Česká televize pozvala Novu do multiplexu A

radiotv221Česká televize se dohodla s TV Nova na společném využití digitálního multiplexu A. Cílem této dohody je podle vydaného memoranda urychlení procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání v České republice. Dohoda obou televizí ovšem k nasazení Novy do multiplexu A nestačí, o obsazení jednotlivých pozic rozhoduje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která již dříve celý multiplex vyhradila České televizi.

Obsazení nejkvalitnějšího digitálního multiplexu A, který provozuje společnost JTR Management a.s. jakožto právní nástupce společnosti České radiokomunikace a.s., tedy dostává jasnější obrysy. Jisté je zařazení veřejnoprávních kanálů ČT1 a ČT2, jejichž řádné vysílání by mělo být spuštěno již v říjnu. Třetí pozici by měl obsadit zpravodajský kanál ČT24 a zbývající místo tedy může zaplnit Televize Nova.

Televize Prima o vysílání v multiplexu s nejlepším pokrytím zájem nemá. Serveru RadioTV opět potvrdila, že její prioritou je vysílání v multiplexu B společnosti Czech Digital Group.

Memorandum o ochotě České televize a televize Nova v přechodném období společně využívat síť elektronických komunikací „A“ pro vysílání televizních programů v systému DVB-T

Česká televize a televize Nova konstatují, že další pokračování zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T pouze na bázi experimentů může ohrozit kvalifikovanou obhajobu zájmů České republiky na probíhající Regionální radiokomunikační konferenci RRC. Pokračující nečinnost v zavádění zemského digitálního vysílání v České republice by mohla mít za následek podstatné omezení té části kmitočtového spektra, která bude v rámci mezinárodní koordinace vyhrazena České republice pro šíření signálu televizního vysílání.

Česká televize a televize Nova proto deklarují svou ochotu v přechodném období společně využívat síť elektronických komunikací síť „A“ pro šíření televizních programů v systému DVB-T. Oba provozovatelé vysílání jsou organizačně a technicky připraveni šířit své programy v této síti a zahájit tak přechod na řádné vysílání v DVB-T. Zároveň deklarují ochotu vzájemně koordinovat implementaci odpovídajících technických standardů a na této bázi spolupracovat i s ostatními provozovateli vysílání v České republice.

Smyslem této spolupráce je mimo jiné aplikovat spolu s provozovatelem sítě elektronických komunikací „A“, společností JTR Management a.s. jakožto právním nástupcem společnosti České radiokomunikace a.s., takové standardy, které umožní televizním divákům plnohodnotný příjem volně dostupného televizního vysílání včetně jednotného kódování češtiny a využívání elektronického programového průvodce (EPG). Česká televize a televize Nova budou usilovat o volbu takových standardů, které nebudou omezovat další technologický vývoj systému DVB-T v České republice.

Společný postup vysílatelů by měl napomoci rychlému rozšíření počtu domácností vybavených pro příjem digitálního televizního vysílání v systému DVB-T. Cílem obou televizních vysílatelů je urychlit proces přechodu na zemské digitální televizní vysílání v České republice.

V Praze dne 26. září 2005

Mgr. Jiří Janeček

generální ředitel České televize

ing. Petr Dvořák

generální ředitel TV NOVA
Cet 21, spol. s r. o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .