UPC se omluvila, ale snížení paušálu neplánuje

V pondělí jsme psali o problémech satelitní platformy UPC Direct, ke kterým došlo při plánované změně konfigurace v technologickém centru firmy v Amsterodamu. Vzhledem k tomu, že mluvčí UPC František Malina byl v té době na dovolené, jeho vyjádření pro čtenáře RadioTV přinášíme až dnes.

„Došlo k plánované a zásadní úpravě technologického zázemí služby UPC Direct ve vysílacím centru mimo ČR (Amsterdam), mimo jiné k výměně hardware, změnám v multiplexu apod. Tyto změny měly jediný cíl – prohloubit kvalitu vysílání. O tomto kroku a o možných dílčích technických problémech byli předplatitelé v předstihu informováni v dodatku k vyúčtování. Stejně tak bylo zasláno vyjádření vybraným médiím,“ vysvětluje Malina důvody amsterdamské rekonfigurace a ke zvěstem, které se objevily v posledních dnech, dodává: „Základní změny jsou ukončeny. Na původní parametry už není možné se vrátit. V současné době probíhá dolaďování celého systému.“

Zajímavé je také to, že po rekonfiguraci zůstalo na třetím transponéru pouze sedm programů, zatímco další dva vysílají 11, resp. 13 programů. To s největší pravděpodobností znamená, že má UPC v plánu doplnit svou nabídku o další kanály. To ostatně nevylučuje ani František Malina. „UPC Direct je dynamická služba a rozhodně nebude stagnovat co do kvantity i kvality nabídky, a to jak domácí, tak ze zahraničí. Připomenu např. už tolik diskutovaný parlamentní kanál. Nicméně naše plány nabudou reálné podoby až po podepsání příslušných smluv. Do té doby budou informace o programových novinkách důvěrné.“

Problémy, které se dosud UPC Direct vyskytují, jako například chybějící programové info (EPG) by měly být vyřešeny do konce týdne.ne.

Plošné snížení paušálu se nechystá

Přestože kvalita UPC Direct byla několik dní výrazně snížena a některé nedostatky přetrvávají dodnes, UPC neplánuje automaticky všem abonentům snížit měsíční paušál o částku rovnající se poměrně počtu dnů v měsíci, kdy byla kvalita snížena. Realita je taková, že kdo se cítil kvalitou služby poškozen a trvá na odškodnění, musí písemně kontaktovat reklamační oddělení, které jeho žádost posoudí.

„Všem předplatitelům, kterým jsme narušili sledování jakéhokoliv programu, se jménem svým i jménem vedení společnosti upřímně omlouvám. Samozřejmě platí i to, že ti z nich kteří měli narušen příjem více než je obyklé, se mohou s reklamací písemně obrátit na Zákaznické centrum,“ dodává Malina.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .