Neautorizované vysílání TV3?

radiotv22Martin Kindernay nemůže přerušit vysílání TV3, protože nemá podepsanou smlouvu s Českými Radiokomunikacemi. Proto tvrdí, že současné vysílání TV3 je pirátské.

Za pirátské a neautorizované vysílání označuje Martin Kindernay, vlastník společnosti RTV Galaxie, na kterou byla převedena licence pro terestrické vysílání televize TV3, současný program této metropolitní stanice. Televize vysílá nadále i potom, co Kindernay oznámil úmysl přerušit její vysílání na dobu jednoho měsíce.

Důvodem rozčilení Kindernaye je fakt, že ze studia TV3 v Hradci Králové si investor stanice, lucemburská společnost European Media Ventures, odvezla takřka všechnu techniku. Východočeští diváci TV3 tedy nemohou sledovat pořady, které pro ně hradecké studio připravuje – Východočeský Expres, Expres Dnes a relace o počasí.

Kindernay bez techniky

Chování EMV je logické, neboť Kindernay pochází z Hradce Králové a ze zdejšího studia dříve vysílala jeho televize Galaxie. Hrozilo tudíž, že techniku, která patří EMV, použije pro vysílání bez účasti současného investora. Kindernay však nemůže přerušit terestrické vysílání TV3, neboť smlouvu s Českými Radiokomunikacemi o šíření signálu podepsala servisní organizace TV3, a.s., kterou ovládá EMV.

Servisní firma také vlastní registraci pro kabelové a satelitní vysílání TV3. I kdyby se tedy Kindernayovi podařilo terestrické vysílání přerušit, stanice by nadále vysílala prostřednictvím kabelových rozvodů a satelitních přijímačů. Terestrické pokrytí TV3 je přitom mizivé: stanice takto vysílá pouze v Praze a Hradci Králové, přičemž v metropoli je naladění terestrického signálu TV3 velmi problematické.

Přeruším vyslání! Ale jak?

Kindernay se nyní nachází v neřešitelné situaci: Radě pro rozhlasové a televizní vysílání již oznámil, že od úterní půlnoci přeruší vysílání, zároveň toto své rozhodnutí nemůže uvést do praxe. Prostřednictvím svého bratra Michala se sice obrátil na TV3, a.s. s požadavkem, aby přerušila vysílání, ta však odmítla jednat s někým jiným, než přímo s Martinem Kindernayem.

Problém je v tom, že TV3, a.s. jako servisní organizace má podepsanou smlouvu s Martinem Kindernayem jako fyzickou osobou. O přerušení terestrického vysílání ji požádal Michal Kindernay jako předseda představenstva RTV Galaxie, na kterou nechal Martin Kindernay bez souhlasu svých partnerů převést licenci. Se společností RTV Galaxie však nemá TV3, a.s. uzavřenou žádnou smlouvu a tudíž ji nepovažuje za partnera pro jednání.

My s vámi nemůžeme jednat

Bludný kruh se může uzavřít ve chvíli, kdy servisní organizaci požádá o přerušení vysílání sám Martin Kindernay. Zástupci TV3, a.s. mu můžou říci, že s ním sice mají podepsané dohody, ale že držitelem licence je nyní RTV Galaxie. A že s RTV Galaxií ale nemohou jednat, protože s ní nemají podepsanou smlouvu. Míč je tedy na straně investora.

Aktuálním sporem se bude na svém nejbližším zasedání zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta by se měla také vyjádřit k oznámení Martina Kindernaye o přerušení vysílání. Pokud by totiž trvalo déle než 30 dní, mohla by zahájit správní řízení o odebrání (terestrické) licence. Místopředseda rady Petr Štěpánek ale naznačil, že by rada mohla Kindernayovi umožnit přerušení vysílání na dobu delší než jeden měsíc.

Kdo v minulosti použil termín autorizované vysílání:

1999 Vladimír Železný označil pořad Volejte řediteli, ve kterém vystoupil jako „generální ředitel TV Nova“ Jan Vávra, za neautorizované pirátské vysílání a nechal jej nahradit titulkem

2000/2001 – Generální ředitel České televize Jiří Hodač použil stejnou praktiku na vzbouřené redaktory ČT během vánočních svátků v loňském roce. Vysílání vzbouřenců ze zpravodajského velína označil za „neautorizované“, neboť jej neschválilo vedení televize.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .