European Media Ventures vymáhá na České republice náhradu škody ve věci TV3

radiotv222Praha – 17. února 2003

Lucemburská společnost European Media Ventures S.A. („EMV”) oznámila, že v souladu s ustanoveními dohody mezi Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou a Českou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic („Dohoda“) podala Ministerstvu Financí České republiky Oznámení o existenci sporu (tzv. „Notice of Dispute”) za účelem získání náhrady škod vzniklých v důsledků skutečností, které považuje za vyvlastnění své významné investice do soukromé české televize nazvané TV3.

Společnost EMV je přesvědčena, že ačkoli důsledně dodržovala právní předpisy České republiky, jakož i právní normy Evropské unie, ztratila svou významnou investici do TV3 a licence, na jejímž základě TV3 provozovala vysílání jí byla vyvlastněna, a to v přímém důsledku diskriminačního konání české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vůči zahraničním investorům za porušení jak českého, tak mezinárodního práva.

Společnost EMV a Ministerstvo Financí České republiky budou mít následně po podání Oznámení o existenci sporu a v souladu s ustanoveními Dohody k dispozici šesti měsíční lhůtu, během níž jsou povinni hledat smírné rešení sporu. Společnost EMV je plně odhodlána pokusit se takového řešení dosáhnout.

Pokud by však společnost EMV k urovnání s Českou republikou ohledně náhrady škod nedospěla, hodlá Ministerstvu Financí České republiky podat Oznámení o zahájení rozhodčího řízení, aby tak dosáhla náhrady svých škod v plném rozsahu.

Společnost European Media Ventures vydá další oznámení dle potřeby.

Joe Cook

Best Communications Group

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .