání. Domníváme se, že právo je na naší straně, ale spokojenost našich diváků je naší prioritou, proto jsme k tomuto kroku přistoupili. V žádném případě ale nelze naše vstřícné gesto vykládat jako ústupek RTA. Momentálně čekáme na doručení rozhodnutí RRTV v celé záležitosti a pak budeme zvažovat své další kroky,“ říká generální ředitel Prima TV Aleksandras Cesnavicius.


Způsobem sdílení kmitočtů provozovatelem PRIMA TV a provozovateli regionálních studií RTA se tento týden zabývala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a vydala k celé kauze několik rozhodnutí (psali jsme o nich zde). Podle striktního výkladu jednoho z nich, které provozovateli PRIMA TV přikazuje, „aby strukturoval programové schéma svého vysílání tak, aby jeho pořady plynule navazovaly na vysílací časy všech programů držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu televiznímu vysílání na sdílených kmitočtech,“ tak programová úprava PRIMA TV jde dokonce dál, než požaduje RRTV. RRTV totiž provozovateli PRIMA TV přikazuje, aby přizpůsobil čas začátku svých pořadů konci pořadů regionálních televizí. PRIMA TV však přizpůsobuje i konce svých pořadů tak, aby vysílání regionálních studií RTA mohlo plynule navazovat na vysílání PRIMA TV.


Licenční podmínka 33, na kterou se toto rozhodnutí odvolává má nicméně obecnější charakter a zavazuje provozovatele PRIMA TV „strukturovat programové schéma tak, aby ….. mohl poskytnout určené vysílací časy pro programy držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu televiznímu vysílání.“ Bez ohledu na slovíčkaření a právní výklady rozhodnutí RRTV či licenčních podmínek, uvedené programové opatření PRIMA TV je především vítězstvím zdravého rozumu, které ocení zejména diváci. Právní bitva mezi oběma znepřátelenými stranami může k tichému úžasu všech přihlížejících nerušeně pokračovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .