Bérová: Do jednání vstupuje příliš mnoho subjektů

Ministryně informatiky Dana Bérová má mnoho předností, kromě nesporného temperamentu a subtilní krásy také přehled, který by jí mohl leckterý ministr závidět. Přesvědčila o tom i na semináři o digitalizaci.Ministryně informatiky Dana Bérová má mnoho předností, kromě nesporného temperamentu a subtilní krásy také přehled, který by jí mohl leckterý ministr závidět. Přesvědčila o tom i na semináři o digitalizaci.

Proč potřebujeme digitální vysílání?

Jednoduše zvýší se kvalita obrazu i zvuku. Pro diváka bude vyšší programová nabídka, zajímavé jsou samozřejmě i doplňkové služby, které digitalizace přináší, ať už jsou to možnosti využívání emailů, zpravodajství, elektronického bankovnictví, služeb e governmentu a další.

Kdy se začínalo o digitalizaci jednat?

V podstatě už v roce 1997, kdy byla přijata dohoda v Chesteru, kdy státy Evropy přistoupily na přepracování kmitočtového plánu k TV pásmům ve vazbě na digitální zemské vysílání. I EU měla podobné důvody jako máme dnes my, snahu dosáhnout plurality TV trhu a zvýšení dostupnosti a rozmanitosti informací, která by měly vést k větší vzdělanosti společnosti, což je také jeden z důležitých evropských cílů.

Česká koncepce však dlouho otálela, nemýlím se?

Začalo se v dubnu 2004, kdy vláda svým usnesením uložila ministerstvu informatiky předložit koncepci digitálního vysílání do 31. 3. 2005. V květnu 2004 můj předchůdce ustanovil pracovní skupinu, která se začala zabývat otázkami přechodu zemského analogového TV vysílání na digitální vysílání. A výsledky práce této skupiny se měly promítnout do připravované novely zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a TV vysílání. Při přípravě této koncepce můj předchůdce vycházel z toho, že pro rozvoj digitálního vysílání je nejprve potřeba připravit rozumný právní rámec, protože bez znalosti výchozího právního prostředí se velmi špatně stanovuje koncepce. Ta koncepce měla navázat na novelu zákona č. 231 a měla řešit okruhy, které nebudou řešeny touto novelou. Z důvodu toho, že novela doposud nebyla k dispozici, požádali jsme o odložení termínu koncepce na 30. září a před časem opět na 30. listopadu 2005, protože projednávání novely zákona otevřelo celou řadu otázek, na které se zatím nepodařilo najít všeobecnou shodu.

Proč by se měl podle vás zákon 231/2001 Sb. (tedy zákon o rozhlasovém a TV vysílání) novelizovat?

Domníváme se, že neexistuje dostatečná právní jistota pro současné provozovatele zemského analogového TV vysílání při přechodu na digitální TV vysílání. Je potřeba tuto jejich právní jistotu zlepšit a zároveň vytvořit v zákoně podmínky pro motivaci současných provozovatelů analogového vysílání k přechodu na vysílání digitální. Domníváme se, že novela zákona musí stanovit jasná pravidla a postupy pro přechod z analogového vysílání na digitální tak, aby jejím výsledkem byla skutečná liberalizace mediálního trhu v oblasti TV v ČR. Stále trváme na tom, že koncepce, kterou připravujeme, může být předložena až v okamžiku, kdy bude schválena novela zákona č. 231.

Jaký je podle vašeho názoru důvod komplikací v legislativním procesu?

Celý legislativní proces se zkomplikoval již přípravou zákona o elektronických komunikacích a vyjmutí problematiky digitalizace. Změnu v původním přístupu způsobilo i schválení multiplexu veřejné služby a jeho přidělení ČT v jiném modelu, než původně ministerstvo informatiky zamýšlelo, čímž došlo podle mého názoru k vychýlení rovnováhy na TV trhu. A samozřejmě se velmi zkomplikovala další vyjednávání o možné novele zákona o rozhlasovém a TV vysílání. Projednávání novely je velmi komplikované, protože do hry vstupují zájmy mnoha skupin, které jsou často velmi obtížně slučitelné. Protože je rozhlasové a TV vysílání věc velmi sledovaná, samozřejmě sledovaná hlavně v řadách politiků, i projednávání novely tohoto zákona má větší množství politických vlivů, než tomu bývá u jiných zákonů, které se týkají technických věcí.

Můžete krátce shrnout, co se již v přechodu na digitální vysílání odehrálo?

V červenci 2004 přidělil Český telekomunikační úřad kmitočty na sítě A, B a C. Rada pro rozhlasové a TV vysílání zahájila v listopadu 2004 licenční řízení na vysílání. ČT podala žádost na vysílání ČT1 a ČT2 prostřednictvím digitální sítě, byly přiděleny sady kmitočtů využitelných pro digitální vysílání v části spektra pro rozhlasovou službu a vláda svým usnesením do 14. září 2005 schválila technický plán přechodu, který deklaruje postup vypínání v jednotlivých oblastech ČR. Bude pokračovat výstavba nových sítí z kmitočtů, které budou k dispozici po vypnutí analogového vysílání a bude se rozhodovat o způsobu využití kmitočtové dividendy i pro jiné služby. Zároveň s tím budou samozřejmě probíhat informační kampaně.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .