ČRa: Vybudujeme první digitální TV multiplex

radiotv22Vláda koncem dubna odsouhlasila zahájení řádného digitální televizního vysílání v období let 2004 až 2006. Ministerstvo informatiky chce, aby první televize začala vysílat v dohledné době. Stále ovšem nebyla dořešena legislativa a není rozhodnuto o tom, kdo bude jednotlivé multiplexy provozovat a jakým způsobem budou udělovány licence pro digitální vysílání. Jednou ze tří společností, které projevily zájem o provozování digitálního multiplexu, jsou České Radiokomunikace. Tato firma by ráda provozovala první digitální celoplošný multiplex, který je v současnosti zkoordinován na 77 procent.

Ředitele úseku vysílacích služeb ČRa Martina Roztočila jsme požádali, aby upřesnil, jaké jsou plány a cíle v oblasti digitálního vysílání.
Především si hodláme zachovat pozici vedoucího poskytovatele vysílacích služeb pro rozhlas a televizi. Proto usilujeme o přidělení kmitočtů k provozování prvního digitálního televizního celoplošného multiplexu. Od roku 1999 provozujeme na základě licence na vlastní náklady experimentální digitální TV vysílání z vysílačů Praha-město a Cukrák na 25. kanálu, odkud je pokusně vysílán i digitální rozhlasový signál.

Dokážete odhadnout, na kolik vaši firmu přijdou investice do vybudování prvního multiplexu?

Podle údajů našich odborníků se investice do vybudování prvního multiplexu pohybuje v řádech stovek miliónů Kč. Konečná cena se ještě může měnit v závislosti na jednotlivých přidělených frekvencích. Teprve ty totiž určí, které anténní systémy musíme zcela vyměnit a které mohou částečně zůstat v současné podobě a pak které vysílací budovy bude možné i nadále využívat a kde bude nutno uvažovat o zcela nových lokalitách. Očekáváme, že budeme moci využít až 60% našich současných vysílacích objektů.

Jaké vztahy mají ČRa s potenciálními konkurenty v oblasti poskytování digitálních vysílacích služeb, tedy s Czech Digital Group a Českým Telecomem?

Vztahy jsou čistě konkurenční, s Českým Telecomem si navíc konkurujeme i v oblasti telekomunikačních služeb. Za určitých podmínek, kdy by spolupráce neohrozila tržní postavení ČRa v oblasti digitálního vysílání, si určitou formu spolupráce dovedeme představit. Její rozsah a charakter si lze nejlépe představit na příkladu automobilového průmyslu, kde firmy také spolupracují tam, kde je to pro obě strany výhodné – například sdílejí motory, převodovky a podobně.

Jaká bude cena za pronájem jednoho digitálního televizního programu v multiplexu?

Připravujeme naši službu provozování celoplošné digitální vysílací sítě tak, aby umožňovala využití určité kapacity pro šíření toku dat. A jeden digitální televizní program se tak dá chápat jako určitá část této kapacity a podle toho se bude odvíjet také cena programu. Víme, že standardní cena kapacity jednoho digitálního TV programu se bude pohybovat v řádech desítek miliónů Kč ročně. Často publikovaná představa o čtvrtinové výši současné ceny (1 multiplex = 4 programy) je ovšem mylná. Pro digitální TV vysílání musíme pořídit zcela novou technologii a v některých případech i nové vysílací stanoviště. Návratnost investice je závislá na celé řadě faktorů, mj. na podmínkách stanovených k získání finančního kapitálu. Chtěli bychom, aby se nám investice do této služby vrátily do 6 let.

Alespoň orientační plánovanou cenu za pronájem jednoho programu v prvním multiplexu tedy neprozradíte?

Bohužel v tuto chvíli musím zůstat u odpovědi „řád desítek miliónů Kč ročně“. Určitou přesnější představu už samozřejmě máme, ale v tuto chvíli by bylo nezodpovědné zacházet do větších detailů, když sami ještě nemůžeme vědět, jak bude náš multiplex vypadat.

Máte největší síť vysílacích stanovišť, povolíte provozovatelům ostatních multiplexů umístění vysílačů na vaše kóty?

Především připravujeme vytvoření podmínek pro provozování naší technologie. Dovedu si ale představit, že bychom naší konkurenci poskytovali celou řadou jiných služeb souvisejících s provozem multiplexu než právě tu, kterou zmiňujete.

Všeobecně se soudí, že v jednom multiplexu mají být minimálně 4 TV programy. Zůstane vám tedy ještě volná kapacita. O jakých doplňkových službách uvažujete?

Kromě TV programů budeme v našem multiplexu provozovat ještě rozhlasové vysílání ( i když samozřejmě připravujeme multiplex T-DAB), lepší teletext a interaktivní služby. Kapacita těchto tří složek bude záviset na požadavku našich zákazníků. Doplňkové služby mohou zvýšit sledovanost programů, zkvalitnit poskytování vysílacích služeb, zvýšit dostupnost informací a kontakt diváků s broadcastery. V případě TV mailu usnadní komunikaci i mezi diváky samotnými a mezi diváky a např. úřady. Interaktivní služby, jako je například interaktivní reklama, pak mohou být zdrojem příjmů. Sázení i e-banking jsou poměrně zajímavé produkty do budoucna. Doplňkové služby považujeme za prvek, který zatraktivní digitální TV vysílání. Již z jejich označení vyplývá, že se bude jednat doplněk základního podnikatelského plánu.

Kolik TV programů, či provozovatelů TV stanic by se podle vašeho názoru dokázalo na českém trhu uživit?

V současnosti jsou v ČR pozemním TV vysíláním šířeny čtyři TV programy třemi provozovateli. Domníváme se, a všechny analýzy tomu zatím naznačují, že po dokončení všech třech multiplexů na národní úrovni zbude prostor minimálně pro jednoho dalšího provozovatele vysílání. O budoucím počtu provozovatelů vysílání v ČR rozhodne v zásadě reklamní trh.

V první fázi po zahájení digitální vysílání by mělo být šířeno osm televizních programů, po ukončení analogového vysílání dokonce více než dvě desítky. Opravdu si myslíte, že by čtyři provozovatelé dokázali vytvářet v průměru šest televizních programů?

Jak se situace bude vyvíjet ukáže budoucnost. Já osobně si myslím, že některé z nových kanálů už mají svůj obsah a pouze nejsou šířeny na našem území.

Jak rychle po přidělení licence dokážete v praxi digitální TV vysílání spustit?

Z vysílače Praha-město a Cukrák v zásadě okamžitě. Dodací lhůty na další technologická zařízení jsou minimálně tři měsíce. Další vysílače ve velkých aglomeracích jako je Praha, Brno, Ostrava a další proto dokážeme spustit během dalších asi 4 měsíců. Potom budeme postupně pokrývat další oblasti. Předpokládáme, že pokrytí 77% diváků dosáhneme během jednoho roku. To nám ovšem nestačí, cílový stav by měl představovat pokrytí 97% obyvatel ČR.

Bude moci divák sledovat pořady z obou multiplexů současně? Pokud ne, jaké výhody bude mít pro diváky technické řešení pozemního digitálního TV vysílání zvolené ČRa?

Divákům přineseme jednu podstatnou výhodu – většina z nich nebude muset ani přesměrovat antény. Stačí, když si jen přikoupí set-top-box v cenách od 3500 Kč. To je hlavní výhoda případného budoucího multiplexu ČRa. Další výhody jsou v zásadě pro všechny provozovatele vysílání stejné, protože vycházejí z podstaty DVB-T. Jsou to zejména:

 • Možnost rozšíření programové nabídky, protože na frekvencích, kam se dosud vešel jeden TV program, jich bude moct být čtyři až pět, v budoucnosti případně i více.
  Pro drtivou většinu diváků zvýšení kvality obrazu i zvuku, např. zcela zmizí tzv. „duchy“.

 • Dále v rámci digitálního TV vysílání budou poskytovány tzv. doplňkové služby jako je elektronický programový průvodce, superteletext, TV mail, hry, interaktivní služby a další.

 • Bude také možné používat skutečně přenosné TV přijímače, protože kvalita příjmu signálu se výrazně zvýší – TV přijímač tak bude možno přemisťovat stejně dobře jako dnes např. rozhlasový přijímač.

 • Nezanedbatelné také je, že budeme moci až pětkrát snížit výkon vysílačů ve srovnání se dnešním analogovým vysíláním.
 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .